Tüm sorularınız için: 0 850 441 66 66

Sağlık Sektöründe RFID teknolojisi’nin kullanımı ve Hataları Önleme Yöntemleri

Önlenebilecek olmasına rağmen önlenemeyen medikal hatalar yüzünden hastanelerde birçok kişi ölmektedir. Günümüzde gelişmekte olan rfid teknolojisi ile sağlık sektöründe oluşabilen medikal hataları önler. RFID, nesnelere bağlı etiketler ile kablosuz bağ ile otomatik ve benzersiz tanımlama sağlayan bir teknolojidir. Rfid teknolojisi, bir okuyucu üzerinden etiketteki veriyi transfer eder.

Tıbbi Hatalar:

Tıbbi uygulama hataları ve hizmetlerinin sunulması
sırasında, sağlık personelinin kusurlu hareket etmesi
sonucu ortaya çıkar.

RFID teknolojisi , kötü durumda olan kişileri izlemekte kullanılmaktadır. RFID yardımıyla, veri gerçek zamanda toplanabilmektedir. Acil servis çalışanların erişimine uygun olur. Acil servis çalışanları ve hastaneler bir veri tabanı üzerinden veriye erişim sağlayabilirler. Günümüzde, Rfid sağlık hizmetinde kullanılmaktadır.

RFID teknolojisinin gelişmesi ile medikal cihazların daha etkin çalışmasında yardımcı olmaktadır. Tıbbi hataları en aza indirmek ve önlemek yalnızca rfid teknolojisini kullanarak önlenir. Hasta verileri ve hastane içindeki lokasyonları sayesinde toplanır. Bu nedenle gelişen yazılım teknolojisi sayesinde hastanelerdeki hatalar, gerçekleşmeden yakalanır. Bu sayede düzeltilebilmektedir. İlaçların taşınması ve hemşire lokasyon takibinde kullanılmaktadır.

RFID teknolojisi, hastaneler için aşağıdakileri avantajları sağlar;

  • Hasta güvenliğini sağlamak,
  • Zamandan tasarruf,
  • Maliyeti düşürmek.
Sağlık sektöründe Rfid

RFID teknolojisinin gelişmesiyle tıbbi hataları önlemede veya en aza indirmede etkili olup olmadığını incelenmiştir. Sağlık personeli, hasta kimliği, ilaç ve kan örnekleme gibi verileri doğrulanıp ve tıbbi hataların önlemesi noktasında etkili olduğu belirtilmiştir. Rfid teknolojisi ile hasta takibi ve izlenmesiyle birlikte güvenliğini arttırır. Yapılan çalışmalar sonucunda hastaneden kaçma riski bulunan Alzheimer hastalığı bulunan hastalara kullanılmıştır. Anında bildirim veren ve doğruluk seviyesinin yüksek olmasıyla birlikte hasta takibi yapılmıştır.

RFİD Teknolojisi birde yeni doğan bebeklerin takip edilmesinde de kullanılmaya başlanmıştır. RFID teknolojisi, el hijyeni izleme uygulamalarında da hastane kaynaklı oluşabilen enfeksiyonları potansiyel olarak önlenmektedir. Bu sebeple sağlık sisteminde ilaç güvenliğinde Rfid teknolojisi kullanılmıştır. Türkiye’de Rfid sistemine benzer olarak bir başka uygulama ise İlaç Takip Sistemi (İTS) kullanılmaktadır. Bu sistemin kullanılmasıyla birlikte ilaçların kaliteli ve daha güvenli bir şekilde üretimi, depolanması ,dağıtılması ve hastalara ulaşımını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

RFID Teknolojisi ile Oluşabilen Riskler

RFID teknolojisi sağlık sektöründe kullanılmaya başlamasıyla teknik ,ekonomik, yasal olarak zorlukları içeren bu teknolojinin uygulanmasını engellemekte olan çeşitli nedenler vardır. Daha verimli , maliyet açısından kısıtlama , doğru veri aktarımı elde etmek, hasta güvenliği gibi bazı aksaklıkların yaşanması ile bazı olası riskler arasındadır. Bu nedenle Rfid sistemi etiketler, okuyucular, altyapı, ara katman yazılımı, yazıcılar gerektirmesi ile birlikte maliyeti oldukça yüksek olur. Etiketlerinin  hafif ve küçük üretilmesi yada tek kullanımlık olup olmaması gibi durumlarına göre maliyet konusunda değişiklik göstermektedir. RFID sisteminin kullanılabilirliği konusunda olası teknik riskler bulunmaktadır. Etiketlerin bozulması, çok sayıda etiket ve okuyucunun kullanılması teknik sınırlılıklar arasında yer almıştır. Fakat sağlık bilgi teknolojisinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan pek çok kablosuz tıbbi ekipmanlar ile Rfid teknolojisinin birlikte çalışabilmesi konusunda endişeler bulunmaktadır.

RFID okuyucularının metal nesneler ile temasıyla okuma hızları etkilemektedir ve yanlış okumalar oluşur. Sağlık hizmetlerinde RFID uygulamalarının kullanılmasıyla olabilen engellerden diğeri ise hastalara veya sağlık çalışanlarına ait özel bilgilerin ve güvenliğinin sağlanamayacağı düşünmesidir. Bu nedenle hastalara ve sağlık personellerine ait bilgilerin kasıtlı veya yanlışlıkla yetkisiz kişilere ulaşması durumunda kötüye kullanımının yaşanabileceğini belirtilmektedir.

Kategoriler
Otopark Sisteminde Rfid

Rfid’nin Otopark Sistemlerinde Kullanımı

Rfid otopark sistemlerinde giriş ve çıkış noktasına rfid okuyucu yerleştirilmiştir. Her kullanıcıya tesise girişlerini sağlayan kimlik bilgisi ya da rfid etiket verilmiştir. Rfid etiketleri genellikle doğrudan araçların ön camına yapıştırılan çıkartmalar ya da bireylerin gün boyunca bir diğer aracı sürmesi gerektiğinde daha fazla esneklik ile portatif askılı etiket ya da kart şeklindedir. RFID teknolojisinin kullanılması ile…

Daha Fazla oKU
RFID Teknolojisi ve Uygulandığı Alanlar

RFID Teknolojisi

RFID Teknolojisi ve Uygulandığı Alanlar Uzun yıllardır kullanılan ve günümüzde kullanımına devam edilen bir teknolojidir. Rfid Teknolojisi sayesinde bir etiket içerisine bilgiler saklanarak, bunların okuyucular yardımı ile kullanılması sağlanır. Bu sayede birçok sektörde farklı farklı kullanımları görülebilmektedir. RFID nedir ve RFID Bileşenleri Nelerdir ? RFID , İngilizce “Radio Frequency Identification” tanımının kısaltmasıdır. Türkçe’ de “Radyo…

Daha Fazla oKU
rfid

RFID Nedir ?

https://youtu.be/kdKuno_GGlE rfid nedir? RFID nereleder kullanılır? RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) teknolojisi canlı veya cansız ayrıca nesneleri de radyo dalgaları ile tanımlamak için kullanılan teknolojiler olarak tanımlanır. Kablo yardımı olmadan veri girdisi ve çıktısı sağlayacak olan teknolojilerden biridir.3 temelden oluştuğunu söyleyebiliriz. 1-) Okuyucu2-) Anten3-) Etiket RFID teknolojisinin potansiyelinin yanında getirdiği bazı risk faktörleri de bulunmaktadır.…

Daha Fazla oKU