Tüm sorularınız için: 0 850 441 66 66

RFID ile Demirbaş Sayımı

RFID teknolojisi ile, özellikle UHF rfid, döngü sayımlarının ya da fiziksel envanter yürütmesi ve süreçteki muazzam iş akışlarının otomasyonunu sağlaması için kullanılabilmektedir. Rfid teknolojisi, varlık ve envanterleri bir RFID etiketi yerleştirilmesi ile çalışmaktadır. Rfid demirbaş sayımı için, veri toplamayı otomatikleştirmesi için bir RFID el cihazı kullanmaktadır. Ayrıca rfid varlık takipleri, fiziksel varlık yönetimlerinin ve yerini belirlemesi sürecini otomatikleştirmelerinin bir yoludur. Veriyi içermekte olan rfid etiketini yüklemesi ile bununla ilgili bir varlığa eklemesi sonucu çalışmaktadır. Oluşan bu veriler ad, miktar, konum ve koşuldan herhangi birini içerebilmektedir. 

RFID Demirbaş Takibi Nedir?

Gelir elde edilmesi için yüksek değerli varlığın mevcudiyetlerine güvenen bir işletme olarak, etkili envanter yönetiminin ve varlık takipleri önemlidir.  Varlıkları izleme süreçlerini kolaylaştırması için çeşitli seçenekler mevcut olsa bile, tam ve gerçek zamanlı verimliliği en uygun maliyetli bir biçimde sunan izleme teknolojisidir. Rfid etiketleri art arda titreşen radyo frekansları vasıtası ile bir rfid okuyucu, saklanan veriyi yakalayabilmektedir. Sonunda ise, verilerin izlenebilmesi ve eyleme geçirilebilmesi karmaşık bir varlık izleme sistemlerinde toplanmaktadır. İzleme sürecini otomatikleştirme yetenekleri, yüksek oranlarda hatayı en aza indirmeyi ve excel elektronik tablo yöntemine son vermeyi amaçlamaktadır. Ayrıca rfid teknolojisi demirbaş sayımı ile varlıklara ilişkin verileri toplamayı kolaylaştırması ile varlığın hesap verebilirliğini basitleştirmektedir. Rfid teknoloji demirbaş ve varlık takibinin yanı sıra araç takibi gibi kullanım durumları için demirbaşların izlenmesi ve yönetilmesi için kullanılmaktadır.

Ayrıca başlıca özellikleri ise bunlardır:

– Yanlış yerleştirilmiş ya da kayıp varlıkların bulunması,

– Herhangi bir zamanda birden fazla varlığın izlenmesi sağlanır,

– Tam zamanlı olarak veri toplama işlemi,

– Varlık görünürlüğünün iyileştirilmesine olanak sağlamakta,

– İnsan müdahalesini ortadan kaldırılmasını amaçlamakta,

– Envanterlerin doğruluğunu en üst seviyeye çıkarılması sağlanmaktadır.

RFID Demirbaş Takip Sistemleri Nasıl Çalışır?

Rfid teknolojisinde demirbaş etiketini üzerine kodlama yapılabilmektedir. Ayrıca rfid etiketine istenilen bilgileri yazılabilmektedir. Rfid el terminaliyle sayım sırasında eksik olan demirbaşın ya da aranmasını istenilen demirbaşı hızlı bir biçimde bulunabilmesine yardımcı olmaktadır. Sistemde aranılan demirbaş numarasını girdikten sonra sesli ve ışıklı bir şekilde o alana yönlendirmektedir. Rrifd el terminali ile saniyeler içinde yüzlerce demirbaşın sayımı yapılmaktadır. Sayım sırasında lokasyon bilgileri de kaydedilebilmektedir. Sayılan lokasyonda bulunan demirbaşın, bulunamayan demirbaşın ve başka lokasyona kayıtlı olduğu halde bu lokasyonları tespit edilen demirbaşlar tespit edilmektedir. Kayıp olan demirbaşın el terminali sayesinde aranarak, kısa sürede bulunabilmektedir. Farklı konumlarda bulunanlar için istenilen alana öğelerin değişiklik işlemi yapılabilmektedir. Sistemlerde yapılan sayım sonucu, öğelerin bilgileri , eksik demirbaş numaraları gibi pekçok rapor alma seçenekleride bulunmaktadır.

RFID Demirbaş Sayımın Temel Avantajları

Görüş Hattı Dışı Taramalar

Rfid etiketinin, rfid okuyucuyla görüş hatlarına sahip olması gerekmemektedir. Veri toplamayı kolaylaştırmaktadır. Örnek olarak ahşap bir masanın altına gizlenmiş olan bilgisayarlarda rfid etiketi taramaları gerektiğini rfid ile bu iş akışları otomatikleştirilebilmektedir.

Toplu Sayımlar

RFID teknolojisi ile verileri “toplu” olarak saymaktadır. Buna ek olarak, UHF rfid, kullanıcısının rfid okuyucu ya da el cihazlarını kullanarak rfid etiketleri ile etiketlenmiş olan birden fazla nesnenin taramasına olanak tanımaktadır. Böylece , geleneksel manuel olan görevlerin azaltılmasına yardımcı olmaktadır.

Geliştirilmiş Kullanım

Varlıkların uygun bir biçimde tahsis edilmesi ile kullanılmayan varlığın ise en aza indirerek maliyetten tasarruf edilmektedir.

Serileştirme

Rfid teknolojisinin benimsemenin bir avantajı ise, her bir rfid etiketinin özelliği benzersiz olacak bir biçimde şekilde tasarlanmış olmasıdır. Ayrıca demirbaşın sayımı verilerin toplanmasını benzersiz bir biçiminde tanımlanmasına olanak tanımaktadır. Böylece kullanıcılar her varlık hakkında geçmişe dönük raporlar verebilmektedir.

Temassızlık Özelliği

Rfid demirbaş sayımı nesneleri temas kurmak zorunda kalmaksızın varlıkların taranmasını sağlamaktadır.

Gelişmiş Görünürlük

İşletmelerde hangi bölümlerde hangi varlığın bulunduğuna dair görünürlük elde ettikçe daha iyi iş kararları alınmaktadır. Bunun daha da önemli olmasının nedeni ise, kritik olarak ihtiyaç duyulmasından önce varlığın kaybolup kaybolmadığını ilişkin yardımcı olmaktadır.

5/5 - (1 vote)
Kategoriler