Tüm sorularınız için: 0 850 441 66 66

RFID Etiket Kodlama: Nasıl Yapılır? 2024 SGTIN ve diğer standartlar

Rfid etiket kodlama: Rfid etiketleri, bir entegre devre (IC), anten ve alt tabakadan oluşmaktadır. Tanımlayıcı bilgileri kodlayan rfid etiketinin parçasına rfid’nin yerleştirilmesi ile kullanılmaktadır. Her rfid sistemi üç bileşenden oluşmaktadır. Bunlar tarama anteni, alıcı verici ve bir aktarıcıdır. Rfid okuyucu, taşınabilir ya da kalıcı olarak takılabilen ağa bağlı bir cihazdır. Etiketi etkinleştiren sinyali iletmesi için radyo dalgalarını kullanmaktadır. Etkinleştirildiğinde ise etiket, veriye dönüştürüldüğü antene geri bir dalga göndermektedir. Transponder, rfid etiketinin içinde yer almaktadır. RFID etiket kodlama için okuma aralığı, etiket türü, okuyucu türü, RFID frekansı ve çevredeki ortamda diğer rfid etiketleri ve okuyucularından kaynaklanan çevresel faktörlere göre değişmektedir. Daha güçlü bir güç kaynağına sahip olan etiketlerin ayrıca daha uzun okuma aralığına sahiptirler. Eşsiz ve rastgele bir EPC ile gerçekten kodlanmış etiketler potansiyel olarak baskı ve kodlama işlemi yeniden programlanmadan kullanılabilmektedir.

Rfid etiket kodlama
Rfid etiket kodlama

Rfid baskı ve kodlama ‘dan önce rfid etiketinin iki ana türü bulunmaktadır. Bunlar pasif rfid ve aktif rfid etiketlerdir. Aktif rfid genellikle kendi güç kaynağına sahiptir. Pasif rfid etiketi gücünü, elektromanyetik dalgalarının rfid etiketi anteninde bir akım oluşturan okuma antenlerinden almaktadır. Düşük güçlü, yerleşik kalıcı bellek, her rfid sisteminde önemli bir rol oynamaktadır. Rfid etiketi, benzersiz bir tanımlayıcı dahil olmak üzere tipik olarak 2.000 KB’den daha az veri tutmaktadır. Rfid etiket kodlama, verinin okuyucu tarafından eklenebileceği ya da mevcut olan verilerin üzerine yazılabileceği salt okunur ya da okunur-yazılabilir olabilmektedir.

Rfid etiketinin okuma aralığı, okuyucu türü, etiket türü, rfid frekansı ve çevredeki ve diğer rfid etiket ya da okuyucularından kaynaklanan parazit gibi faktörlere göre değişmektedir. Aktif rfid etiketleri, daha güçlü güç kaynağı sebebiyle pasif rfid etiketlerinden daha uzun okuma aralığına sahiptirler. Ayrıca akıllı etiketler basit rfid etiketlerdir. Bu etiketler, yapışkan etikete gömülü bir rfid etiketine sahiptirler. Hem rfid hem de barkod okuyucular tarafından da kullanılabilmektedir. Akıllı etiketler, rfid etiket kodlama daha gelişmiş ekipman gerektirdiği masaüstü yazıcı kullanılarak isteğe bağlı bir biçimde yazdırılabilmektedir.

Rfid Etiket Kodlama Çeşitleri nedir?

Rfid etiket kodlama, Rfid etiketinin kodlamasının iki yolu vardır. Bunlardan biri rfid yazıcı kodlayıcı ve rfid okuyucu ile yapılmaktadır. Rfid yazıcı kodlamaları, her bir rfid yerleşimini izole etmesi ve onu dış ortamdan koruduğundan, kodlama güvenilirdir.

Az sayıda kullanılan frekans kanalı ve çok sayıda okuyucu bulunan alanda, RF parazitleri etiket-okuyucu iletişimlerini olumsuz etkileyebilmektedir. Rfid etiket kodlama da başarısız olabilmekte ve yazma işlemi iptal edilmektedir. Bu sorunu çözmesi için kodlama işlemi için sabit frekans kanalları sağlayan basit bir uygulama oluşturulmaktadır. Ayrıca, her okuyucu, paraziti azaltması için etiketi kodlaması için gereken minimum gücü kullanılmaktadır. Rfid okuyucu, etiketi okuması için gereken minimum gücü belirlemesinde marj testi gerçekleştirmektedir. Minimum okuma gücüne 6 dBm eklemektedir.

Kodlama sırasında yetersiz güç hatası bulunuyorsa, iletim gücü 1dB artırılmaktadır. Böylece yeniden kodlama denenmektedir. Bu işlem, yeterli güç seviyelerine ulaşılana ve etiket kodlama kadar otomatik olarak devam etmektedir. Okuyucunun IP adresini alması için kullanıcı ara yüzü oluşturulmaktadır. Kullanıcı, kullanılan frekans kanallarını ve başlaması için minimum anten gücü (dBm) değeri girmelidir. Encode’a bastıktan sonra işlem başlamaktadır. Etiket başarılı bir biçimde kodlanana kadar ve mevcut diğer okuyucular ile etkileşim olmadan devam etmektedir. Etiketi okuması için başlangıçta 10 dBm olarak ayarlanan minimum güç (dBm) ayarlarını kullanarak etiketi okumaya çalışılmıştır. Bu durumda, okuyucu etiketleri okuyamamıştır. Bu nedenle, güç tekrar bir artırılmıştır.

EPC belleğini neden kodlamanız gerekebilir?

Çipin türüne bağlı olarak, EPC’nin farklı ayarları olabilmektedir. Bazı üreticiler, tümü aynı kod dizisi ile programlanan çipler sağlamaktadır. EPC farklı amaçlar için kullanılabilmektedir. Bir varlığı benzersiz bir biçimde tanımlaması ya da ürün kodu gibi belirli bilgileri içermektedir. İlk durumda, her EPC fabrikadan benzersiz bir etiket kodlama ile zaten programlanmış ise, bir adımı atlaması ve önceden programlanmış diziyi kullanması mümkündür. İkinci durumda ise, üzerine yazılması gerektiği açıktır. Aynı doğrultuda kodun belirli bir varlık ile ilişkilendirilmesi, çipin TID’sini kullanmak mümkündür. Böylece kişinin ihtiyaçları, çeşitli anıların boyutu ve ayrıca etiketin uygulanmasının öngörülen aşamaları temelinde değerlendirilmelidir.

İki özdeş kodu bulma şansı sıfırdır. Örnek olarak bir çipindeki EPC numarası, çipin üzerinde bulunduğu yonga plakasının kimliği, plakanın konumları ve TID numarasının son 35 bitinin bir bölümünün bir kombinasyonu kullanılarak oluşturulmaktadır. Birlikte, bu öğelerin EPC’nin sonunda benzersiz 32 bit serileştirme faktörü oluşturulmaktadır. Benzersiz ve rastgele bir EPC’ye sahip kodlanmamış etiketlerin, kullanımdan önce tekrardan kodlanmalıdır. Bu nedenle öncelikle seçilen etiketlerin benzersiz, rastgele ya da serileştirilmiş EPC’ye sahip olup olmadığını belirlemek gerekmektedir. Bu, rfid etiket kodlama teknik özellikleri kontrol ederek yapılabilmektedir.

bilgisayar
RFID Etiket Kodlama: Nasıl Yapılır? 2024 SGTIN ve diğer standartlar 3

RFID Baskı ve Kodlama Hizmeti

Rfid etiketleri belirli varlıkları tanımlaması için kullanıldığından, çoğu rfid etiketinin kullanılmadan önce verileriyle kodlanması gerekmektedir. Rfid baskı ve kodlama hizmeti, rfid etiketlerin kodlanması ve yazdırılmasını sunmaktadır. Ayrıca herhangi bir rfid etiketini kodlayabilmektedir. Rfid etiketine ortak bir değer barkodlarının eklenmesi dahil etiketleme hizmeti sunmaktadır.

5/5 - (17 votes)