Tüm sorularınız için: 0 850 441 66 66

Acil Durumda Müdahale sistemlerinde RFID ‘nin Kullanımı

Acil Durumda Müdahale: RFID teknolojisi verimliliği artıran ve çeşitli endüstrilerde pekçok kuruluş ve işletmenin operasyonunu iyileştiren kullanışlı teknolojidir. Acil durumda müdahalede kuruluş ve şirketler, genellikle beklenmedik biçimde ortaya çıkan farklı türde acil durumla karşı karşıya kalmaktadır. Bu sebeple acil durumda müdahale RFID, devlet birimleri, işletme ve diğer tüm kurum türleri için verimli ve yönetim planlarına sahip olmaları gerekmektedir. RFID ’nin varlık takip sistemlerinin uygulanmasında, acil durum yönetim planının yalnızca basitleştirilmesini değil aynı zamanda en etkili bir biçimde yürütülmesini de sağlamaktadır.

RFID teknolojisi farklı endüstride ve farklı durumlarda acil müdahalede nasıl ele alındığı ve dönüştürebileceğini üç önemli özelliği bulunmaktadır.

1- Acil Durumda Müdahale RFID teknolojisiyle verimliliğin artırılması

RFID teknolojisinin kullanımı, yüksek düzeyde görünürlülüğü sağlamasıyla beraber, herhangi acil durumda her müdahalenin verimliliğide artırmaktadır. Bu teknolojisinin kullanması, zamanda çok önemli faktör olduğu için acil durumlarda gerekli ve kritik olmaktadır. Örneğin, iş ile ilgili acil durumlarda ise, tahliye sırasında çalışanı izlemesi için RFID teknolojisi kullanılmaktadır. Acil durumda personellerine ilk müdahale ekibine etkin biçimde tepki vermesi sağlar. Ayrıca kapsamlı olarak yönetim planlarının oluşturması için kullanabileceği görünürlüğü sağlamaktadır.

2- RFID teknolojisiyle belirsizliğin ortadan kaldırılması

Acil durumlarda genellikle yaşamı ve fiziksel durumu içermesiyle, olayda hataların en aza indirilmesine ihtiyaç vardır. Bununla birlikte, acil durumlarda beklenmedik bir biçimde ve aniden ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca kontrolün olmadan acil durumların ele alınmasıyla hataları ortadan kaldırması zor olmaktadır.

Gerçek zamanlı konumların takip sistemiyle olumsuz olayların meydana gelme risklerini azaltması daha verimli hale gelmektedir. Örnek olarak, ulaşım sektöründe RFID teknolojisi, acil durumda araçta yer alan insan sayısıyla ilgili herhangi belirsizliğin ortadan kaldırmasına yardımcı olmaktadır. 

3- RFID ile yüksek düzeyde görünürlüğün sağlanması

RFID teknolojisi yüksek düzeyde görünürlüğün sağlama yeteneği sebebiyle acil müdahale için oldukça gelişmiştir. Afet durumunda ve acil durumlarda izlenmesi için RFID teknolojiside kullanılabilmektedir. RFID teknolojisi, gerçek zamanlı olarak veri toplama yeteneğine sahip olmaktadır. Teknolojinin, izleme verisini acil durum personellerinin anında kullanıma sunulmasını mümkün kılmaktadır.

Başlıklar

Acil durumda müdahale hazırlığı için otomatik ekipman envanter yönetimi

Acil durumda müdahaleye hazırlık, hataya çok az yer bırakılarak her şeye hazır olmayı gerektirmektedir. Müdahale ekipmanı ve takımlarını takibini etmesi için RAIN RFID kullanılarak, ekipmanının doğru yerde ve en iyi durumda, her zaman kullanıma hazır olmalarını sağlamaktadır.

-Manuel olarak envanterin değişimi,

-Tekrarlanan yüksek sıcaklığa maruz kalınmasına karşı dayanıklı olması,

-Ekipmanların hazır olma durumu ve konumunu her zaman bilinmesi,

– Bakım hatırlatılması otomatik olarak tüm döngüsü boyunca varlıkların izlenmesi.

Acil Durumda Müdahale sistemlerinde RFID 'nin Kullanımı
Acil Durumda Müdahale sistemlerinde RFID ‘nin Kullanımı

Ambulans Hizmetlerine RFID Uygulaması

-Hasta belgesi ve raporunun takipleri ve yönetimi,

-Hastaların triyaj durumunun izlenmesi,

-İlaç envanterlerinin kontrol edilmesi,

-Ekipmanların bakım programının izlenmesi,

-Tıbbi malzemenin son kullanma tarihinin kontrol edilmesi

RFID teknolojisi çözümünün özelleştirme konusunda, her ambulansların verimli çalışmasını sağlar. Ayrıca hizmet verdiği hastaya sağlayabileceği bakımlarının ve güvenliğinin artırması için ayakta tedavi sürecini daha iyi otomatikleştirmesine yardımcı olmaktadır.

Ambulans hizmetleri sistemi için RFID teknolojisini keşfedilmesi

RFID teknolojisi yeteneğini özelleştirme konusunda deneyimlerini, geniş varlık yelpazesinde optimum olarak verimlilik için yönetilmesini sağlar. Özellikle çözümleri geliştirmesi ve keşfetmesi için kullanılabilmektedir. Bu nedenle ambulans hizmetleri için acil durum müdahale süreçlerinin her aşamasında kritik öneme sahip olmaktadır. Profesyonel bakımlarının sağlanması ve her zaman hızlı olduğundan emin olmasını sağlar. Ayrıca envanterin, varlığın ve hastanın mutlak görünürlüğünün sahip olması önemlidir.

Kişi takip uygulamaları

Pek çok acil müdahale durumlarında hastaların acil tedaviye ihtiyacı olmaktadır. Olay yerlerinden en iyi bakımı sağlayabilmesi ve hastaneye nakledilmesi anlamına gelmektedir. Ayrıca olay yerinde değerlendirilerek hastalar etiketlenip hastaların durumları ve hangi hastaneye sevk edilmesini belirlemektedir. Kağıt etiketleme işlemi kullanılırken, izlemenin olay yerinde sona ermektedir. Hastalar nakledildikten sonra bulmayı zorlaştırmaktadır. Özellikle insanları takip etmesi için RFID teknolojisi kullanımından edinilen bilgiye göre, hastanın olay yerinden hastaneye taşınırken takip etmesi ve tanımlaması için Rfid etiketlerinin ve okuyucuları kullanabilmektedir. Böylelikle hasta takiplerinin doğru ve verimli hale getirilmektedir.

Varlık İzlemeyi Uygulama

Ambulans araçlarının hepsi, her zaman çalışır durumda olmasının sağlanması için hassas bir biçimde bakımlarının yapılması gereken kritik olan ekipmanlardır. Varlıkların izlemesi için RFID teknolojisinin kullanılması envanter seviyesini sağlamaktadır. Son kullanma tarihinin kontrol edilmesinin bir yolu geliştirilebilmektedir. Böylelikle her ambulansın uygun bir biçimde donatılması ve yasaya uygun olması sağlanmaktadır. Örnek olarak, her ekipmana RFID etiketlerinin yüklenmesi, ekipman bakım ve izleme programlarının süreçlerinin otomatikleştirerek tüm ekipmanın çalışır halde olmalarını sağlayabilmektedir. Acil durumda hasta rapor formlarının, alıcının hastaneye hasta hakkında önemli olan bilgileri sağlamaktadır. Ayrıca yüksek bir bakım standartlarının teşvik etmesi için klinik denetimlerine açıktır. Uygulamaların ardından, RFID sistemi, belgenin gerektiğinde gerçek ve tam zamanlı olarak bulunabilmesi ve izlenebilmesini sağlar. Aynı zamanda formların ve diğer ilgili belgenin yönetimlerini otomatikleştirmesi de kolaylaştırılmaktadır.

Çözüm

Her ortamda ve herhangi bir acil durumlar da devamlı kaçınılmaz olmaktadır. Kurumların, can kaybı olasılıklarını indirmesi için oluşabilecek olan acil durum başa çıkması için sürekli donanımlı ve hazır olmalıdır. İşletmeler RFID teknolojisi ve bir başka RFID tabanlı acil durum sistemlerini entegre etmesiyle, acil durum müdahalesinin devamlı olarak iyi yürütülmesini bilgilendirilmesini ve verimli olmasını sağlayabilmektedir. RFID kullanan acil durum müdahale sisteminin, kayıp ve hata olmadan acil durum yönetimine yönelik kullanılmaktadır.

5/5 - (1 vote)
Kategoriler