Tüm sorularınız için: 0 850 441 66 66

Okullarda RFID teknolojisi kullanımı

Rfid teknolojisi, radyo frekanslarının tanımlanması yolu ile nesneleri kaydeden bir sistemdir. Rfid cihazları her benzersiz nesneyi kaydetmektedir. Ayrıca, sinyali birkaç metre öteden okuyabilmektedir. Öğrencileri geniş yarıçapta izlemelerine olanak tanımaktadır. Okullarda RFID birden fazla uygulaması bulunmaktadır.  Rfid gömülü kimlik kartı, okul kampüsleri içinde her öğrenci takibi ve izlemesini sağlamaktadır.

Okullarda RFID

İşte RFID teknolojisinin okullarda kullanımının faydaları;

Başlıklar

Kampüs içinde büyük güvenlik

Okul seçerken en büyük endişelerinden biri çocuğunun güvenliğidir. Rfid gömülü kimlik kartı ile çocukların kampüs içinde güvende olduğunu bilerek ebeveynlere daha fazla rahatlık hissi vermektedir. Ayrıca, çocukların gelişmiş güvenlik özelliğine sahip okula kaydetmesi ile okula avantaj sağlayan özellik haline gelebilmektedir.

Ebeveyn, çocuklarının faaliyeti konusunda uyarmakta


Pek çok ebeveyn, çocuk okul kapısından girdiğinde, çocuğunun etkinliklerini görememektedir. Ancak rfid cihazları bunu değiştirmektedir. Olağandışı bir etkinlik algılanmasında veliye otomatik olarak uyarı göndermesi için okulun ERP sistemi ile entegre edilebilmektedir.Okullarda RFID derste eğer o öğrenci yoksa, dersten erken çıkarsa ya da okula geç girerse, ebeveynler kısa mesaj ile uyarılmaktadır. Çocukların okuldaki etkinliğe daha iyi görebileceğini bilmesi, ebeveynlerin daha rahat olmalarına olanak sağlamaktadı

Okullarda RFID daha hızlı ve daha doğru katılım

Rfid çipleri öğrencinin kimlik kartına kolaylıkla yerleştirilebilmektedir. Böylelikle katılımları sıfır çaba ile takip etmesini mümkün kılmaktadır. Okul ya da sınıfların girişine yerleştirilen rfid okuyucular, tüm öğrencinin varlığını sınıfa girer girmez algılayabilmektedir. Daha sonra öğrencilerin devamını kaydetmesi için ERP sistemlerine iletilebilmektedir. Rfid teknolojiyle öğrencinin yoklama durumlarını manuel olarak takibi ve kontrol etmesi için gereksiz hale gelmektedir. Öğretmene her sınıfta çok zaman kazandırmaktadır. Her ders döneminde daha verimli kullanmasına olanak tanımaktadır. Ayrıca, yoklamanın düşürülmesinde herhangi insan hatalarını ortadan kaldırılması ile öğrencinin katılımlarının tamamen doğruluğunu sağlamaktadır.

Maaş ödemesinin doğruluğunu iyileştirin 

Her kurumda, öğretmenlerin girdiği saat sayısıyla aldıkları maaş arasında doğrudan etkileşime sahiptir. Okulda öğretmen, eğer daha az derse katılması durumunda, toplam ücretlerinde indirime tabi tutulabilmektedir. Bu nedenle, fazla mesai yapmışsa, bunun için ikramiye ile tazmin edilmektedir. Bunu hesaplaması için genellikle personelin her öğretmenin çalıştığı saat sayısı ve aldığı ders sayılarını manuel olarak girmesi gerekmektedir. Okullarda RFID cihazının avantajı, öğretmen aktivitelerinin otomatik bir biçimde takip edilip kaydedebilmeleridir. Örnek olarak, öğretmenin fazla mesai yaptığı saat sayısı ile otomatik olarak görüntülenmektedir. RFID teknolojisinin faydalarından biri öğrencilerin güvenliğini artırabilmektedir. Bordro işlemini iyileştirebilmektedir.

Ders programlarının planlanması ve gözden geçirilmesi 


Çoğu okulda ERP sistemleri, dersler ve sınıflar arasında yerleşik sınıf programına sahiptir. Rfid teknolojisi çizelgenin verimliliğinin artırmanın mükemmel yolu olabilmektedir. Rfid cihazı, her sınıfa katılan öğrenci sayılarına iletebilmektedir. Öğrencinin sahip olabileceği çeşitli programı takip edebilmektedir. Okul programındaki çatışmaları hızlı bir biçimde belirleyebilmektedir. Zaman çizelgesi arasında geçiş yapmaları ve düşük katılımlı sınıf belirlemesini kolaylaştırmaktadır. Okul personellerinin zaman çizelgesini optimize etmesine ve öğrenci katılımlarının iyileştirmesine yardımcı olan RFID teknolojinin avantajlarından biridir.

Daha hızlı kitaplık kontrolleri 

Rfid teknolojisi okul kütüphane sistemini daha verimli hale getirmesi için kitap kapaklarına ve kimlik kartına yerleştirilebilmektedir. Öğrenci kitabı kontrol ettikten sonra okulun ERP sistemlerine kaydedilir. Kitapları daha verimli bir biçimde takip etmesi için kolaylıkla uygulanabilen benzersiz bir seri numaralarına sahip barkod teknolojisinde kullanmaktadır. Üniversite kütüphanesinde rfid teknolojisinin faydası iki yönlüdür. Birincisi, okulların belirli kitap mevcudiyetini, hangi öğrencilerin kitabı en son teslim aldığı ve süresi geçmiş olup olmadıklarının izlemesine olanak tanımaktadır. İkincisi ise, rfid okuyucusu, kitabın kütüphaneden alınıp alınmadığını ve kimler tarafından uygun bir biçimde teslim alınmamış olsa bile izleyebilmektedir. Kitapların kütüphaneden çalınmalarını önleyebilmektedir. Ayrıca kütüphaneden kitapların kullanımını takip edebilmektedir.

Okullarda RFID nasıl çalışır?

Genellikle kurum ile ilgili her öğretmene, öğrencilere ya da velilere RFID kartı verilmektedir. Okullarda RFID ile çevresinde belirli yerlerde, örnek olarak sınıf, kütüphane gibi alana her erişimde bu kartların kontrol etmesi için belirli anten bulunmaktadır. Anten, iyi planlanmış güç kablosu ve iletişim kablosunun ızgara vasıtasıyla rfid okuyucu ve güç kaynağına bağlanmaktadır. Rfid okuyucu daha sonra bilginin veri tabanında saklanması ve işlenmeleri için bilgisayarlara bağlanmaktadır. 

Okulda güvenliğin sağlaması için izleme önemlidir

Rfid varlık yönetim sistemlerinde, okul bilgisayar yada laboratuvar aracı gibi okul ekipmanın etiketlenmesine yardımcı olmaktadır. Okullar eşyanın bir yerden bir başka yere ne zaman taşındığının takibinin yapılmasını sağlamaktadır. Her zaman eşyaların nerede ve ne biçimde kullanıma hazır olduğunu bilinmektedir. Herhangi bir öğenin kullanılabilirliği arama yeteneğine, gereksiz olan envanter satın alma ihtiyaçlarını azaltarak okulların maliyetin düşürmesine yardımcı olmaktadır. Rfid varlık yönetim sistemiyle öğretmenlerin, ekipmanın son olarak ne zaman sterilize edildiği ve kullanıma hazır olup olmadığını belirlemesi için taranan rfid etiketi kontrol edebilmektedir.

5/5 - (1 vote)
Kategoriler