Tüm sorularınız için: 0 850 441 66 66

Rfıd Nerelerde Kullanılır? 2024 RFID Rehberi

Başlıklar

rfıd Etiket Nedir?

rfıd (Radyo frekanslı tanıma) sistemlerine ait etiketler, içinde barındırdığı çeşitli seri numaraları aracılığıyla okuyucularla iletişime geçerler. Rfıd etiketler içerisinde kendisine özel bir numara kombinasyonu barındırır ve bu numaralar sayesinde radyo frekansları aracılığıyla çeşitli sistemlerle etkileşim kurması üzerine tasarlanmışlardır.

rfıd etiket
rfıd etiket

rfıd etiketlerin içinde bir adet mikroçip bulunmaktadır. Bunun yanı sıra etiketler bu mikroçipi saran bir anten yardımıyla okuyucuyla temas kurarlar. Rfıd etiketlerin temeldeki mantığı, okuyucunun alacağı aksiyona göre elektromanyetik dalgalarla iletişim kurmasına ve durum bildirerek okuyucuyu harekete geçirmesine dayalıdır. RFİD etiket türleri şu şekildedir;

RFİD sistemlerine ait etiketler, çeşitli sektörlerde kullanılan takip ve kontrol çözümleri için geliştirilmişlerdir. Bu çözümler örnek olarak bir otopark sistemine veya hastane sistemlerine ait olabilir. En çok bilinen çözümlerden olan RFİD otopark sistemlerinde RFİD etiketler aracılığıyla ziyaretçi araçların takibi, bariyerin kontrolü, izin yönetimi kolaylaşmaktadır. RFİD etiketler ve RFİD teknolojisi aşağıdaki alanlarda kullanılabilmektedir.

1. Hastanelerde rfıd Etiket Kullanımı ve Sistemi

Sağlık sektöründe planlı bir çalışma sistemi ve zaman oldukça önemlidir. Kritik zamanlarda hastaların yaşamı söz konusu olduğundan alet arayışına girmek veya doktor, hemşire, personel bulmaya çalışmak sakıncalı bir durumdur. Hastaneler gibi hayati önem taşıyan sektörlerde hasta tedavisi veya ameliyatlar için kullanılması gereken aletler, personeller, doktorlar yani kısaca hastanedeki her şeyin takibi kolay yapılabilecek bir sistemle desteklenmelidir.

Bu nedenle hastanelerde rfıd sistemi gibi güvenilir, hızlı çözüm üretebilen, kolaylık sunan teknoloji çözümleri kullanılmaktadır. rfıd etiket sistemi sayesinde hastanelerde alet ve personel takibi kolaylaşmakta, böylelikle daha planlı bir yönetim ve zaman açısından gecikme yaşatmayacak iletişim ağı oluşturabilirsiniz.

Rfıd teknolojisi, hastanelerde kablolu iletişime son vererek kablosuz iletişime geçiş sağlanmasını destekler ve böylelikle karmaşık kablo risklerinin tümünü ortadan kaldırır. Rfıd etiketleri ile hastanenin mevcut ağı üzerinden sinyaller alınır ve gerekli yerlere iletir. RFİD sistemi, hastaneler gibi oldukça dikkat gerektiren alanlarda cihazların çalışmasına engel olmayacak şekilde dizayn edilmiştir.

2. İş Güvenliğinde Rfıd Etiket Sistemi

Güvenliği sağlayabilmek ve gerekli önlemleri doğru zamanda alabilmek hem can hem de mal kaybını önleyebilmek için oldukça dikkat gerektirmektedir. İş güvenliği alanında oluşabilecek sorunların önceden saptanması, çeşitli risklerin hesaplanması, personel, ekipman, araç takibinin yapılması konusunda gerekli dikkat gösterilmediği takdirde ciddi kayıplarla karşı karşıya kalınabilmektedir.

Bu sorunlardan kaçmak için iş güvenliğinde RFİD etiket sistemi çözümlerinden faydalanabilirler. İş güvenliğini en iyi şekilde sağlayan ve iş, personel, araç, ekipman takibini en hızlı biçimde yapmaya olanak sağlayan RFİD etiket teknolojisi; çeşitli sektörlerde iş güvenliği konusunda onlarca yıldır problemsiz bir biçimde kullanılmaktadır. Sürekli gelişen ve güvenilirliği konusunda kendini kanıtlamış olan RFİD teknolojisi; sektör ne olursa olsun iş güvenliği konusunda tüm sürecin takibi ve iş güvenliğini sağlama açısından tercih etmenin mantıklı olduğu en etkili teknolojidir.

İş güvenliğinde RFİD etiket sistemlerinin çalışma mantığı yazılımsal araçlarla birlikte çeşitli takiplerin yapılmasına ve alandaki işleyişe zararı bulunmayan sinyaller aracılığıyla gerekli durumlarda uyarılar alınmasına dayanır. RFİD etiket sistemini tercih etmek en basit örneğiyle iş alanında sürücüye riskli bir alanda yaya, işçi var ise gerekli uyarıları aktarmak ve böylelikle kaza önlemi almış olmak şeklinde açıklanabilir.

3. Otoparklar ve Karayollarında rfıd Sistemi

Otoparklarda ve karayollarında RFİD etiket sistemi en çok tercih edilen güvenilir teknoloji çözümleri arasında ilk sırada yer alır. RFİD otopark sistemleriyle apartmanlar, binalar, kamu kuruluşları veya özel kuruluşlar için ziyaretçi takibi, giriş çıkış izinleri, yetki yönetimi, otomatik giriş çıkış sistemi yönetimi kolaylaşır.

Rfıd otopark sistemi
Rfıd otopark sistemi

Örneğin RFİD etiket sistemi sayesinde bir apartmana ait otoparkta bina sakinlerinin arabalarına yerleştireceği etikete yetki verebilirler. Bu yetki aracılığıyla apartman sakinleri otoparka hızlı bir şekilde giriş ve çıkış yapabilirler. Aynı zamanda araçların giriş çıkışlarına ait tarih ve saat bilgileri de RFİD sistemine bağlı bilgisayar ağlarında kayıt altına alınır. Böylelikle yönetim kolaylaşır ve tam otomatik akıllı sistemler sayesinde hatalar minimalize edilecektir.

Ayrıca RFİD etiket sistemleri karayolları üzerinde giriş ve çıkışlarda da sıklıkla tercih edilmektedir. Buna en basit örnek HGS (hızlı geçiş sistemi) ve OGS (otomatik geçiş sistemi) olacaktır. Bu sistemlerde araç camına yerleştirilen RFİD etiketleri aracılığıyla taşıtlar bariyer önündeki okuyucuya yaklaştığında otomatik bir şekilde bilgiler alınır ve karayollarında geçiş izni var ise bariyer otomatik bir şekilde açılır.

4. Depolarda rfıd’nin Kullanımı

Depolar; kurumsal şirketlerin ürünlerini, ürün stoklarını, değerli mallarını barındırdığından oldukça önemli alanlardır. Mevcut ürünlerin değerine göre bir deponun milyarlarca liralık mal değerine sahip olabilirler. Haliyle depolar için güvenli bir takip ve güvenlik sistemi oluşturmakta önem arz eder.

RFİD etiket sistemi, depolarda en çok tercih edilen teknolojik çözümler arasında yer alır. Ürünlerin üzerindeki etiketlerin yanı sıra deponun güvenliği için kullanılan rfıd etiketler; iyi bir şekilde kurgulandığında bir depodaki en yüksek güvenliği sağlamaya, ürünlerin takibini en kolay hale getirmeye yetecek düzeydedir. Sadece ürün ve depo güvenliği açısından değil aynı zamanda gelen ve giden ürünlerin takibi de yapılabileceğinden iş akışını önemli ölçüde kolaylaştıracaktır. Tüm dünyada, örneğin WallMart gibi devasa tedarikçi ağına ait depolarda RFİD etiket sistemi kullanımı oldukça yaygındır.

Depolarda RFİD etiket sistemleri ürünlere veya paletlere adapte edilerek bir ürünün yola çıktığı, depoya girdiği ve stoklandığı tüm aşamalarda verileri sistemlere aktarılabilmektedir. Ürün girişlerinin yanı sıra ürün çıkışlarında da rfıd antenleri aracılığı ile stoklar güncellenecektir. Böylelikle şirketlerin stok takibi konusunda maliyetleri azalmakta, her sistem için ayrı bir teknoloji kullanmak yerine tüm yönetimi RFİD sistemleriyle yapabilmektedir.

Rfıd Nerelerde Kullanılır
Rfıd Nerelerde Kullanılır

5. Havacılıkta ve Havaalanında rfıd’nin Kullanımı

Havacılık, hava ulaşım ve nakliye araçlarının bakımını da içinde barındıran bir alandır. Bu kadar kapsamlı bir alanda haliyle birbirinden farklı birçok alet. Araç, parça, ürünün yanı sıra fazla oranda iş gücü kullanımı yapılmaktadır. RFİD etiket sistemlerinin kullanımı havacılıkta, uçak bakım atölyelerinde, uçak bakımı süreç takibinde kullanılır, Ayrıca havaalanlarında hem takip hem de güvenlik açısından kolaylıklar sağlamaktadır.

Özellikle uçuş öncesi kontrol ve kabin içi takip konusunda; en güvenli ve en doğru takip kontrol ortamını sağlamak oldukça önemlidir. Havacılık sektörü işleyişi ve iş riski bakımından en çok dikkatli olunmasını gerektiren sektörler arasındadır. Örneğin yolcu uçaklarında kabin takibi, acil durum ekipman sayım ve takibi. Ekipman ve kabin içi ürün bakım tamir süreçlerinde Takibi konusunda hatalara yer verilmemesi gerekir. Bu nedenle yıllardır güvenilirliği konusunda kendini kanıtlamış ve geliştirilmeye devam edilen RFİD etiket sistemi.

Aynı şekilde RFİD etiket sistemi havacılık MRO alanında da kullanılır. Test ekipmanlarının, parçaların, aletlerin takibini yapabilmenin yanı sıra güvenliklerini sağlamak konusunda en iyi seçimdir. RFİD MRO bakım sistemleri test ekipmanlarının kontrolünde. Kalibrasyon takibine, otomatik ekipman sayımına, lokasyon kontrolüne dek birçok avantaj içerir. RFİD MRO etiket bakım teknolojisinin yararları şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Sayım, kontrol, kalibrasyon da oluşan zaman kaybını en aza indirmek ve süreçleri en kolay seviyeye taşımak,
  • Test ekipmanlarının anlık durum, lokasyon, adet kontrolünü yapmak,
  • Ekipmanlarda insan müdahalesi bulunmadan giriş ve çıkışlarını takip altına almak.
5/5 - (1 vote)