Tüm sorularınız için: 0 850 441 66 66

RFID ile Depo Yönetimi ve Sayım Yöntemleri 2024

RFID teknolojisi depo yönetimi izlenmesi ve eksiksiz görünürlüğü sağlanmasına yardımcı olabilmektedir.
RFID nesneye iliştirilmiş olan etikette saklanan bilginin yakalanması ve okunması için radyo dalgaları kullanılmaktadır. Ayrıca depo yönetiminde etiketler birkaç metre öteden okunabilmektedir. Bu sebeple RFID etiketleme, depo ortamlarında oldukça faydalı olabilmektedir.

Başlıklar

Depo Yönetimi için Rfid Kullanımı

Sürekli gelişmekte olan depo yönetiminde, verimliliğin artırılması ve sürekli bir odaklanma vardır. Şirketler, mevcut yeteneğini düzenli olarak değerlendirmektedir. Sonuç olarak operasyon yönetimleri, herhangi değişikliklerin bütün operasyonun üzerinde etkilerini anlaması için kapsamlı olarak uygun bir analizin ve araştırılması için gereken özeni göstermesi önemlidir. Bu nedenle performansını yeni seviyesine taşıyabilen yeni teknolojiyi benimsemeye ve hazırlanmasını sağlar. Mevcut olan altyapılarından daha fazla verimliliğin elde edilmesinin yollarını bulmaktadır.

Ürün yönetim sistemimize göz atmayı unutmayın.

rfid depo yönetimi
rfid depo yönetimi

Depoda Rfid Nasıl Çalışır?

Aktif ve pasif RFID envanter sistemi aralarındaki en temel fark, operasyon sırasında etiketin çalıştırılma şekilleridir. Fakat depodaki temel iş akışları her iki konfigürasyon içinde birbirine benzemektedir. Bir gönderinin depoya gönderilmeden önce, tek tek öğeye yada bütün palete iliştirilmiş rfid etiketleri veya çipleri bulunmaktadır. RFID etiketi, ürün ile ilgili önemli bilgiyi saklamaktadır.

Sevkiyat varış noktalarına ulaştığında ise, her RFID etiketi, bilgilerin depoya kurulu okuyucuya iletmektedir. Okuyucular, mümkün olduğunca iyi sinyalin alması için depolama ve alıcı alanı içinde stratejik yere yerleştirilmektedir. Verilerin elektromanyetik frekans yolu ile iletilmektedir. Okuyucudan merkezi olan depo yönetim sistemlerine iletilmektedir. Ayrıca bilgileri değiştirilebilmektedir. Daha sonra herhangi zamanda geri çağrılması üzere rfid etiketine geri gönderilebilmektedir. Depo personellerine gelişmiş envanter işlemleri ve gerçek zamanlı varlık sayımları gibi görevleri gerçekleştirme yeteneği vermektedir.

Depo Envanter Yönetim Sistemlerinde RFID’nin Faydaları

Doğru Stok Yönetimi

Büyük miktarlarda ürünlerin depoya giriş ve çıkışlarında, RFID teknolojisi otomatik olarak envanteri kaydetmektedir. RFID yazılımı, optimum olarak stok seviyesini korunmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca fazla yada eksik stok limitine ulaşıldığında ise uyarılar göndermektedir.

Stok yönetiminde RFID teknolojisi kullanılması, ürün boyutu, ürün miktarı vb. ürüne gerçek zamanlı bilgileri sağlayabilmektedir. Özellikle gelişmiş olan RFID etiketini, raf ömürleri sona ermiş ürünlerin ve sıcaklık gibi vb. gibi çevresel faktörlere sahip olan ürün için stok seviyelerinin yönetilmesinin karmaşıklığı en aza indirmek için oldukça verimlidir.

Sorunsuz Araç Takibi

RFID teknolojisinde, envanter boşaltma ve yükleme işlemini hızlandırılması ve araçlar için yerinde bekleme sürelerini azaltma yeteneğine sahiptir.

Karların Artırılması için Depo Alanlarının Optimizasyonu 

RFID teknolojisinde, işletme maliyetini düşürmesine, alan kullanımları en üst düzeye çıkarmaya, ilave olarak insan gücü gerekmeden üretimi artırılmasını sağlar. Ayrıca müşteri hizmetini iyileştirilmesine yardımcı olabilmektedir.

Hata Önleme ve Hızlı İş Akışı Otomasyonu

RFID etiketinin okunduğu hassasiyet ve hız derecesi sebebiyle, pekçok yaygın olan depo görevini kolaylıkla otomatikleştirilebilmektedir. Firmalar, depoda RFID teknolojisini kullanarak nakliye, döngü sayımlarını, envanter alma işlemi, yerine koyma ve diğer birçok iş akışı gibi görevlere harcanacak olan zamanı azaltabilmektedir. RFID teknolojisi operasyonlarında diğer alanlar için zaman ve emek tasarrufu sağlamaktadır. Ayrıca manuel depo görevinden kaynaklanan insan hatalarını azaltmaktadır.

Depoda, öngörülmesi zor olan işgücü arzına daha az bağımlı olduğu için, operasyonun daha verimli duruma gelmesi için fırsatlar sunmaktadır. Etkin olan sistemde, envanterlerin yanlış ürünün palete yüklenmesi, yanlış yerlere yerleştirilmesi ve müşterilere yanlış sevkiyatların gönderilmesi gibi insan hatalarının meydana geldiğinde ise kullanıcıları uyarmaktadır. Bu nedenle RFID teknolojisinde, manuel süreçten kaynaklanan maliyetli olan hataların azaltılması ile daha verimli operasyonlar için depoların kalite güvence önlemi olarak hizmet verebilmektedir.

Destek Ekipmanı Operasyonlarının Optimizasyonları 

RFID teknolojisi ile, durum ve konum izlenmesi, pil ve sıvı izlenmesi, erişim kontrolleri ve güvenlik denetimleri konusunda yardımcı olabilmektedir.

Anlık Tespit

 RFID teknolojisi ile depo yönetim yazılımlarını gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir. Öğenin depoya girdiğinden, depodan çıktığına kadar sürede aradaki her an nerede olduğunu tespit edilebilmektedir.

Otomatik Depo Yönetimi

RFID teknolojisi ile nakliye darboğazının belirlenmesi ve teslimat programını hızla ayarlanması, iş süreç ve akışını otomatikleştirmesi için, varlığın durumu ve konumları hakkında geçmiş verilere erişmesi için artırılmış olan tedarik zinciri görünürlüğünü elde etmektedir.

Depo yönetimi için RFID Etiketlerinin Tanımı

Depo yönetimi için RFID kullanımı, RFID etiketleri ile iletişim kurması için radyo dalgalarını kullanan tarayıcı gerektirmektedir. Etiketler, okuyucunun verilerini okumasını sağlamaktadır. Bununla birlikte yerinde gerçek ve tam zamanlı güncellemesi için etiketlere veri yazmasını sağlayan mikroçip içermektedir. Etiketlerin korunması için plastik gibi bir malzemeye sarılmaktadır. Takip için ise çeşitli yüzeylere yapıştırılabilmektedir. Depo takipleri için kullanılan etiketler çoğunluk ile pasif etiketler olup pil içermezler. Ayrıca okuyuculardan gelen dalgalardan güç almaktadır. Aktif etiketlere güç verilmektedir. Bu nedenle daha yüksek maliyetlidir. Özellikle vagonlar ve kamyonlar gibi makinelerin uzun mesafeli olarak takibi için kullanılmaktadır. 

RFID Etiketleri Kullanarak Raf Yönetimi

Depodaki en önemli durumlardan biri, rafa kaldırılan bitmiş ürünün yerlerini bulmaktır. Anti-metal RFID etiketleri kullanılarak her rafın benzersiz bir kimlik ile etiketlenerek sorunları çözülebilmektedir. Etiket, yükleme ve boşaltma aşamalarında RFID özellikli forklift tarafından okunabilmektedir. Envanter listesinin ve depolardaki konumlarını güncellenmektedir. Özellikle RFID özellikli forkliftler, takibi mümkün kılması için depoya RFID antenin kurulmasına ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca her etiket, depolarda farklı işlemden geçerken değiştirilen, öğenin bilgisinin depolaması için dahili bir belleğe sahiptir. Bu nedenle elektromanyetik sinyal kullanılarak, RFID etiketlerin bilgiyi depo yönetim sistemlerinde verilerinin analiz edebileceği merkezi veri tabanlarına iletmektedir.

rfid depo sayımı
rfid depo sayımı

Rfid Depo Doğruluğunu Artırır mı?

RFID depo sistemi kullanmanın, bazı durumda geleneksel depo izlenme yöntemine ve manuel olarak depo kontrolüne kıyasla depo doğruluğunu iyileştirildiği görülmüştür. Özellikle depo doğruluğunun koruması süre gelen zorluk olduğundan perakende sektöründe, daha da otomatik sistem uygulamaların bazı faydaları bulunmaktadır. Depo takip çözümlerini benimsenmesini isteyen firmalar, yatırımları için arzu edilen yatırım getirileri elde edilmesini sağlar. Depo kontrolleri ve barkod etiketi için tasarlanan etiket gibi yerleşik olan teknolojiyle daha da yeni çözümler aralarındaki farkın kapsamlı olarak analizin yapılması oldukça önemlidir. Bu nedenle çoğu şirket RFID etiketlerini, depo yönetimleri için pratik ve akıllı seçeneklerdir.

Ambar ortamlarında ise, bazı durumda uygulama maliyetleri oluşturduğu faydalardan daha ağır basabilmektedir. Çok yüksek bir depo doğruluk oranlarının gerekli olduğu durumda faydalı olabilmektedir. Fakat dikkate alınması gereken işçilik maliyetleri ve donanım arasında her zaman denge vardır.

Depo Yönetimi için RFID Etiketlerinin Kullanmasının Artıları

Depo yönetimi için RFID etiketinin kullanılması, daha hızlı tarama ve düşük işçilik maliyeti gibi çeşitli avantaj sunmaktadır. RFID teknolojisinin depo yönetimindeki otomatikleşmiş ve düşük emek gerektiren özelliği sayesinde oldukça öneme sahiptir. Depo yönetim sistemleri içinde otomatikleşen veri depolama ve toplamanın, takipleri için barkod ya da etiketler kullanılırken karşılaşılan pek çok sorunları etkin bir biçimde ortadan kaldırmaktadır.

Eksik ve Fazla Stoklamayı Önlemekte

 Her öğeler takip edildiğinden, RFID etiketin stok sorununu da ortadan kaldırabilmektedir.

Azaltılmış İşçilik Maliyetleri

 Etiketler, RFID sistemi tarafından taranması ile bilginin otomatik olarak üretilip raporlanması ile, işçilik maliyetini ortadan kaldırmaktadır.

Daha Fazla Bilgi İçermektedir

Daha fazla bilgilerin, ürünleri izlenmesi ve tüketiciye, diğer tedarik zinciri ortağını döngüde tutması için avantaj sağlamaktadır.

Hasara Daha Az Duyarlı

Genel olarak plastik kaplı yapıları sebebi ile, RFID etiketli nakliye ve teslim alma, paketleme süreçlerinde hasar görme olasılığı oldukça düşüktür.

Görünürlüğü İyileştirmesi: İşlenen daha fazla bilginin, tedarik zincirinin çoğunluğunda daha iyi görünürlük sağlamaktadır.

Daha Fazla Öğeleri Daha Hızlı Tarar

 RFID etiketinin ayrıca bilgiyi en iyi el tipi etiket tarayıcısından daha hızlı işleyebilmektedir.

Görüş Alanı Gereksinimi Yoktur: RFID etiketi, barkod gibi görüş hattı sisteminden bağımsız çalışmaktadır. Personellerin etiketi uygulaması sırasında etiketi hizalaması veya hasarlı etikete uğraşması için kutuları çevirmesine gerek duymazlar.

Depo Yönetimi için RFID Etiketlerinin Kullanmasının Eksileri

Depo yönetimi için RFID etiketinin kullanılmasının faydaları bulunsa da, teknoloji, kullanılabilirliği engellenmesinde ve güvenlik gibi diğer endişelerin ortaya çıkarması gibi çeşitli dezavantajlarını birlikte getirmektedir.

Özellikle çalışanların herhangi bir tarama yapması için belirli Rfid okuyucuların taşınması gerektirdiği için ve sağlanan okuyucular başarısız ise yedek olarak kullanılamadığından sınırlayıcı olmaktadır.

Yükseltme Ekipmanlar Gerekli Olabilir

Etiketlerin, tarayıcı etiketlerini otomatik olarak kaydetmesi ve algılamasını gerektirmektedir. 

Girişim Sorununa Neden Olabilmekte

Ağır metallerin ve radyo frekanslı kaynaklar gibi belirli malzemelerin, RFID etiketinde verilerin iletilmesine müdahale edebilmektedir.

Maliyetler Daha Yüksek Olmakta

 RFID etiketin uygulama maliyeti, barkodları kullanmaya devam etmesi için önemli ölçüde daha yüksek olabilmektedir.

5/5 - (1 vote)