Tüm sorularınız için: 0 850 441 66 66

RFID Etiket

rfid etiket
rfid etiket nedir

Rfid etiketinden önce Rfid nedir ? bunu inceleyelim.

Türkçe’ye çevrilirse Radyo Frekansı ile Tanımlama (RFID) veya “RFID” olacaktır; canlıları veya nesneleri radyo dalgaları aracılığıyla tanımlamak için kullanılan teknolojilerin genel adıdır. Tanımlamanın birçok biçimi vardır. Ancak en yaygın olanı, canlıları veya nesneleri tanımlamak için bir antene bağlı bir mikro çiptir.

Ancak Rfid Anten, çipin kimlik bilgilerini okuyucuya iletmesini sağlar. Rfid Okuyucu, rfid etiketinden aldığı radyo dalgalarını dijital bilgiye dönüştürür. Bilgisayar sistemine iletilir ve etiketin bilgileri alınmış olur.

RFID Etiket ‘in popülerleşmesini engelleyen nedir?

Birinci neden standartlardır. Düşük frekanslı ve yüksek frekanslı RFID sistemleri için geliştirilen standartlar bulunmaktadır. Ancak UHF aralığı normal şartlarda 3-10 m olduğu için birçok firma tedarik zinciri sistemlerinde UHF kullanmak istemektedir. Diğer bir sebep ise maliyettir. Bir rfid okuyucunun maliyeti çok yüksektir.Bazı şirketler, tüm fabrikalarını, depolarını, dağıtım merkezlerini ve distribütörlerini kapsayacak şekilde binlerce okuyucuya ihtiyaç duyar. Etiketler kullanılan yere göre pahalıdır. Fiyatları 0,15$ sent ve üzeri değerindeki RFID etiketleri kullanacağız ürünler önemlidir.

Otomatik tanıma nedir?

Otomatik tanıma; nesneleri tanımak için kullanılan teknolojinin genel adıdır. Otomatik tanımlama genellikle otomatik veri toplama ile birlikte tanımlanır. Bunlar ; varlıkları tanımlamak, onlar hakkında bilgi toplamak ve toplanan bu verileri manuel olarak hesaplamadan bir bilgisayar sisteminde toplamak için kullanılır. Otomatik tanımlama sisteminin amacı, verimliliği artırmak, veri giriş hatalarını azaltmak ve manuel sayımdan daha önemli görevleri gerçekleştirmek için personeli kullanmaktır. Otomatik tanımlama çatısı altında birçok teknoloji bulunmaktadır. Bunlar; barkodlar, akıllı kartlar, ses tanıma, belirli biyometrikler (retina tarama), optik karakter tanıma ve radyo frekansı tanımlama
Radyo Frekans Tanımlama ( Radio Frequency Identification ) RFID teknolojisi, etiket kullanılarak, radyo frekanslarıyla (Radio Frequency, RF) veriyi uzaktan alıp depolamaya dayalı bir otomatik tanıma sistemidir. RFID teknolojisi birçok farklı alanda kullanım için uygun şekilde uygulanır. Rfid teknolojisinin özellikle pazarlama, hizmet ve lojistik sektörlerinde yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Rfid teknolojisinin, yatırım maliyetlerinin ucuzlamasıyla birlikte yeni kullanım alanlarında da bulanacağı ve hızla yaygınlaşacağı düşünülmektedir. Tanımlama işleminin birkaç yöntemi vardır. Ancak en yaygın olarak kullanılan işlemi, bilgileri tanımlayan seri numarasını antene bağlı olarak bir mikroçipte saklamaktır. Antenin amacı ise çipin kimlik bilgilerini okuyucuya iletmesini sağlamaktır. Okuyucu, RFID etiketinden gelen radyo dalgalarını ve daha sonra onu kullanabilen olan bilgisayarlara ileterek dijital bilgiye dönüştürmektedir.

RFID Özellikleri

-Zorlu ortamlarda kullanılabilirler,
-Ürünleri çok hızlı bir şekilde tanımlanır,
-Dinamik biçimde okuma/yazma özelliğine sahiptirler,
-Dünya çapında standartlar günümüzde de işlem görmektedir,
-Etiket oluşturması ve etiket ekleme gibi adımlar gerekmektedir.

RFID Faydaları Nelerdir?

Herhangi bir şekilde oluşabilen hasardan ve hırsızlık gibi durumlarda envanter kayıplarını belirlemeye yardımcı olmaktadır.

RFID Uygulamalarının Kullanım Alanları

RFID sistemlerinin hızlı gelişimiyle hayatı kolaylaştırmış ve sistemlere sağladığı imkânları gibi etkenler RFID uygulamalarının sayısı artmıştır. Bazı yaygın olarak kullanılan uygulama alanları vardır.;
1.Üretim alanında ürünlerin, bulundukları konumları takip etmek için kullanılmaktadır.
2.Sevkiyat ve teslim alma, depolama, perakende satış noktası, envanter yönetimi gibi alanlarda kullanılmaktadır,
3.Kasada temassız ödeme işlemlerinde kullanılır,
4.Bilet satış ve doğrulama alanları etkinlik gibi alanlarda kullanılır,
5.İade işlemlerinde kullanılır,
6.Hastaneler hastaların tanınması, takibi ve güvenliğinde kullanılmaktadır,
7.Ulaşım alanında geçiş ücreti toplama, araç hırsızlığını tespit etmek , araç hızı takibinde kullanılır.
8.Spor alanında parkur zamanlamasında takip işlemlerinde kullanılmaktadır,
9.Havayolu Endüstrisi: Palet bagajı , güvenliği ve kontrolünde kullanılmaktadır.
10-Otopark sistemlerinde kullanım alanı bulmuştur.
11-Sağlık sektöründe ilaç ve medikal cihaz sisteminde kullanılmıştır.

RFID etiketleri nedir ve ne için kullanılır?

RFID etiketleri, bir varlığı tanımlamak ve içerisinde bulunan bilgilerin okuyucuya ulaştırmak için radyo frekansı kullanılmaktadır .Etiketlerin, izlemeyebilmek için radyo frekansı teknolojisi kullanmaktadır. Radyo frekansı vasıtasıyla etiketler, bilgileri alan ve kolaylık oluşturması için kullanılan okuyucuya etiketten veri iletmektedir. RFID etiketlerin araçları, evcil hayvanları , bagaj kontrolünde ,stokları, ve hatta hastaları takip etme, tanımlaması ve güvenliğinde pek çok sayıda kullanımı vardır. Anten, radyo dönüştürücüsü ve çip ile inşa edilmektedir. RFID etiketler nesnelerin üzerine yerleştirilmiştir. Genellikle çeşitli bilgilerin ve benzersiz tanımlayıcıları depolamak için bir veya daha fazla belleğe sahiptir.


RFID ETİKETLERİN “İLETİŞİMİ NASIL KURMAKTADIR?
RFID sistemlerinde kullanılan iletişim veya “bağlama”nın iki farklı yolu vardır. Bunlar, kapasitif kuplaj ve endüktif kuplaj


Kapasitif Kuplaj: Kapasitif kuplaj, UHF frekans aralığında çalışma şeklidir. Okuyucu ve anten ile birlikte, çevrede RFID etiketi arayabilmek için elektromanyetik bir yayılma dalgası yaymıştır. Bu oluşan dalgalar RFID etiketine ulaşmasıyla enerji etiket anteni tarafından kullanılmıştır. Etiket merkezine gidecek olan ve entegre devreye (IC) enerji veren bir akım oluşturmaktadır. Entegre devreye bilgilerin elektromanyetik dalgadan gelecek enerjiyi besleyebilen kalıcı bir bellekte saklamaktadır. Oluşan enerjiyi bellek bankalarından gelen verilerle modüle edilmektedir. Modüle edilen sinyali kendi anteni vasıtasıyla yönlendirmektedir.


Endüktif Kuplaj: Endüktif kuplaj, HF frekansında çalışma şeklidir. Endüktif sistemler kısa menzillidir. Okuyucu tarafından manyetik alan emisyonundan oluşmaktadır. Etiket alana girdiğinde ise çip antenlerinin tepkisini değiştirir . Bu sebeple okuyucu tarafından algılanabilen manyetik alanın bozulmasına neden olur. Manyetik alanın gücü yayıcıdan uzaklaşması durumunda keskin bir şekilde azalacaktadır.

RFID Etiket Çeşitleri
Radyo Frekansı ile Tanımlama (RFID) etiketleri 3 çeşitten oluşur;

  • Pasif etiketler
  • Yarı pasif etiketler
  • Aktif etiketler

PASİF ETİKETLER


Pasif bir etiketin kendine ait enerji kaynağı yoktur. Etiket, sorgulayıcıdan alınan radyo dalgalarıyla güç almaktadır. Güç miktarı oldukça küçüktür ve yalnızca entegre devreye enerji vermeye yeterli olur. Bu sebeple, pasif etiketlerin işlevleri sınırlıdır. Yeterli miktarda güç olmamasının nedeniyle, sorgulayıcı ile iletişim kurabilmek için aktif bir vericiyi desteklemesi mümkün değildir. Sorgulayıcı ile iletişim kurabilmek için, düşük ve yüksek frekanslarda çalışacak olan pasif etiketlerin endüktif kuplaj kullanır. Yüksek frekans aralığı üzerinde çalışanlar ise radyatif kuplaj kullanmaktadır. Vericinin eksikliği iyi yanlarından biri ise pasif etiketlerin radyo gürültüsüne katkıda bulunamamaktadır.
Pasif etiket, çoğu zaman olabileceği gibi sorgulama bölgesinde (IZ) olmadığında, hiçbir şekilde gücü bulunmayıp hiçbir işlevi yapamamaktadır. Bu nedenle dolayı pasif etiketler, basınç ve sıcaklık sensörleri gibi sürekli güç gerektirebilen hiçbir sensör türünü içememektedir. Bir pasif etiket tipik olarak az miktarda bir veri taşıma ve iletme işlevine sahiptir. Aktif ve yarı pasif etiketlere kıyasla basit , uygun ve ucuz bir cihazdır. RFID uygulamalarında özellikle pasif RFID etiketleri sıklıkla kullanılmaktadır. Genellikle, yapıştırılması oldukça kolay ve hızlı olan yapışkan etiketlere veya bazen de bir nesnelerin kendilerine gömülürler. Maliyetinin oldukça düşük olması nedeniyle pasif etiketler yeniden kullanılamadığı uygulamalar için çok uygun olmuştur. Pasif etiketlerin düşük maliyeti nedeniyle mümkün oldukça ekonomiktir. Bazı uygulamalarda kullanılan etiketlerin türünü belirler. Bunlar nakliye konteynerlerinin güvenliğini ve bütünlüğünü izleyebilmek için izinsiz giriş sensörlü aktif etiket kullanılmaktadır. Bir üretim veya gıda işleme alanlarında kullanılan yeniden kullanır. Plastik kap yada torba yarı pasif bir etiketlerle yapılmaktadır.
Pasif etiketlerin avantaj ve dezavantajları şunlardır:

AVANTAJLARI


-Küçük boyutludur,
-Ağırlık oldukça hafif olması,
-Ucuz oluşu,
-En büyük avantajlarından biri ise her alanda özellikle zorlu ortamda dayanıklılık gösterir.
-Ömrü 20 yıldan fazladır.


DEZAVANTAJLARI


-Çalışmak için sorgulayıcının bulunmasını gerektirir,
-Sınırlı miktarda veri depolaması,
-Daha güçlü sorgulayıcılar gerektirir,
-Düşük okuma aralığına sahiptir.
Not: Düşük okuma aralığı ile bir etiketin uygulamasına bağlı olarak avantaj veya dezavantaj olarak kabul edilmektedir. Tedarik zincirinde bir paleti etiketlemesi için kullanıldığında, düşük bir okuma aralığı ise bir dezavantajdır.


YARI PASİF ETİKETLER


Yarı pasif etiketler ; pil destekli olup bir pasif veya pil destekli etiketler olarak da adlandırılmaktadır. Bu etiketin entegre devresine güç sağlamak için yerleşik bir pile sahiptir. Fakat pasif bir etiket gibi aktif bir vericisi bulunmamaktadır. Sorgulayıcıdan gelecek olan dalgaların yansımasını modüle etmektedir. Veri göndermek için bir sorgulayıcıya gerek vardır.Verici bulunamaması durumunda, radyo gürültüsüne de katkıda bulunamazlar. Bu etiket türü, pasif etiketten daha da uzun bir okuma aralığı sağlar. Bu nedenle yerleşik çevresel sensörleri bulundurmak için kullanır. Etiketin üzerindeki sensör, etiketin takılı olduğu nesnenin çevresel deneyimini kaydetmeye yardımcı olmaktadır.
Yarı pasif etiketin de pil, entegre devreye güç sağlar. Böylelikle etiket ve onu çalıştırmak için sorgulayıcıya bağlı değillerdir. Yönlendirme bağlantısı, etikete güç sağlar. Etiketle iletişim kurmak için kullanır. Dönüş bağlantısından daha küçük bir menzile sahiptirler. Gidiş ve dönüş içeren dönüş bağlantısı ise ileri bağlantıdan daha uzun bir menzile sahiplerdir. Bu sebeple , pasif bir etiketin okuma aralığının sınırlayıcı faktörün ise sinyallerin kodunun ne kadar uzakta çözülebileceği değil yalnızca bir etiketin antenden ne kadar uzakta çalıştırıldığını belirtir.
Etikete çevresel sensör eklenmektir. Çevresel sensörler, çalışmak için güvenilir ve sürekli güç gerektirirler. Etiket entegre devresinden daha yüksek bir güç seviyesi gerekmektedir. Pasif etiket güvenilirdir ve sürekli güce sahip olamaz. Çoğu zaman böyle olmayan sadece sorgulama bölgesinde güç alır. Buna ilave olarak , gücü sorgulama bölgesinde içinden aldığında, çok sınırlıdır. Yerleşik bir sensöre güç sağlamak için yeterli değillerdir. Bu sebeple, etikete bir pil eklenirse, sensörler ve etiket entegre devresinden her zaman mevcut olan bu gücü kullanabilmektedir. Etiket üzerindeki sensörler, veri toplayabilmekte ve etiket sorgulanması durumunda bu verileri tanımlayıcı numaralarıyla birlikte iletir. Bu değerli bir olasılık olacaktır. Örneğin, nesnenin yaşam döngüsü boyunca hareket etmesiyle, nesnenin sıcaklık deneyimini otomatik olarak toplamaya olanak tanır.
Bir pilin kullanım dışı olduğunu veya boşaldığını nasıl anlayabiliriz? Yanıt veremeyecek olan bir etiketi asla tespit edilemez. Etiketli nesne ile donma noktasının altındaki sıcaklıklar için dışarıda bulunuyorsa, pil çalışamaz ve etiket yanıt veremeyecektir. Etiketlerdeki pillerin tipik bir maksimum raf ömürleri ise 2 ila 7 yıl arasında değişiklik göstermektedir. Ancak etiketler sıklıkla kullanıldığında ve sorgulanması durumda piller hızla tükenebilirler. Kullanıldığı uygulamalar ise; otomobil parçalarının palet üzerindeki sevki , kartlı geçiş sistemleri

Yarı pasif etiketlerin bazı avantaj ve dezavantajları şunlardır:


AVANTAJLAR


-Sorgulayıcı oluşu,
-Çevresel sensörler içerebilmektedir,
-Daha fazla belleğe sahip ve veri depolar.
-Okuma aralığı uzundur.


DEZAVANTAJLARI


-Zorlu ortama duyarlı,
-Sınırlı pil ömrüne sahiptir,
-Pasif RFID’ye kıyasla biraz daha pahalıdır,
-Çalışması için sorgulayıcının olması gerekmektedir.


AKTİF ETİKETLER


Aktif etiketler ise yerleşik bir güç kaynağına, genellikle pile ve aktif bir vericiye sahiplerdir. Bu etiket, entegre devresine ve vericisine güç sağlamak için pili kullanılmaktadır. Verilerini iletmek için sorgulayıcıdan yayılmış olan güce veya radyo sinyallerine ihtiyaç duymazlar. Aslında, bir sorgulayıcıya bile ihtiyaçları yoktur. Aktif bir etiket, verilerini önceden belirlenmiş sürede, periyodik olarak veya belirli bir olayın ortaya çıkması durumunda yayınlamak için ayarlanır. Aktif etiketler genellikle gerçek zamanlı konum sistemleri (RTLS) tarafından kullanır. Etiket, sorgulayıcının varlığında veya yokluğunda diğer aktif etiketlerle birlikte iletişim kurabilmektedir.

Pasif veya yarı pasif etiketlerle iletişim kuramazlar. Aktif etiket, veri iletişim performansını artırabilmek için geniş bantlara veya yayılmış spektrum teknolojilerini kullanarak verilerini yayınlamak için tasarlanır. Sadece az miktarda güç kullandığına ve veri iletmediği bir uyku moduna ayarlanabilirler. Pilin güç kullanımını azaltır ve pil ömrünü uzatmaktadır. Bazı aktif etiketler iki farklı frekansta çalışır. İki frekansın altında, yalnızca alma modu ile çalışırlar ve bu modu yakındaki bir vericiden sinyal almak için kullanır. Sinyal, etiketi uyandırmakta ve ardından da etiket verilerini daha yüksek frekansta ve daha uzun mesafede iletirler. Nesnelere eklenecek olan RFID etiketleri otomatik izlemek ve tanımlamak amacıyla elektromanyetik alanlarda da kullanır.

AVANTAJLAR
-Daha fazla belleğe sahiptir ve veri depolar,
-Sorgulayıcı oluşu ,
-Daha az güç ve daha uzun okuma aralığına sahiptirler.

DEZAVANTAJLARI
-Zorlu ortama duyarlıdır.
-Sınırlı pil ömrüne sahiptir.
-Pasif ve yarı pasif etiketlere kıyasla daha fazla maliyettedir.
-Büyük boyutta ve ağırlıktadır.
-Çalışması için sorgulayıcının bulunması gerekmektedir.


RFID Sisteminin Performans Kriterleri Nelerdir?


Güvenlik


RFID çiplerinin kopyalaması oldukça zordur. Etiketin, güvenliği açısından üretici firmalar tarafından belirlenen ve değiştirilmesi mümkün olmayan bir kimlik koduna sahiplerdir. Etiketlerdeki bilgilerin üzerine birden çok koruma seviyesi eklenir Bu nedenle Yeni Gen 2 standardında 32 bitlik şifrelenme sayesinde yetkisiz kişiler tarafından çip içerindeki bilgilere ulaşmasını engeller. Çiplerin kilitlenmesini ve kullanılmaz hale getirilmesini sağlamaktadır.


Dayanıklılık


RF etiketler içinde üretim aşamalarında kağıt yüzeylerinin arasına yerleştirilir. Aynı zamanda endüstriyel ortamlara uygun şekilde sağlam bir plastik maddelerin içine de konumlandırır. Bundan dolayı ürün takibi yapılacak olan zorlu ortamlarda maksimum dayanıklılığa ve uzun etiket ömrünün sağlamasına olanak tanır.


Kapsama Alanı


Radyo dalgaları teknolojisi kullanılarak okuma yapılması sırasında barkod teknolojisinde olduğu gibi etiketlerin okuyuculara yakın bir mesafede olması gerekmez. Bunun sebebi radyo frekanslarının maddeler arasından geçebilmesidir. Toplu sayımlar için çok hızlı bir şekilde yapar. Kasalara yerleştirilmiş olan kutuların teker teker okutulmasını ve aynı zamanda zorunluluğu ortadan kaldırmaktadır. Nesnelerin belli düzen içerisinde dizilmediği için ortamlarda yapılacak olan uygulamalarda da önem taşımaktadır. Havaalanında bagaj takiplerinde, ürün takibinde ve paket düzenleme gibi kullanılan uygulamalardan birkaçıdır. Pek çok RF etiketinde bulunduğu gibi ortamlarda okuyucuların tüm etiketlerin okuyabilmesin de önemli diğer özelliklerden biridir. Okuyucular birden çok etiketin arasından sadece belirlenmiş olan etiketlerin okuma yeteneğine sahiplerdir.

RFID okuyucuların okuma kapasitesi; etiketin aktif ya da pasif olmasına , güçlerine , çipin frekanslarına ve antenlerin yön hassasiyetine göre değişiklik gösterir. Metal ya da sıvı gibi ortamlarda olması da okuma ve yazma performansını oldukça etkiler. Okunup ve yazılabilen etiketlerde ise, okuma kapasitesi genellikle yazmadan daha yüksek olup aktif etiketler de pasiflere etiketlere göre daha geniş kapsama alanına sahiplerdir.


Okuma Hızı


RFID etiketler barkodlara göre çok yüksek hızda okunabilirler. RF okuyucuların saniyede 50 etiketten daha fazlasını okur. Kapasiteye sahipken barkodlar tarayıcılardan her seferinde yalnızca bir barkod okuyabilme özelliğine sahiptir. RF teknolojisinin bu özelliği sayesinde çok sayıda olan nesnenin hızlı şekilde takibini yaparak gerektiği uygulamalarda büyük avantaj sağlar. Bilgilerin toplanması anında zaman kaybını ve çalışan masraflarını en aza indirilmektedir.
Bilgi Depolama Kapasitesi RFID etiketlerin barkodlara göre çok yüksek bilgi depolama özelliği vardır. Çok gelişmiş RF etiketler 1Mbyte hafıza alanına sahiptirler. Daha fazla bilginin depolanması, ürün özelliğinin izlenmesinde ve takip kayıtlarını mümkün kılar. Frekans aralığına göre çalışmaları RFID etiketler okunma mesafeleri, güç ihtiyaçları kapasitesine göre farklı frekanslarda çalışabilir. Bu nedenle çalışma frekansı RF sinyallerinin hangi materyalden yayılacağını belirlemektedir. Uygulamada metaller ve sıvılar büyük problem oluştururlar. RFID etiketlerde yüksek frekansın kullanılması düşük frekansa göre daha hızlı veri iletimine sahiptir. Daha uzun mesafelerden iletim sağlar. Sıvı ve metal bulunan ortamlarda ise yüksek frekanslı etiketlere göre düşük frekanslı etiketler daha iyi çalışır. Çünkü etiket ve okuyucu mesafesi oldukça kısa olduğundan ve dolayısıyla ortamdan etkilenme oranı düşecektir.

1- Düşük Frekanslı (Low Freaquency-LF) Etiketler


Düşük Frekanslı etiketler genellikle 120-140 kHz frekans aralığında çalışmaktadır. Genellikle pasif etiketler düşük frekanslarda çalışırlar. Okunma mesafesi ise 1 cm ile 20 cm arasında değişiklik göstermektedir. Metal ve sıvı gibi zorlu ortamlarda yakın bir mesafeden çalışabilirler. Bu nedenle LF etiketler genellikle araba immobilizer sistemlerinde de kullanılmaktadır. İmplant yapılarak evcil hayvan takibinde kullanılmaktadır. Anahtarda bulunan LF etiketi, kontağa yaklaştığı anda çalışmaktadır. LF etiketlerin veri okunma oranları oldukça düşüktür.


2-Yüksek frekanslı (High Frequency-HF) etiketler


Yüksek frekanslı etiketler 13.56 MHz frekansında çalışmaktadır. 20 cm ile 1 metre arasında okur. Akıllı kartlarda (MIFARE vb. ), kredi kartlarında, nesne etiketlemelerinde, ID kartlarında, havaalanlarında bagaj izleme işlemlerinde, bina giriş kontrollerinde kullanılmaktadır. Düşük Frekanslı etiketlere göre daha yüksek bir oranda veri okunmaktadır . Ancak Düşük Frekanslı Etiketler gibi sıvı ve metal ortamlarda güvenli okunma yapılamamaktadır. Bundan dolayı yüksek frekanslı etiketler dar bir frekans bandında çalıştığı için yüksek güvenlik gerektiren uygulamalarda kullanılamamaktadır.


3-Çok Yüksek Frekanslı (Ultra High Frequency-UHF) Etiketler


Çok Yüksek Frekanslı etiketler 860-928 MHz frekans aralığında çalışır. Avrupa’da ise etiketler 868-870 MHz frekans bandında çalışırlar. Amerika ve Kanada’da 902-928 MHz ve Türkiye’de 865.6-867.6 MHz frekans bandında çalışmaktadır. 60 cm ile 12 metre arasında okunabilmektedir. Ürün tedarik ve yönetiminde, nesnelerin izlenme, üpalet etiketlemede ağırlıklı olarak kullanılır.Düşük Frekanslı ve Yüksek frekanslı etiketlere göre sıvı veya metal içerikli ortamlarda okunması oldukça zayıftırlar. Bunu önlemek için bazı materyaller geliştirseler de verim alınamamıştır.


4-Süper Yüksek Frekanslı (Super High Frequency-SHF) Etiketler


Süper Yüksek Frekanslı etiketler 2.45 GHz ya da 5.8 GHz frekanslarında çalışır. Mikro dalga frekanslı etiketler olarak da bilinmektedir. 30 metreye kadar okunma yapar. Bu teknoloji son zamanlarda hızla gelişmiştir. Ağırlıklı olarak yarı-pasif ve aktif etiketlerde kullanılmaktadır. Bununla birlikte pasif etiketlerde de kullanılmaktadır. Yarı pasif mikrodalga etiketleri genellikle ücretli geçiş sistemlerinde ve filo tanımlamalarında kullanılmaktadır. Okunma oranları çok yüksek frekanslı etiketlere göre daha yüksek olmasına rağmen maliyetleri pahalıdır. Ayrıca düşük frekanslı etiketlere göre daha çok enerji harcamaktadır. En önemli problemi ise 802.11 b/g wi-fi ağıyla karışma durumu olmuştur.


5-Ultra Geniş Bant Frekanslı (Ultra Wide Band Frequency-UWB) Etiketler


Ultra Geniş Bant Frekanslı etiketler 3.1-10.6 GHz frekans aralığında çalışmaktadır. Oldukça yeni bir etiket teknolojisi olmuştur. Bu nedenle belirli frekanstan oldukça güçlü bir sinyal göndermek yerine Ultra Geniş Bant Frekanslı etiketler ile geniş bir bant üzerinden düşük güçte sinyal gönderilebilmektedir. Bunun yanı sıra sinyalin iletimi daha sağlıklıdır. 200 metrelere kadar okunma aralığına sahiptir. Metal ve sıvı ortamlardan etkilenmemektedir. Hassas okumalarda çevre koşullarından etkilenmez.Bu nedenle sağlık sektöründe, hastane uygulamalarında tercih edilirler.

Hafıza Yapısına Göre RFID Etiketler

Sadece Okunabilen Etiketler
Etiketlerin hafızası üretim esnasında programlanmaktadır ve üretimden sonra değiştirilemezler. Verilerin depolanma kapasitesi kısıtlıdır. Maliyetleri oldukça düşüktür. Ağırlıklı olarak pasif tipte olurlar

Hem Okunup Hem Yazılabilen Etiketler
Bir diğer etiketler ise okuyucunun kapsama alanında hem bilgi okunabilir hem de yazılabilir. 32 KB ila 128 KB aralığında değişebilen hafızaya sahiptirler. Maliyeti sadece okunabilen etiketlere göre biraz daha yüksektir. Bu yüzden ucuz maliyet gerektiren sistemlerde kullanılmamaktadır. Hem aktif hem pasif etiketlerde bulunmaktadır. Bu etiketlerde FRAM, EEPROM gibi hafıza türlerinde kullanılmaktadır.

Bir Kez Yazılıp Pek çok Kez Okunabilen (Worm)
Bu etiketler sadece okunabilen etiketlere benzemektedir. Asıl fark ise , sadece okunabilen etiketler rastgele entegre devresine verilerek üretilirken, worm etiketler tüketicinin talebine göre bilgi yüklemesi yapılmaktadır. Üretimden sonra bilgiler değiştirilemez.128 bit – 1 Kb aralığında hafızaya sahiplerdir.

RFID etiketi ne kadar uzaktan okunur?

Etiketin okunabileceği bir mesafeye okuma aralığı denir. Okuma aralığı, bir etiketin okuyucu iletişimi için kullanılan radyo dalgalarının frekansı , etiket anteninin boyutu, okuyucunun güç çıkışı ve etiketlerin bir sinyal yayınlamak veya toplamak için bir pile sahip olup olmadığı gibi bir faktöre bağlıdırlar.Okuyucudan enerjilerini alıp ve sadece zayıf sinyali okuyucuya geri yansıtmaktadır. Pille çalışan etiketlerin tipik olarak 100 metre okuma aralığı vardır. Ücret toplama sisteminde kullanılan etiket çeşitleridir. Akıllı kartlarda sıklıkla kullanılan yüksek frekanslı etiketlerin okuma aralığı daha düşüktür.Çok Yüksek Frekanslı etiketlerin tedarik zincirinde kullanılan alanlarda okuma aralığına sahiptir.Etiketler, su veya metal içeren ürünlere yapıştırılması durumunda okuma aralığı önemli ölçüde daha azdır. Çok Yüksek Frekanslı anteninin boyutu küçültülmesi, aynı zamanda okuma aralığını da önemli ölçüde azaltacaktır. Güç çıkışının artırılmasıyla mesafede artırır.

Düşük frekanslı (LF) RFID etiketleri: 30 KHz – 300 KHz
LF RFID etiketleri, UHF veya HF’den daha yavaş okuma oranlarına ve daha kısa okuma aralıklarına sahiptir. Ancak daha uzun bir dalga boyuna sahip oldukları için sıvıların ve metallerin müdahalesine karşı daha az hassastırlar.Bu nedenle, genellikle bira fıçıları veya otomobil envanteri gibi metal bir alt tabakaya bir RFID etiketinin yapıştırıldığı uygulamalarda kullanılırlar.

Yüksek frekanslı (HF) RFID etiketleri: 3 ila 30 MHz
HF RFID etiketleri daha uzun okuma aralığına ve daha yüksek bellek özelliklerine sahiptir. Bu sebeple onları kütüphane ortamını kataloglamak veya tema parkları için bilezikleri takip etmek için çok uygun hale getirir. HF RFID kategorisi içinde yaygın bir akıllı etiket türü bulunur: Yakın alan iletişimi (NFC) etiketleri .

NFC ve HF RFID


NFC etiketleri, HF RFID teknolojisinin bir alt kategorisidir. Tüm NFC etiketleri HF RFID etiketleridir, ancak tüm HF RFID etiketleri NFC etiketleri değildir. NFC, yüksek frekans aralığının —13.56 MHz— çok özel bir alt kümesinde çalışır ve diğer RFID kategorilerinden çok farklı kullanım durumları ve uygulama konularına sahiptir.


NFC ve diğer RFID kategorileri arasındaki temel farklardan biri, NFC etiketlerinin çok daha küçük bir okuma aralığına sahip olması ve genellikle okuyucu ile etiketin birbirinden birkaç santimetreden fazla olmamasını gerektirmesidir. Diğer RFID türleri, tüm etiket paletlerinin bir kerede okunmasına izin verirken, NFC etiketlerinin birer birer okunması gerekir. Bununla birlikte, daha büyük bellek yetenekleri ve iki yönlü iletişim yetenekleri ile NFC etiketleri, büyük miktarda bilgiyi depolamak ve iletmek için çok daha kullanışlıdır ve bu da onları promosyon kampanyalarında inanılmaz derecede değerli bir araç haline getirir.


NFC etiketleri için uygulamalar
NFC teknolojisi güvenli, bire bir bağlantı sağlayarak ApplePay™ gibi temassız ödeme uygulamaları için kullanışlı hale getirir. Neredeyse tüm akıllı telefonlar NFC okuyucuları olarak işlev gördüğünden, NFC etiketleri promosyon etiketlerinde ve posterlerde popülerdir ve ayrıca kişiselleştirilmiş müşteri etkileşimi için iyi bir araçtır. Markaların NFC teknolojisinden nasıl yararlandığını öğrenmek için şarap etiketlerinde veya sağlık sektöründe NFC uygulamaları hakkındaki makalelerimizi okuyun .


Ultra yüksek frekanslı (UHF) RFID etiketleri: 300 MHz – 3GHz
UHF RFID etiketleri “tedarik zinciri frekansı” olarak kabul edilir, çünkü bunlar genellikle diğer türlere göre daha düşük fiyatlıdır ve yine de iyi okuma aralıkları ve oranları sağlamaktadır. Yaygın uygulamalar arasında ürün düzeyinde izleme, perakende envanter kontrolü ve tedarik zinciri verimliliklerini artırma yer alır.

Wal-Mart, Target ve Savunma Bakanlığı (DoD), tedarikçilerinin her ürün ve palet için RFID etiketleri sağlamasını zorunlu kılıyor. Bu, yüzlerce etiket aynı anda okunabildiğinden manuel envanter oluşturma ihtiyacını azaltır. Ayrıca, bir seferde tüm kamyon dolusu ürünleri okuyarak gelen envanteri daha doğru bir şekilde tanımlamalarına olanak tanır.

Aktif, pasif ve yarı pasif RFID etiketleri

Aktif RFID etiketlerinin bir pili vardır ve konum izleme uygulamalarında yararlı olan sinyalleri periyodik olarak iletir. Bu nedenle etiketlerdeki pil, sinyal gücünü artırabildiğinden, daha uzun bir okuma aralığına (100 metreye kadar) sahip olma eğilimindedirler.

Pasif etiketler, bir okuyucudan bir radyo sinyali alana kadar uykuda kalır. Okuyucunun sinyalinden gelen enerji, etiketi açmak ve bilgi taşıyan bir sinyali okuyucuya geri yansıtmak için kullanılır.

Yarı pasif (veya pil destekli) RFID etiketleri bir pil içerir. Ancak aktif RFID etiketleri gibi periyodik bir sinyal iletmez. Bunun yerine pil, yalnızca bir sinyal alındığında etiketi açmak için kullanılır – bu, okuyucunun sinyalinden gelen tüm enerjinin geri yansıtılmasına izin verir.

Aktif etiketler çok daha pahalı olma eğiliminde olduklarından, genellikle yalnızca inşaat, otomobil veya sağlık sektörlerindeki ekipman gibi çok yüksek değerli varlıkları izlemek için kullanılırlar. Pasif etiketler – özellikle ultra yüksek frekans (UHF) ve yakın alan iletişimi (NFC) – ürün ve palet etiketleri için en yaygın kullanılanlardır.

Kategoriler
Otopark Sisteminde Rfid

Rfid’nin Otopark Sistemlerinde Kullanımı

Rfid otopark sistemlerinde giriş ve çıkış noktasına rfid okuyucu yerleştirilmiştir. Her kullanıcıya tesise girişlerini sağlayan kimlik bilgisi ya da rfid etiket verilmiştir. Rfid etiketleri genellikle doğrudan araçların ön camına yapıştırılan çıkartmalar ya da bireylerin gün boyunca bir diğer aracı sürmesi gerektiğinde daha fazla esneklik ile portatif askılı etiket ya da kart şeklindedir. RFID teknolojisinin kullanılması ile…

Daha Fazla oKU
RFID Teknolojisi ve Uygulandığı Alanlar

RFID Teknolojisi

RFID Teknolojisi ve Uygulandığı Alanlar Uzun yıllardır kullanılan ve günümüzde kullanımına devam edilen bir teknolojidir. Rfid Teknolojisi sayesinde bir etiket içerisine bilgiler saklanarak, bunların okuyucular yardımı ile kullanılması sağlanır. Bu sayede birçok sektörde farklı farklı kullanımları görülebilmektedir. RFID nedir ve RFID Bileşenleri Nelerdir ? RFID , İngilizce “Radio Frequency Identification” tanımının kısaltmasıdır. Türkçe’ de “Radyo…

Daha Fazla oKU
rfid

RFID Nedir ?

https://youtu.be/kdKuno_GGlE rfid nedir? RFID nereleder kullanılır? RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) teknolojisi canlı veya cansız ayrıca nesneleri de radyo dalgaları ile tanımlamak için kullanılan teknolojiler olarak tanımlanır. Kablo yardımı olmadan veri girdisi ve çıktısı sağlayacak olan teknolojilerden biridir.3 temelden oluştuğunu söyleyebiliriz. 1-) Okuyucu2-) Anten3-) Etiket RFID teknolojisinin potansiyelinin yanında getirdiği bazı risk faktörleri de bulunmaktadır.…

Daha Fazla oKU