Tüm sorularınız için: 0 850 441 66 66

Mağaza Yönetiminde RFID ‘nin Kullanımı


Mağaza Yönetiminde RFID sistemleri için bilgiler, EAS ile ürünlerin mağaza rafından çıktığında ve kasalarda satın alınıp ve ödendiğinde üretilmektedir. Ödeme işlemi yapıldıktan sonra, RFID sistemini oluşturmaktadır.

Ana sisteme hesabı ve envanter ayrıntısını ilişkilendirmesi için bilgiyi gerektiren kurumsal seviyede diğer sisteme göndermektedir. İşlemde verilerin tüm detaylarını okuyucular tarafından okunup, ana sisteme aktarmaktadır. Bu nedenle ödemelerin nasıl yapıldığı ve satışın hangi zamanda sonuçlandıklarını göstermektedir.

Ayrıca verimli raf yenileme ile envanter maliyetinde azalmalar ve hırsızlıktan kaynaklanan mağazada kayıp önleme ise en aza indirmektedir. RFID okuyucu, uzaktan birden çok kodu okuyabilmektedir. Mağaza Yönetiminde RFID sistemi, bireysel ürüne benzersiz dijital kimlik vererek, toplam envanterlerin doğru bir biçimde görünümlerini sağlayıp mağazadan sevkiyatına kadar bütün işlemlerde takibini yapmaktadır.

Bu teknoloji, moda ve hazır giyimlerin mağaza yönetiminde fazla stok yapımı ve ayrıca iadeler konusunda görünürlük eksikliklerinden kaynaklanan pek çok sorunu çözmektedir. RFID akıllı soyunma kabinleri, kendinden yapışkanlı etiketler sayesinde akıllı soyunma kabininin işlevini kolaylaştırmaktadır. 

Etiketi, kısa yaşam döngüsüne sahip olan ürünler için Mağaza Yönetiminde RFID doğruluğu artırmaktadır. RFID portalın, mağazadaki ürünleri doğru bir biçimde takip edilmesi ve izlemesini sağlamaktadır.

RFID teknolojisi ile mağaza yönetimlerini destekleyip gerçek zamanlı stok sayımlarını ve ürünlerin bulunmasına olanak sağlar.

Mağaza Yönetiminde RFID
Mağaza Yönetiminde RFID

Başlıklar

Mağaza yönetiminde RFID teknolojisinin Avantajları

Kayıp Önleme Programlarını Güçlendirmesi

RFID mağaza yönetiminde, ürünler hakkında çok daha ayrıntılı bilgiyi üreterek ve ayrıca hırsızlığı azaltmaktadır. Herhangi bir öğelerin konumunu tam zamanlı izleyen veri izleme ölçüsüdür. RFID, envanteri doğru bir biçimde izleyip envanter küçülmeyi azaltmaya yardımcı olabilmektedir. Hırsızlıkta mağazada kayıp önleme doğrudan bir azalmaya yol açmaktadır.

RFID teknolojisi ile, mağazada alarmlar kullanılmaya başlandı. Ayrıca müşteriler radyo frekansı sinyallerini okuması için kullanılan kapılardan geçtiğinde, ürünler izlenmektedir. Satın alma esnasında herhangi öğe devre dışı bırakılmaz ise, RFID okuyuculara radyo frekansı gönderen küçük elektrik akımı üretmektedir. Bu nedenle etiketin hala aktif olduklarını bildirmesi için bir alarm çalarak yardımcı olmaktadır.

RFID teknolojisi, varlık ve envanter hareketini izleyebilmektedir. Tüketicilerin hırsızlık yapmalarını önleyebilmektedir. Özellikle mağazada kayıp önleme tedarikçi ve üreticilerin envanter küçülmelerini ve hırsızlığı önlemesi için RFID teknolojisi kullanmasına neden olmaktadır.

Mağaza Yönetiminde RFID: Envanter Doğruluğunu İyileştirmesi

Etkili ve verimli tedarik zincirleri ile, envanter doğruluğu oldukça önemlidir. Geleneksel olarak envanter sayım yöntemlerine yoğun emek gerekmektedir. RFID teknolojisi mağaza yönetiminin, doğru sayımlar sağlayıp envanterin doğruluğunun geliştirmesinde çok yapıcı olduğunu kanıtlamaktadır.  RFID ile veri ve stok sayımını dakikalar içerisinde işlemektedir. Bu nedenle etiketleri, barkod taramaları ve onu sayması için her nesneye dokunma ihtiyaçlarını ortadan kaldırmaktadır.

Envanter Kontrolünü Geliştirmesi

RFID teknolojisi ile, perakendecilerin ürünü sık sık taşınsa bile takip etmesine yardımcı olmaktadır. İnsan gücü ile çalışma süresini oldukça azaltmaktadır. Ayrıca bu da üretim hızlarını artırmakta ve takibini kolaylaştırmaktadır. RFID teknolojisi ile çok zaman alan perakende envanter süreçlerini basitleştirmektedir. 

RFID ile çok sayıda öğe saniyeler içinde okunmakta ve belgelenmektedir. Her öğelerin benzersiz bir kimliği bulunmaktadır. RFID teknolojisi ile öğelerin nerede olduğunu bulunması için çalışma süresini azaltılmasına ve ardından ise envanter üzerinde sayım yapılmasına yardımcı olmaktadır. 

Mağazaların daha verimli ve etkin bir biçimde çalışmasını sağlayabilmektedir. Personelin stok sayımları yerine müşteri ve satış hizmetlerine odaklanmalarını sağlamaktadır.

RFID ile envanter kontrollerini yönetmesi, daha hızlı ve daha kolay hale getirmektedir. İşgücü girdisi ihtiyaçlarını ortadan kaldırıp insan hata riskini azaltmaktadır. Özellikle öğelerin RFID kontrolü ile taranması, envanterlerdeki harcanan zamanı önemli ölçüde azaltmaktadır.

Mağaza Yönetiminde RFID Akıllı Soyunma Kabinleri ve RFID Akıllı Ayna Nasıl Çalışır?

RFID akıllı soyunma kabinleri, kendinden yapışkanlı etiketler sayesinde akıllı soyunma kabininin işlevini kolaylaştırmaktadır. Müşteriler soyunma kabininde iken RFID akıllı aynanın, RFID etiket sayesinde tüketicilerin denemesini istediği bütün giysileri tanımaktadır. 

Böylece RFID akıllı soyunma kabinleri vasıtasıyla ekranda diğer renklerini, bedenlerini arayabilmektedir. Ayrıca bu deneme yöntemiyle giysileri kombinlemesi için önerilen aksesuarları da RFID akıllı ayna sayesinde deneme yapılmaktadır. RFID akıllı soyunma kabini kullanılmadığı durumda ise ekran RFID akıllı ayna görevi görmektedir.

Satış elemanı ya da müşteriler, mağaza yönetiminde RFID akıllı aynanın önünde RFID etiketli olan bir giysiyi getirdiğinde, giysi tanımları, mevcut olan renk ve beden gibi seçenekleri ve zengin kişiselleştirilmiş olan bilgilerin aynı zamanda diğer önerilenler ile eşleştirip otomatik olarak görüntülemektedir.

Özellikle soyunma kabinine yerleştirilmiş olan RFID ile müşterilerin, kabinden çıkmak zorunda kalmadan yalnızca RFID akıllı aynaya dokunması ile satış elemanından anında yardım talep edebilmektedir.

RFID akıllı aynalar, perakende sektöründe potansiyel müşterinin ilgisini çekmeye, daha sık ve düzenli ziyaretleri sağlaması için teşvik edilmeye çalıştığı perakende sektöründe sıklıkla kullanılmaktadır. Ayrıca, fiyat ve beden uygunluğundan kumaşa kadar faydalı olan bilgileri görüntülemeye olanak sağlamaktadır. 

Mağaza Yönetiminde RFID Akıllı Aynalar

Mağaza yönetiminde RFID akıllı aynaların üç bileşeni bulunmaktadır. Bunlar ekran, iki yönlü ayna ve bilgisayardan oluşmaktadır. RFID akıllı aynayı oluşturan elemanların özellikleri şunlardır;

İki Yönlü Ayna: Ayna camlarının arkasında gelen ışığı yansıtan bir film bulunmaktadır. Aynaya baktığınızda ise yansımanızın görüldüğü anlamına gelmektedir. İki yönlü aynaların ışığı bir yönden yansıtması ile diğer yönden ışığın geçmesine izin vermektedir. RFID akıllı aynalar, ekrandan gelen ışıkları aynadan geçmesine izin vermesi için iki yönlü aynalar kullanmaktadır.

Ekran: İki yönlü aynaların arkasında monitör ekranı veya tablet bulunmaktadır.  Kullanılan ekran ayna ile aynı ebatta olabileceği gibi aynadan da daha küçük olabilmektedir. Akıllı aynalar için herhangi modülü yada bilgiyi görüntülemesi için kullanılmaktadır. 

Bilgisayar: RFID akıllı aynanızda gördüğünüz içeriklerin çalışmasına yardımcı olan bir bileşendir. 

RFID Akıllı Soyunma Kabinlerinin Kullanmanın Avantajları

Özellikle tüketici açısından RFID akıllı soyunma kabinlerindeki avantajları şunlardır:

-Mağazadaki müşteri hizmetini kolaylaştırmaktadır.

-Müşterilerin seçmiş olduğu giysilerin, en çok beğendiği renkleri ve kumaşları ayrıca hangi ürünü almaya karar verdiği hakkında kapsamlı olarak bilgi sunmaktadır. Alıcının mağazada kaldığı sürenin hesaplanmasını da sağlamaktadır.

RFID Akıllı Soyunma Kabinlerinin Dezavantajları

Gizlilik ve kişisel verinin güvenliği

RFID akıllı aynalar, kullanıcının kişisel olan verilerinin takip edilme yeteneklerine sahiptir. Perakende sektöründe RFID akıllı aynalar, RFID akıllı soyunma kabinlerine götürülen tüm ürünlerin takip edilmesini sağlamaktadır.

Ayrıca müşteri tarafından sıklık ile deneme için soyunma kabinine taşınan ürünlerin denemelerinde zaman kayıplarını en aza indirmek için RFID akıllı soyunma kabinleri gelişmektedir. Mağaza yönetiminde RFID akıllı aynaların takip işlevleri sadece soyunma kabinleri çevresinde yapılan deneme ile sınırlı değildir. 

RFID akıllı aynalar aynı zamanda pek çok başka veri noktası ile beraber bütün satın alma geçmişlerini ve önceki satış ortakları ile etkileşim dahil olmak üzere başka müşteri bilgisine de erişmektedir. Bu nedenle kişisel bilgilerin, sonunda güvenlik ihlaline sebep olmasını istenmeyen alıcıya iletilme riski altındadır. Kişisel olan verilerin kötüye kullanımları, çok sayıda cihazın yazılımlar vasıtasıyla birbirine bağlı olduğu veriye odaklı olduğundan büyük bir tehdit oluşturmaktadır. 

5/5 - (1 vote)