Tüm ürünlerimizde ve hizmetlerimizde kalite standartlarına uygun olarak çalışmalar yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalarımızın kalitesinide dünya standartında belgeler ile kanıtlıyoruz.

Kalite Standartları

ISO 9000 - ISO 9001 - ISO 9004 - CE

Günümüz dünyasında her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı bilgi, teknoloji ve iletişim alanında meydana gelen büyük gelişme, toplumları şiddetli bir rekabete ve ekonomik yarışa sürüklüyor.

Kalite Standartları

Dünya ticaretinin küreselleşmesi, bu rekabetin kapsamını ve sınırlarını genişletmiş ve yarışa katılanların sayısı istikrarlı bir şekilde artmıştır. Üstelik bu yarışa katılanlar her geçen gün daha niteliklidir. Müşteriler artık daha bilinçli, daha bilgili ve müşteri beklentileri en üst seviyeye ulaştı. Artık müşteri beklentilerini karşılamak yeterli değil, müşteri beklentilerinin ötesine geçmek de bir ihtiyaç. Gelişmeler, özellikle teknoloji alanında, değişim hızının artması ile düşünülemez olanlardan önce mümkün kılınmıştır. Değişime ve değişimin hızına ayak uyduramayan kuruluşlar için çok zor. İşletmeler, ancak tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentileri ile uyumlu mal veya hizmetler sağlayarak ayakta kalabilirler.

Bu nedenle tasarım aşamasından üretime, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli iyileştirmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanması vazgeçilmez bir koşuldur. ISO 9000 Kalite Sistem Standartları, yayınlandığı tarihten (1987) itibaren en popüler ve uygulanabilir uluslararası standartlar haline gelmiştir. ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Standartları Serisi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, belgelenebileceğini ve sürdürülebileceğini öngörüyor. ISO 9000 Kalite Standartları Serisi, müşteri memnuniyetini artırmak için Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve geliştirilmesinde kuruluşlara rehberlik eden Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından yayınlanan bir dizi standarttır. ISO 9001, Kalite Yönetim Sisteminin kurulması sırasında uygulanacak şartları tanımlayan ve sertifikalandıran standarttır. Bununla birlikte, Uluslararası Standartlar Organizasyonu'nun (ISO) yayınladığı kılavuz standartlar vardır. ISO 9001 ve yol gösterici standartlara ISO 9000 serisi denir. Aşağıdaki ISO 9000 standart serisi, her tür ve boyutta etkili bir Kalite Yönetim Sisteminin oluşturulması ve uygulanması için geliştirilmiştir.

ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri - Temel İlkeler, Terimler ve Tanımlar:

ISO 9000 Standardı, kalite yönetim sistemlerinin temel prensiplerini açıklar ve kalite yönetim sistemlerinin terminolojisini tanımlar. Bir tür sözlük olarak görülebilir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri - Koşullar:

ISO 9001 Standardı, bir kuruluşun müşteri gereksinimlerini ve geçerli yasal gereklilikleri karşılayan ürünler sunabileceğini ve müşteri memnuniyetini artırabileceğini kanıtlaması gerektiğinde bir kalite yönetim sisteminin gerekliliklerini belirtir. Belgelenmiş standarttır.

ISO 9004 Kalite Yönetim Sistemleri - Performans İyileştirmeleri Kılavuzu:

ISO 9004 Standardı, kalite yönetim sisteminin etkililiğini ve verimliliğini dikkate alan rehberlik bilgileri sağlar. Bu standardın amacı, organizasyonun performansını iyileştirmek ve müşterilerin ve diğer ilgili tarafların memnuniyetini sağlamaktır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri beklentilerini, ihtiyaçlarını ve yasal gereklilikleri karşılayarak müşteri memnuniyetini artırmayı öngören resmi olarak tanınan bir kalite yönetim sistemidir. Organizasyon yapısından müşteri memnuniyeti düzeyine, toplanan verilerin analizinden süreçlerin etkin yönetimine, iç denetimlerden ürün tasarımına kadar Kalite Yönetim Sisteminin gereklerini tanımlar, satın almadan satmaya. ISO 9001 Standardı esas olarak bir kontrol mekanizmasıdır. Bu standardın amacı, hataları ve kusurları azaltmak, zeminden kaldırmak ve daha da önemlisi hata ve kusurları önlemektir. Standart, doğrudan ürün ve hizmet kalitesiyle değil, yönetim sisteminin kalitesiyle ilgilidir. Buradaki temel varsayım, etkin bir Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve uygulandığı takdirde müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli ürün ve hizmetlerin kurulması gerektiğidir. ISO 9001 Standardı zorunlu değildir ve genel gereklilikleri içerir. Büyük veya küçük ölçek ayrımı yapılmaksızın her sektöre uygulanabilir. Doğru anlaşıldığında ve doğru uygulandığında güçlü bir yönetim sistemini temsil eder. ISO 9001 Standardı, Kalite Yönetim Sisteminin nasıl inşa edileceğinin kuruluşundan ayrılmıştır. Yapılması gereken "standart" bir Kalite Yönetim Sistemi değil, standardın gereklerini karşılayan bir Kalite Yönetim Sistemidir.

Sonuç olarak;

 • Etkili bir kalite yönetim sistemi için minimum gereksinimleri belirtir.
 • Koşullar evrenseldir, ölçek boyutu ne olursa olsun her sektöre uygulanabilir.
 • Nasıl yapılacağını değil ne yapılacağını söyler.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Faydaları Nelerdir?

 • Her aşamada planlı ve sistematik çalışmayı sağlar.
 • Tüm süreçlerde, üretim, planlama ve zamanında teslimi kolaylaştırır.
 • Kalite çerçevesinde üretilen ürünler ve hizmetler iade ürün oranını ve müşteri şikayetlerini azaltır.
 • Önceki faaliyetlerin hızlı bir şekilde değerlendirmesini ve müdahale edilmesini kolaylaştırır.
 • İş ve çalışma zamanından tasarruf sağlar.
 • Şirketin karlılığı ve verimliliği arttırır.
 • Birimler arasında ve kendi içinde kaynakların optimize kullanılmasını sağlar.
 • Tüm süreçlerin maliyetleri düşürür.
 • Kalite her zaman rekabet avantajı sağlar.
 • Yönetimsel süreçte, firmayı kurumsallaştırır, firma kültürü oluşturmada öncelik sağlar.
 • Müşterilerinizde, firmanız için beklentileri karşılayacağına dair güven oluşur.

CE İşareti

Malların serbest dolaşımını sağlamak amacıyla 1985 yılında Avrupa Birliği'nin “Yeni Yaklaşım” çerçevesinde uygulanan bir sağlık ve güvenlik işaretidir. AB genelinde kullanılan farklı uygunluk işaretleri yerine AB direktiflerine uyumu gösteren tek tip bir AB işareti kullanılması amaçlanmıştır.

CE İşareti, yapıştırıldığı ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren Avrupa Birliği'nin Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluğun bir işaretidir. Hali hazırda 25 olan Yeni Yaklaşım Direktiflerinden biri veya birkaçı kapsamına giren bir ürünün CE İşareti taşımadan AB pazarına girmesi mümkün değildir. Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluğu kanıtlamak için, üreticiler direktifler için uyumlaştırılmış standartlara uygun olarak üretim yapma konusunda büyük bir yeteneğe sahiptir. Standartlara uymak zorundadır, direktifte uygun üretim varsayımı, üreticiyi standartlara uymaya teşvik eder.

CE işareti; bir kalite sembolü olmayıp, yapıştırıldığı ürünün, ilgili direktifin tüm gerekliliklerini karşıladığının ve Avrupa Birliği Üye Devletleri arasında malların serbest dolaşımını sağladığının bir işareti olduğunun bir işaretidir.

Gizlilik ve Çerez Politikası

Çerezleri, web sitemizi nasıl kullandığınız hakkında bilgi toplamak ve müşteri deneyimimizi geliştirmek için kullanıyoruz. Daha fazla bilgi edinmek için gizlilik politikamızı okuyun.

Kabul Et