Tüm sorularınız için: 0 850 441 66 66

Demir Çelik Sektörü ‘nün RFID Sıcaklık Etiketi

Rfid teknolojisi erimiş demir nakliyesinin taşıyıcısı olarak, tüm operasyon süreçlerinde, yüksek fırın dökümlerinde erimiş demirin dönüştürücü çelik üretimlerine giren erimiş demir taşıyıcısı ile yakından ilgilidir. Bazı yerel olan demir çelik sektörü, bunun için manuel izleme ve programlama, verileri manuel olarak kaydetmek ve yavaş bilgi aktarımlarına dayanmaktadır. Erimiş demir taşıyıcının dinamik takiplerinin gerçekleştirmesi için uzun mesafeli bir toplama, nüfuz eden tanıma performanslarına sahip rfid teknolojisi ile, erimiş olan demir taşıyıcısının bilgisi ve aracın konumlarını toplayan verileri ve durumunu tam zamanlı olarak takibini sağlamaktadır.

Sıcaklık Etiketi
Sıcaklık Etiketi

Erimiş demir taşıyıcı alanında çelik operasyonu yerinde gerekli veri görselleştirme yönetimleri ve kontrollerini sağlamaktadır. Otomasyon seviyesini iyileştirmektedir. Erimiş demir taşıyıcının akıllı yönetimleri gerçekleştirmesi için, rfid endüstriyel sıcaklık etiketleri kullanmaktadır. Ayrıca bu etiket 250°C’ye kadar yüksek sıcaklıklara dayanabilmektedir. Erimiş demir taşıyıcılarının şasesine takıldıktan sonra, her taşıyıcının kendilerine özgü tanımlama numarası vardır. Rfid etiket, veri tabanını tanımlama için verileri yazabilmektedir. Taşıyıcının bilgileri sistemlere kaydedilebilmektedir. Etiketler kaç kez kullanıldığını, hacmini, türünü vb. tüm kullanım ömürlerini takip edilebilmektedir.

Rfid sıcaklık etiketi antenleri 2-3 metre içinde rayın yanında kurulduktan sonra, taşıyıcı antenlerle kaplı alanlardan geçtiğinde ise, veriler otomatik bir şekilde toplanması ile ve kontrol sistemlerine yüklenmektedir. Sistemlerin monitörü, çelik üretim çalışması için taşıyıcı bilgisini gerçek zamanlı ve kolay bir biçimde doğrulayabilmektedir. Demir çelik sektöründe üretim taşıyıcısı olan çelik kepçeler ve demir kepçeler, üretim süreçlerinde rol almaktadır. 

Demir çelik Sektörü
Demir çelik Sektörü

Demir pota ve çelik potanın konumlarının ve kaldırma durumlarının gerçek zamanlı ve net kontrolü bulunmamaktadır. Vinçlerin zamanlamasında manuel değerlendirme, sesli interkom ve manuel yerinde kalmaktadır. Aynı zamanda yüksek işçilik maliyetini de beraberinde getirmektedir. Demir çelik sektörü yüksek riskli durum sebebiyle işçiyi tehlikeye atmaktadır.

Çelikhanede RFID sistemin genel yapısı

 Rfid sistemin genel amacı, potaların bütün süreç takibini tamamlaması, erimiş demir ve erimiş çeliğin programlama planlarını optimize etmesi ve potaların transfer verimliliğini artırmaktır. Demir çelik sektöründe bütün malzeme akışının, özellikle çelik potalar ve demir potalar için temel olarak vinç ile kaldırılması gerekmektedir. Sistemde, vinçlerin konumunu elde etmesi için okuyucu vasıtasıyla rfid etiket bilgilerini okumaktadır. Ayrıca vinç üzerindeki aşırı yük sınırlayıcıdan gelen ağırlık sinyallerinin çıkışıyla kaldırma ve indirme durumunu değerlendirmektedir. Kaldırma durumunda ise vincin hareketleri, kaldırılan kepçenin hareketidir. Demir pota takiplerinin yapılabilmesi için ilgili koordinat veriler kaydedilmektedir. Toplanan veriler, WLAN üzerinden mesaj şeklinde kontrol merkezlerine gönderilmektedir. Böylece kontrol merkezi, sahadan döndürülen veriler ile birleştirilmiş zamanlama algoritmalarının önerisine göre zamanlama talimatını makul bir biçimde değiştirebilmekte ve yayınlayabilmektedir.

Terminaller WLAN üzerinden ana kontrol ile haberleşmektedir. Ayrıca ana kontrol, veri taban programlama, okuma ve yazma gibi önemli görevden sorumludur. Vinç konumları sabit olmadığı için kablo üzerinden iletişim yerine WLAN iletişimlerini benimsenmiştir. Demir çelik sektörü , kablosuz erişim noktasını güvenilir bir biçimde kapsaması ile her vincin bütün konumlardaki ana kontrolüyle iletişim kurabilmesini sağlamaktadır. Kablosuz ağ iletim alt sistemi WLAN iletişim teknolojilerinin kablo sınırlaması olmaması, yüksek esnekliği ve düşük maliyet gibi avantajları olmasına rağmen, endüstriyel üretim alanında karmaşıktır. Sonuç olarak, WLAN’ın güvenilirliğinde azalmaya neden olmaktadır.

Demir çelik Sektörü
Demir çelik Sektörü

Metal olmayan nesneye iliştirilmiş benzer boyutlu etiketlerden daha uzun okuma aralığı için metal parazitleri ve sinyal yansımasını kullanan özel anten tasarımlarına odaklanmaktadır. Metal üzerinde rfid aktarıcılar, çok çeşitli varlık takipleri ve daha geniş endüstriyel uygulama kullanıcısı için yeni fırsatlar yaratmaya devam etmektedir. Veri merkezinde sunucuya ve dizüstü bilgisayarada varlık takibi, endüstriyel üretim kalite kontrolleri ve üretimleri, petrol ve gaz boru hattı bakımı ve gaz tüpleridir. Böylece demir çelik sektöründe rfid teknolojisi, transponderlerin metale gömülmesine izin veren şekilde gelişmektedir. Metal içindeki rfid ana odak noktası alet takibi, silah takibi ve tıbbi cihaz kalite kontrolüdür.

Çelik Sektöründe Ulaşım İhtiyaçları

Demir çelik sektöründe, ürünler metalden imal edilmiştir. Fabrikanın ortam sıcaklığı yüksektir. Bu nedenle, rfid kullanımının birçok teknik sınırlaması vardır. Haddehaneler, ürün malzemesi bilginin okunması için düşük maliyetli barkodlar kullanılmaktadır. Barkodların okuma yönü gibi sınırlamaları vardır. Ayrıca, barkod etiketi çalışma ortamı koşullarına duyarlıdır. Etiketler kullanım sırasında hasara karşı da hassas özelliktedir. Barkodların maliyeti düşükken, kullanımda pek çok maddi olmayan maliyete neden olmaktadır. Örnek olarak, okuma oranları çevresel koşullar ve işleme gibi birden fazla faktörden etkilenmektedir. Okuyucu bilgileri okuyamadığında, çalışanın okunmamış ürünü bulması çok zaman almaktadır. Sonuç olarak, geçmişte, kamyonlar genellikle taşıma sistemleri taşıma kontrol noktalarında sıkıştırılmaktadır. Böylelikle sorunlar üretim hatlarının üretim kapasitesini etkilemektedir.

5/5 - (1 vote)