Tüm sorularınız için: 0 850 441 66 66

Askeri Malzemede RFID Kullanımı

Askeri Malzemede RFID: Radyo frekansı tanımlama teknolojisi, nesnelerin otomatik olarak tanımlaması ve bilginin yakalanmasına olanak tanıyan bir teknolojidir. Askeriyede ordu, teçhizat, ilaçlar, yiyecek, giyecek vb. durumlar dahil olmak üzere pek çok malzemeye ihtiyaç duymaktadır. Rfid teknolojisi ile askeri malzemeler uygun olan öğenin doğru zamanda gönderildiği ve alındığını doğrulamasını sağlayıp tedarik zincirlerinde operasyonların iyileştirmesine olanak tanımaktadır.

Ayrıca etiketin nerede okundukları ve ne zaman gerçekleştiği gösteren bilgiyi yüklemesi ile malların konumuna ilişkin görünürlüğünü sağlamaktadır. Bu nedenle kayıp öğeleri azaltabilmektedir. Ayrıca teslimat süresini daha iyi takip edebilmektedir. RFID teknolojisi, askeri malzemenin ve teçhizatın izlemek, yönetmek ve kaydetmesi için kullanılmaktadır. 

Rfid ile kritik malzeme ve ekipmanların doğru yerde doğru zamanda olmalarını sağlaması, hassas olan ekipmanların ve malzeme güvenliklerinin sağlanmasına yardımcı olması için giderek artan bir biçimde rfid teknolojisi kullanılmaktadır. Böylelikle askeri malzemenin takibi için rfid okuyucuları ve etiketleri da kullanılmaktadır.

Başlıklar

Askeri Malzemelerde Rfid Uygulamaları

Askeri Malzemede RFID: Deniz Kuvvetlerinde RFID Kullanımı

Rfid okuyucularının, donanma tesisinin depo kapısında ve diğer alım noktalarında kullanılmaktadır. Donanma tesisinde, her bir rfid etiket işlem bilgilerini müşterisine görünür kılmaktadır. Ayrıca rfid teknolojisi askeri deniz dağıtım sistemi arasında ara yüzler uygulamıştır. 

Askeriye de başarılı bir biçimde ilerlemesi ile gemideki tedarik süreci için gemideki rfid donanmalarının elektromanyetik radyasyonlarının mühimmat tehlikesi kapsamında güvenli biçimde yer alıp almayacağına ilişkin analiz edilmesine olanak sağlamaktadır. 

Bu nedenle askeri gemilerde tedarik için detaylı olarak varlık görünürlüğü ve takipleri mümkün olmaktadır. Deniz Kuvvetlerinde dağıtım yöneticilerinin pasif rfid bilgi sisteminin entegre etmesi için kullanılmaktadır. 

Askeri alanda kullanılmaya başlanan rfid ile insan hatalarını da önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu nedenle deniz kuvvetlerinin ana üssü, mevcut durumda üssündeki teslimatını belgeleyen pasif rfid sistemine sahiptir.

RFID teknolojisi için askeri uygulamalarının kullanıldığı alanlardan bazılarıdır. Askeri paraşütlerin izlenmesi için pasif rfid etiketler ile paketleme, depolama, nakliye, atlama, envanter için kullanılmaktadır.

Askeri Malzemede RFID
Askeri Malzemede RFID

Hava Kuvvetlerinde RFID Kullanımı

Hava Kuvvetlerinde pasif rfid etiketi, nükleer olan silahlar ile ilgili askeri malzemelerin yönetilmesi için kullanılmaktadır. Askeri malzemeler için her ürünlerin dokümantasyon ve kimliği gerekmektedir. Pasif rfid etiketleri, ürün yönetimi için envanter gereksinimine yardımcı olmaktadır. 

Örnek olarak, bütün askeri deponun envanterleri rfid el terminali kullanılarak uzun süren sayım işlemlerini dakikalar içinde tamamlamaktadır. Askeri malzeme, bir alandan diğerine taşınması sırasında rfid okuyucular vasıtasıyla izlenmektedir. 

Böylelikle, nesneler beklenen teslim sürecine ulaşmadığı zamanda bildirim sağlamaktadır.

Askeri Malzemelerde RFID Uygulamalarının Faydaları

– Verimliliğin sağlanması,

– Otomatik ve geliştirilmiş kabul işlemi,

– İyileştirilmiş varlık takibinin yapılması,

– Manuel olarak yapılan prosedürlerin değiştirilmesini sağlamaktadır.

Askeri Malzeme Tedarikçileri İçin Faydaları

– Ödeme işleminin daha kolay ve hızlı alınması,

– Arızalı olan ürünlerin geri çağrılmalarında artırılmış olan verimlilik,

– İyileştirilmiş planlama işlemi,

– Otomatik olarak verilerin yakalanması ve verimli olan malzeme kaydı ile sonuçlanmaktadır. Bu nedenle varlığın her zaman takip edilmesi için kullanılabilmektedir.

Askeri Malzemede RFID: Tedarik zinciri yönetimi

RFID teknolojisi sahip dayanıklı tabletler vasıtasıyla sevk edilen malların üzerinde kontrolleri artırmaktadır. Askeri sarf malzemenin ve varlık yönetimlerini iyileştirmektedir. Rfid, tedarik zincirleri boyunca hareket ederken çok sayıda çeşitli olan malları izlemesi için kullanılmaktadır. 

Askeri etiketi, sarf malzemelerin gecikmesi durumunda ya da tekrardan sipariş verme ihtiyaçlarını ortadan kaldırması ile maliyetten tasarruf etmektedir. Ayrıca askeri rfid tablet okuyucular ile üslerde ve depolarda toplu olarak izlenmesi ve taranması için rfid okuyucuları kullanılmaktadır.

Varlık Takibi

Askeri malzemede, personellerin her bölümün ofisini kontrol etmesi için, nesneyi aramalarına ve seri numarasını not etmelerini sağlaması için yıllık olarak envanter sağlamaktadır. Rfid teknolojisine sahip mobil tabletler sayesinde varlıkların uygun bir biçimde etiketlenip seri numarası oluşturur.

Askeri Malzemede RFID
Askeri Malzemede RFID

Askeri Malzemede RFID: Askeri Silah Kontrolünde RFID Kullanımı

Radyo frekansı ile elektronik etiketlerin uygulanması, askeri malzemenin günlük yönetim kolaylığı, malzeme yönetimlerinde iş verimliliğini artıran ve doğruluğunu güçlendiren ve malzemelerin destek görsel yönetim temelini oluşturmaktadır.

Ancak silahların toplumsal istikrar ile ilgili olması ve silahın yönetimleri ile ilgili olması sebebiyle büyük öneme sahiptir. Bu nedenle askeriyede silah kontrollerinin bazı gelişmiş olan ülkeler silah yönetimleri düzenlemeler ve kurallar oluşturmuştur.

5/5 - (3 votes)