Tüm sorularınız için: 0 850 441 66 66

Rfid Sistemi ve Rfid Etiketleri için Sürdürülebilirlik

Rfid Sistemi, dijital verilerin bir okuyucu tarafından radyo dalgaları yoluyla yakalanan akıllı etiketlerde veya RFID etiketlerinde kodlandığı teknolojiyi ifade eder. Bazı açılardan barkodlara benzer biçimde, rfid okuma için bir saha hattı gerektirmeme avantajına sahiptir. Rfid etiketlerini kullanan bir depo yönetimi, etiketli bir nesnenin konumu hakkında gerçek zamanlı verilerin yanı sıra açıklamalar, sıcaklık ve son kullanma tarihleri ​​gibi diğer yararlı bilgileri alabilmektedir. Çevremizdeki teknolojileri tanıması çok önemlidir. Rfid en sık kullanılan teknolojilerden biridir. Rfid sistemleri, toplanan verileri aktarmak için kablosuz teknolojiyi kullanır. Sistem birbiriyle bütünleşen iki ana parçaya sahiptir. Bunlar okuyucu ve etiketlerdir.

Rfid Sistemi ve Rfid Etiketleri için Sürdürülebilirlik
Rfid Sistemi ve Rfid Etiketleri için Sürdürülebilirlik

Başlıklar

RFID Sisteminin kullanım alanları

Pasaportlar,

– Üzerinde barkod bulunan kargo ve posta paketleri,

– Metro, otobüs ve diğer ulaşım kartları,

– Onlara mikroçip takılı evcil hayvanlar,

– Kuyumculuk yönetiminde,

– Personel takip sistemlerinde,

– Mağaza sayım işlemlerinde,

– Depo yönetim sisteminde,

– Madencilik sektöründe kullanılmaktadır.

Rfid Sistemi ve Rfid Etiketleri için Sürdürülebilirlik
Rfid Sistemi ve Rfid Etiketleri için Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir Bir Depo Oluşturmada Rfid sistemi Rolü

Daha güvenilir ve verimli bir depo yönetimi operasyonu aynı zamanda daha sürdürülebilen operasyon olabilmektedir. Sonuçta, verimsizlik israfı doğurmaktadır. Rfid sistemi daha sürdürülebilen bir depo oluşturmaya yardımcı olmasının yollarından bazıları şunlardır:

Depolama Alanını En Üst Düzeye Çıkarır

RFID Sistemi depo alanınızı en iyi şekilde kullanmadığınızda, işiniz zaman ve diğer değerli kaynakları boşa harcamaktadır. Kasaları veya kutuları açmanıza gerek kalmadan, RFID etiketleri size hangi öğelerin bulunduğunu söylemektedir. Bu sayede, işletmenizin zamandan, emekten ve enerjiden tasarruf sağlayabilen biçimde alanını en iyi şekilde planlamasını ve kullanmasını sağlar.

Rfid Sistemi ve Rfid Etiketleri için Sürdürülebilirlik
Rfid Sistemi ve Rfid Etiketleri için Sürdürülebilirlik

RFID sistemi Dahili Süreçleri ve Sistemleri Optimize Eder

Rfid sistemi etiketler, depolanan ve taşınan ürünlere ek olarak, depodaki önemli varlıklara yerleştirilebilmektedir. Depo varlıklarının gerçek zamanlı takibi sayesinde, işletme daha iyi bakım rutinlerini sürdürebilmektedir. Sorunlu noktaları hemen ele almak için sistemleri izleyebilmektedir. En üst düzeyde çalışan varlıklar ve makineler ve depoda daha az duruş süresi, daha sürdürülebilen bir operasyona katkıda bulunmaktadır.

rfıd Fazla Stoklamayı Önler

E-Ticaret endüstrisinde yaygın bir sorun olan aşırı mal üretimi, aşırı stoklamaya, ürün amortismanına ve artan israfa neden olmaktadır. Satın alınmadan ve tüketilmeden önce raflarda son kullanma tarihi geçen veya modası geçen bir ürüne sahip olmak istenmez. Rfid sistemi pazar talebini daha iyi karşılamak ve israfı azaltmak için envanteri gerçek zamanlı olarak yönetmenize olanak tanımaktadır.

Rfid stok
Rfid Sistemi ve Rfid Etiketleri için Sürdürülebilirlik 7

Verimsiz Taşımacılığı Azaltır

Sürdürülebilirliğin temel taşlarından biri CO2 emisyonlarını azaltmaktır. RFID Sistemi daha verimli bir depo, RFID etiketleriyle tedarik zinciri boyunca görünürlüğü artırarak bu hedefe ulaşabilmektedir. Bu, CO2 emisyonlarını azaltacak gereksiz kamyon teslimatlarını azaltır ya da tamamen ortadan kaldırmaktadır.

Rfid taşımacılık
Rfid Sistemi ve Rfid Etiketleri için Sürdürülebilirlik 8

Yeniden Kullanım, Geri Dönüşüm ve Azaltma Fırsatlarını Belirler

Bazı ürünler satılmadan önce depoda sona erecek, bazıları ise tersine lojistik sürecinden geçmektedir. RFID etiketleri, işletmeye, bu ürünleri yeniden kullanma veya geri dönüştürme veya uygun olduğunda israfı azaltma fırsatlarını belirlemek için ihtiyaç duyduğu gerçek zamanlı verileri verebilmektedir.

Gereksiz İşçiliği En Aza İndirir


Bir deponun sahip olduğu en büyük giderlerden biri personel saatidir. Sevkiyatları yüklemek ve boşaltmak, envanteri sıralamak ve depolamak, ürünleri toplamak ve paketlemek ve tersine lojistikle uğraşmak önemli ölçüde emek gerektirmektedir. Rfid sistemi bu süreçteki yanlışlıklar veya verimsizlikler hatalara ve israfın artmasına neden olabilmektedir. RFID etiketleri, çeşitli mobil çözümler sunarak iç süreçlerinizin verimliliğini artırabilmektedir. Örneğin çalışanlar, depoda doğruluğu ve üretkenliği artırmak için giyilebilen veya el terminalleri mobil arabaları kullanabilmektedir.

Öğe Düzeyinde RFID Stok Doğruluğu Sağlayabilir

Tedarik zincirleri gibi karmaşık ekosistemlerde, sürdürülebilir politikaların uygulanması için güvenilir, gerçek zamanlı verilerin temel gereksinimlerden biri olması şaşırtıcı değildir. RFID Sisteminde ürün düzeyinde RFID ile perakendeciler, envanter seviyeleri hakkında bilinçli kararlar verebilir. Yeşil tedarik zinciri yönetimi uygulamalarını destekleyerek ve geliştirerek Rfid, çevresel sürdürülebilirliğe önemli ölçüde katkıda bulunabilmektedir. Şirketler rfid kullanımı sayesinde atıkları, emisyonları ve enerji tüketimini azaltabilmektedir.

Rfid atık yönetimi
Rfid Sistemi ve Rfid Etiketleri için Sürdürülebilirlik 9

Atık Yönetiminde RFID Nasıl Bir Rol Oynar?

RFID Sistemleri, atık yönetimi işlemleri sırasında çok faydalıdır. Araçların ve varlıkların konumunun kontrol edilmesi, görevin tamamlandığının belirlenmesi ve kazaların meydana gelmeden önce tespit edilmesi RFID sistemleri ile gerçekleştirilebilmektedir. RFID, atık konteynerlerine kurulmaktadır. Ayrıca atık operasyonlarının optimizasyonu için kullanılmaktadır. Toplanan veriler zahmetsizce bir gösterge panosuna aktarılabilmekte ve saklanabilmektedir.

5/5 - (3 votes)