Tüm sorularınız için: 0 850 441 66 66

Rfid Tabanlı Projeler: Tekstilde neden çok tercih ediliyor? 10 cevap

RFID tabanlı projeler: Teknolojinin gelişmesi ile birçok sektörde kendisine kullanım alanı bulan rfid gün geçtikçe yaygınlaşarak kullanılmaktadır. Rfid teknolojisini oluşturan 3 temel bileşen bulunmaktadır. Bunlar okuyucu, etiket ve antenlerdir. Okuyucular sadece aktif etiketlerden radyo dalgasını almaktadır. Böylelikle tanımlama için etiketler kullanılmaktadır. Günümüzde rfid tabanlı proje sisteminde pek çok şirketler, okulda, hastanede, giyim sektöründe, gıda endüstrisinde, kütüphanelerde, toplu taşıma alanında, HGS sistemlerinde ve bunlar gibi çoğu alanda tanımlama ve takip işlemi için rfid ve rfid etiketi kullanılmaktadır. Ayrıca erişim kontrolleri, temassız ödeme sistemlerinde, envanter kontrolleri ve ürün takibi vb. görüldüğü gibi rfid teknoloji kullanılmaktadır.

Takım elbise
Rfid Tabanlı Projeler: Tekstilde neden çok tercih ediliyor? 10 cevap 7

Rfid tabanlı projeler şunlardır;

Hayvan Takip Sistemi

– Güvenlik Sistemi 

– Ön Ödemeli Otopark Sistemleri

– Cihaz Kontrolü ve Kimlik Doğrulaması

– Katılım Yönetim Sistemi

– Demiryolu Taşıma Sistemi

– Otoyol Geçiş Vergisi Toplama Sistemi

– Ön Ödemeli Kart

– Alışveriş Arabası

Kütüphanelerde Kitap Takip Sistemi

Bu projelerin genelinde mikro denetleyiciyle rfid okuyucu modül ara yüzlemeleri yapılmaktadır. Rfid okuyucu sisteminin temel amacı, benzersiz kodları rfid kartından ya da rfid etiketinden almaktır. Böylelikle mühendislik öğrencileri bu projeleri rfid tabanlı elektronik projesi için kullanmaktadır.

hayvancılık rfid
Rfid Tabanlı Projeler: Tekstilde neden çok tercih ediliyor? 10 cevap 8

Bütün rfid teknolojilerinde elektronik cihaz etiketinin benzersiz tanımlayıcı bilgisini içermektedir. Rfid alıcı ve vericilerinde, pasif etiket ile iletişim kurmaktadır. Pasif etiketin kendisine ait güç kaynağı bulunmamaktadır. Böylece bunun yerine gelen elektromanyetik alanlarından güç almaktadır. Genellikle her etiketlerin merkezinde mikroçip bulunmaktadır. Etiketler, oluşturulan radyo frekansların alanına girmesi ile alandan dahili belleklere erişmesi ve depolanan bilgiyi iletmesi için yeterli güce sahiptir. Fakat elektronik cihaz etiketleri bu biçimde güç çekmesi ile, radyo frekans alanının sonuçtaki etkileşimleri, alıcı ve verici anteninde voltajın değerlerinin düşmesine neden olmuştur. Etiket tarafından bilgiyi okuyucuya iletmesi için kullanılmaktadır. Ayrıca etiketlerin, alandan çekilen güç miktarlarının kontrol edebilmesi ve alıcı-vericide algılanan voltajı iletmesi istediği modellere göre modüle edebilmektedir

Başlıklar

Güvenlik RFID projeleri

Rfid tabanlı projelere erişim kontrol sistemlerinde, sadece yetkili kişinin bir kuruluşun belirli alanına girmelerine izin vermektedir. Ayrıca yetkili kişiye, o alana erişebilmesi için benzersiz etiketler sağlanmaktadır. Rfid tabanlı güvenlik sistemleri, AT89C52 mikro denetleyicilerine dayanmaktadır. Rfid modülü, durumu görüntülemesi için LCD modülü ve kapıyı açması için röle içermektedir. Bu nedenle güvenlik erişim sistemlerinde, rfid okuyucu ile endüktif olarak eşleşmektedir. Kart okuyucuya doğru kaydırılması ile, karttan modüle edilmiş veriyi okuyucuya gönderilmektedir. Böylelikle mikro denetleyici beslenmektedir. Kullanılan kartın, belirli kişinin kimlik kartı olmuştur. Dolayısı ile onun bilgilerini taşımaktadır. Bu nedenle verilerin mikro denetleyicilerin veri tabanında saklanan veriler ile eşleşmesi durumunda, kişiye güvenli alanlara erişim izni verilmektedir. Kişilerin yetki durumları, arayüzlü ile mikro denetleyici LCD’de görüntülenmektedir.

Gişe Otomasyonu için RFID proje fikirleri

Mikro denetleyici, rfid okuyucudan rfid kart numaralarını okumaktadır. Bu ürünleri kullanan kişilerin çeşitli bilgilendirici mesajı okuması için verileri LCD’ye göndermektedir. Mikro denetleyici, tuş takımlarını kullanması ile verilen komutları algılamaktadır. Rfid kart numaralarını ve kart içindeki bakiyelere göre verilerin motora ya da buzzer’a göndermektedir. Gişe otomasyonları, insan çabalarını azaltarak, güvenliği artırmaktadır. Böylece oluşabilecek gişelerdeki sıkışmaları önlemektedir.

Kütüphane Yönetiminde Rfid Teknolojisi

kütüphane
kütüphane

Rfid tabanlı projelerinden biri olan kütüphane yönetimlerinde, rfid destekli modüller yardımı ile kitapların yeniden basımı, hızlı basımı ve iade işlemini de kolaylaştırmaktadır. Kitap bilgisini ve kütüphane üye bilgisini doğrudan kütüphane yönetim sistemlerine sağlamaktadır. Ayrıca manuel olarak yazmaya ihtiyaç duyulmaz. İzleme modülleri, kitapların kapıdaki hareketlerini devamlı olarak izlemektedir. Böylece önceden verilmeden alınan kitabın kolaylıkla takip etmesi ve kütüphanecinin alarma geçirmesi sağlanmaktadır. Arama modülleri, rfid el tipi okuyucuları kullanılarak kitabın hızlı ve doğru bir biçimde aranmasını sağlamaktadır. Bu modüllerin kullanılması ile kitapların fiziksel konumlarını kolaylık ile belirlenebilmektedir.

Demiryolu Sisteminde Rfid Teknolojisi

Rfid tabanlı projeler
Rfid Tabanlı Projeler: Tekstilde neden çok tercih ediliyor? 10 cevap 9

Yolcuya rfid etiketleri verilmektedir. Rfid tabanlı projelerde demiryolunda etiketler benzersiz numara içermektedir. Yolcunun seyahat etmesi için varış ve kaynak alanına girmesi gerekmektedir. Sistemde ödenecek olan tutar hesaplanır. Bu sayede LCD’de görüntülenir. Kullanıcılar rfid etiketlerine okuyucudan önce gösterilir. Okuyucular, etiket yer alan numarayı okumaktadır. Böylelikle bilet numaralarını etiket numarasına kaydetmektedir. Yolcu bilet ücretini ödemek zorundadır. Yolcular trene binmesi ile rfid etiketlerini okuyucuya bir kez daha göstermesi durumundadır. Rfid okuyucular numarayı okumaktadır. Ayrıca bu numaranın bileti alınıp alınmadığı kontrol edilmektedir. Sesli uyarı ile, yolcunun bileti alıp almadıkları gösterilecektir.

Hasta İzleme Sistemi

Rfid tabanlı projeler
Rfid Tabanlı Projeler: Tekstilde neden çok tercih ediliyor? 10 cevap 10

Tüm hastalara benzersiz rfid numarası verilmektedir. Hasta ve tedaviler ile ilgili bütün ayrıntıları sunucu tarafından alınan merkeze veri tabanından saklanmaktadır. Dolayısıyla hasta takibinde herhangi acil durumda kapalı ortamlarda hastaya kısa süre içinde yardım sağlamaktadır. Kalp atışı sensörü ve sıcaklık tarafından düzenli olarak izlenmektedir. 

Havaalanı Bagaj Güvenlik Tarama Sistemi
Rfid-tabanli-projeler
Rfid-tabanli-projeler

Salt okunur olan etiketler genellikle pasiftir. Böylece değiştirilemeyen benzersiz veri tabanı ile programlanmaktadır. Okuyucuların üç ana işlevi bulunmaktadır. Bunlar kod çözme, enerji verme, demodüle etme işlemidir. Antenler, etiketi etkinleştirmesi için ona veri okuması ve yazması için radyo frekansları yaymaktadır. Bu nedenle tren istasyonları, otobüs terminalleri, havaalanları gibi yüksek güvenlik sahip olan alanlarda, güvenliğin öncelikli olduğu çeşitli yerde bagajın kontrol edilmesi için rfid tabanlı güvenlik tarama sistemleri kullanılmaktadır. Böylece etiketler taranacak olan bagaj çantalarına yerleştirilmektedir.

5/5 - (1 vote)