Tüm sorularınız için: 0 850 441 66 66

Kütüphane için RFID’nin kullanımı, 2024 model kitap rfid etiketler

Dünya genelindeki kütüphaneler, envanter kontrolü, malzeme taşıma, giriş işlemlerinde ve teslim almayı kolaylaştırması için RFID teknolojisi kullanılmaya başlandı. Kütüphanelerde kullanılan RFID teknolojisi, diğer pasif etiket RFID uygulamalarında kullanılan teknolojiyle birbirine benzemektedir. 

Kütüphane için RFID: ortamlarında, RFID teknolojisi iki temel hedefe ulaşması için kullanılmaktadır. Bunlar çeşitli uygulama için hırsızlıkların tespiti ve görüşsüz tanımlama için kullanılmaktadır.

Ayrıca Kütüphane için RFID: teknolojisi kütüphane hırsızlığını tespit sisteminde kullanılan son teknolojidir. Kütüphane için uzun yıllar kullanılan radyo frekansı ve EM (Elektro-Mekanik) sistemlerinden farklı şekilde, RFID tabanlı sistemin güvenliği ötesine geçerek, daha kolay dahil olmak ve kütüphanede daha verimli materyal takibiyle güvenliği birleştiren izleme sistemi haline gelmektedir. Özellikle daha hızlı olarak boşaltma ve yükleme, malzeme taşıma için kullanılmaktadır.

RFID teknolojisi, radyo frekansı tabanlı teknolojiyle mikroçip teknolojisinin bir bütünüdür. Kütüphane malzemesine yapıştırılan etiketler mikroçip de bulunan öğe yönü, bilgiler bağımsız bir biçimde radyo frekansı teknolojisi kullanılarak okunmaktadır.

Kütüphane için RFID
Kütüphane için RFID

Başlıklar

Kütüphane alanlarında neden RFID seçilmelidir?

Özellikle Kütüphane için RFID teknolojisi ile, kütüphane personelinin ve kullanıcısının ihtiyaçları giderek daha fazla karşılamaktadır. Self servis sistemlerinde, kitabın ve diğer kütüphane malzemesinin dolaşım trafikleri son derece sezgisel biçimde hızlandırılmaktadır. 

Self-servis yazılımlarında kütüphane programının ve etkinliklerinin tanıtma olasılığını da eklenmektedir. Kütüphane çıkışlarında RFID teknolojisi ile güvenlik kapılarının, öğenin uygun bir biçimde teslim alınmadığını algılamaktadır. 

Böylelikle kütüphane personelinin, dolaşım trafiğiyle uğraşması yerine temel görevleri daha fazla konsantre olabilmektedir.

Kütüphane için RFID etiketli kitaplığın, raflardan kaldırılmaya gerek olmaksızın tanımlanabilmektedir. Rafların hızlı bir biçimde taranmasıyla çalışan koleksiyonu güncelleyebilmektedir.

Yanlış yerleştirilmiş olan öğeleri arayabilmektedir. Ayrıca envanteri tarayabilmekte ve eksik öğeleri arayabilmektedir. RFID’ nin personel iş istasyonlarıyla personel, nesnelerin giriş ve çıkışlarında daha hızlı ve kolay bir biçimde kontrol edebilmektedir. 

Kütüphane için RFID kullanma nedeni

-Envanter yönetim sürecini basitleştirmesi ve iyileştirmesini isteyen kütüphaneler

-Personellerini sadece malzeme işlemesinden daha çok temel faaliyete odaklanmasını isteyen kütüphaneler

-Dolaşım trafiğinin iyileştirmesini isteyen kütüphaneler

-Müşterilere verilen hizmet seviyelerini geliştirilmesini isteyen kütüphaneler

Kütüphane için RFID: RFID Etiketler

Kütüphanelerde kullanılan RFID etiketleri pasif etiketlerdir. Bu sebeple etiketin kendisine ait enerji kaynağına ihtiyacı yoktur. Bundan dolayı oldukça küçük olabilmektedir. Kütüphanelerde, arşivde veya bilgi merkezlerinde kullanılabilen üç farklı pasif etiket türü bulunmaktadır. Etiket türlerinin her biri, 64 bit kapasitelere sahip bir mikroçip üzerine takılan bir antene sahiptir. 

Bu nedenle etiket, bilgilerin etiketlere nasıl yazıldığına göre farklılık göstermektedir. Etiketler yeniden yazılamazlar fakat kitap adı ve yazar bilgisi eklenebilmektedir. Salt okunur etiketler ise yeniden yazılamamaktadır. Benzersiz tanımlama kodu, etiketleri üretildiğinde kodlanmaktadır. 

Okuma/yazma etiketleri, gerektiğinde bilgi değiştirme ve ekleme yeteneğine sahip olduğundan, kitaplıklar için en yaygın kullanılan etikettir. Kütüphane için şubelerine ait veriler güncellenebilmektedir. Buna ek olarak, rfid etiket, okuyucular tarafından açılıp kapatılan kodlanmış güvenlik bitlerine sahip olabilmektedir.

Kütüphanelerde RFID okuyucular

RFID okuyucular, etrafları elektromanyetik bir ortam oluşturmaktadır. Etiket bu alandan geçtiğinde ise okunmaktadır. Okuyucular aynı zamanda birkaç etiket ile uğraşma yeteneklerine sahiptir. Kitaplıklarda, farklı işlemlerini gerçekleştirmesi için kitaplıkların farklı konumda okuyucular kullanabilmektedir. Personel iş istasyonunda okuyucular, personelin kütüphane koleksiyonlarına giren ve çıkan öğelerin kontrol edilmelerine izin vermektedir. 

Özellikle kullanıcıların kendi kendine kontrol istasyonunda okuyucular, kullanıcıları aynı işlemi yapmasına izin verir. Hırsızlık kontrolleri için kütüphane çıkışın daha büyük geçişli okuyucu kullanılabilmektedir. Ayrıca kitap tesliminde okuyucular, öğelerin kütüphane koleksiyonuna iade etmesi için kullanılabilmektedir. 

Bunlara ek olarak, kitap bırakma için okuyucular, öğelerin kitaplıkların farklı konumuna geri gönderilmesi üzerine ayırması için konveyör sıralayıcı ve bantları içeren daha büyük sistemin parçası olabilmektedir. Okuyucu ayrıca kitaplığın envanterini tamamlaması için öğeleri okuması için taşınabilir özelliğine sahiptir. Okuyucular, nesnenin doğru konumda olup olmadığını ve nesnenin mevcut olup olmadığı, personellerin nesneye dokunmaya gerek kalmadan bilgiye sahip olmaktadır. 

Kütüphane için RFID
Kütüphane için RFID

Kütüphanelerde RFID nasıl çalışır?

Kütüphanede kitaptaki her bir etiket, pekçok kütüphane tarafından kullanılan barkodlarda görünen ile aynı olan benzersiz öğe kimlik numarasına hemen yanıt vermektedir. RFID teknolojisinde, kimlik alan, kontrolünü eden ve makbuz oluşturan kütüphane yönetim sistemlerine kimlik numarasını iletmektedir.

Kütüphanedeki bir ziyaretçi kitabı iade ediyorsa, etiket kimlik numarası ile yanıt vermektedir. Kütüphanelerde otomatik malzeme işleme sistemi bulunuyor ise, kitabı yeniden rafa koyması için uygun bölmeye yönlendirilecektir.

Kütüphanede çalışan personelin envanter için rafları taraması durumunda, el tipi okuyucu, belirtilen herhangi materyalin yanı sıra yanlış olarak rafa kaldırılmış veya eksik öğe bulduğunda ses çıkarmaktadır. Müşteri kitaplıktan bir öğeyi ayırır ise, okuyucular etikete öğenin teslim alınıp alınmadığını sormaktadır. Ayrıca etiketler olumsuz yanıt verebilirler.

Bu durumda ise kapı okuyucusu kullanıcıya öğelerin kontrol etmesini veya iade etmesini hatırlatacak olan Kütüphaneler RFID’ye uyarı vermektedir. Kütüphanelerde personeline alarma sebep olan tam öğeyi tanımlayan uyarıda gönderilebilmektedir.

RFID etiketi nasıl kodlanabilir?

Kütüphanede görev alan çalışanın, öğeyi RFID iş istasyonlarına yerleştirilmekte ve etiketi öğeye yapıştırmaktadır. RFID iş istasyonun, barkoddan yeni taranan bilgiyi otomatik olarak kodlamaktadır. Ayrıca öğeyi rafa yerleştirilmesi ve sonrada ise öğeyi kaldırmaktadır.

Kütüphaneler için RFID ile oluşabilen riskler

Kütüphanede RFID teknolojisi ile önemli bir yatırım yapılmasını tasarlarken, personel potansiyel tuzaklar göz önünde bulundurmalıdır. Diğer kütüphane için RFID  deneyimlerini araştırılarak başlamaktadır. Araştırmalar bazı kitaplığın diğerlerine göre daha sorunsuz uygulamaya sahip olduklarını ve bazılarının ise uygulama sonrası teknik destekten daha memnun olduklarını göstermektedir. 

Bazı durumlarda ise, basit önlemler alınarak bu sorundan kaçınılabilmektedir. Kütüphane personellerin çok sayıdaki kitaplar arasında daha verimli bir biçimde çalışması için iyi tasarlanmış mobil dönüştürücü istasyonuna sahip olması gerekmektedir.

Kütüphaneler için RFID
Kütüphaneler için RFID
Kütüphanede RFID teknolojisi nasıl fayda sağlamaktadır?

Kütüphane personellerinin artan ilgisi  

Pek çok kişi için kütüphane personeliyle artan etkileşim, kütüphanede RFID’nin en büyük faydası vardır. Kütüphane de rutin fiziksel görevin daha az zaman harcadıklarında, müşteri deneyimi ve insan bağlantısına daha fazla dikkat edilebilmektedir.

Check-in işlemi ve daha hızlı, daha kolay ödeme işlemi

Teknoloji çok hızlı ve kullanımları daha kolay olduğu için, kütüphane ziyaretçilerinin kendi işlemini gerçekleştirmesine daha yatkındır. 

Check-in işlemlerinde RFID teknolojisi ile çok daha hızlı ve kolaydır. RFID teknolojisi ile, otomatik malzeme taşıma ve iade sistemi ile eşleştirir ise, üretkenlik kazanımları artmıştır. Otomatik malzeme taşıma sisteminde, iade edilen kütüphane öğesini kabul etmektedir.

– Yüksek dolaşıma sahip olan büyük koleksiyonlar için , dolaşım görevini çok daha verimli hale getirebilmektedir.

– Barkod tarayıcılar, eksik öğelerin bulunması, stok sayımları ve öğelerin doğru bir biçimde rafa konulduğunun kontrol edilmesi gibi zaman alan görevlerin daha da verimli hale getirmektedir.

Kütüphanede çalışan personellerin insanlara yardım etmesi için daha çok zaman harcadığında ve diğer kütüphane materyallerinin işlenmesi için daha az zaman harcadıkları ve iş tatmini büyük ölçüde artmaktadır.  Kütüphanelerde, sosyal yardım, topluluk ve yenilik bağlantısını oluşturması için görevlendirilmektedir.

RFID teknolojisi ile, memnuniyetini artırarak ve personel üretkenliğinin, kütüphanenin özen ile hazırlanan programlarına odaklanmasına ve insan bağlantısı kurmasına yardımcı olabilmektedir. Personel zamanının en büyük topluluğu etkisine sahip sonuçlara ayrılmasını sağlamaktadır.

5/5 - (1 vote)
Kategoriler