Tüm sorularınız için: 0 850 441 66 66

Lojistik sektöründe RFID Teknolojisinin Kullanımı

Radyo Frekansı Tanımlama (RFID), ürünlerin otomatik olarak izlenmesi ve bulunmasını sağlamaktadır. Çoğu sürümler, okuyucu ile etiket arasında radyo sinyallerinden oluşturmaktadır. Bu verilerin aynı zamanda çeşitli dağıtım sistemine eş zamanlı biçimde yayınlanarak tam zamanlı izlemesini ve kontrol edilmesini amaçlamaktadır. Lojistik sektöründe RFID, barkod etiketine göre maliyeti yüksek olması sebebiyle 1999 yılında kullanmaya başlanmıştır. RFID teknolojisi ile bu sorun çözülmüştür ve maliyetleri önemli ölçüde düşmeye başlamıştır. Bu da satışlar üzerinde olumlu bir etki yaratmıştır. Envanter yönetiminde, tedarik verimliliğinde ve malların sevkiyatı ve nakliyesiyle ilgili karar verme süreçlerinde yardımcı olan bu teknolojinin kullanımı artmıştır. Ayrıca lojistik sektöründe RFID teknolojisini kullanmayan firmalar ve şirketler, envanter daralmasından dolayı kayıp, hata, hasarlar ve yanlış envanter bilgisi ve nakliye karışıklığından kaynaklanan sorunla karşı karşıya kalmaktadır. 

logistic industry shipment sto
Lojistik sektöründe RFID Teknolojisinin Kullanımı 5

RFID teknolojisinde, lojistik döngünün diğer taraflarında da benzer bir biçimde çalışmaktadır. Teslimat yönetim sistemlerini hızlandırmaktadır. Lojistik sektöründe RFID giriş-çıkış noktalarına kurulan okuyucular, depodan taşınacak olan kalemleri kaydedip bu bilgilerin gerçek zamanlı olarak depo bilgisayarlarında güncellenir. Özellikle lojistik sektöründe ileriye dönük dağıtım süreçleri için ürünün doğru bir şekilde seçilmesine yardımcı olmaktadır. Bu teknolojisi ile lojistik sektörü, müşteri memnuniyetini artırmasına ve işletme maliyetini düşürmeye katkıda bulunmaktadır. Ayrıca öğelerin artan görünürlüğünü, bütün tedarik zinciri sürecinde verimliliğini artırmaktadır. Böylelikle, işletmenin öğelerin tüm hareketleri üzerinde tam kontrole sahip olmaktadır.

RFID teknolojisinin kullanım alanları havacılık, bakım, ilaç endüstrisinde ve ulaşım dahil olmak üzere farklı endüstrilerde kullanılmaktadır.

Başlıklar

RFID teknolojisinin avantajları;

– Ürünlerin durumunu gerçek zamanlı şekilde öğrenip ürünlerin üzerinde daha iyi kontrol sağlanması,

– Teslim edilen ve sevk edilen malların etiketinin okunması ve optimum depolamanın oluşturulması,

– Daha düşük işçilik maliyetleri ve daha düşük işletme maliyeti,

– Daha doğru konumlandırılması,

– Lojistik şirketleri ve depolar dahil olmak üzere tedarik zincirleri genelinde iyileştirilmiş görünürlüğünün sağlanması,

– Depoda ödeme sürecinin kaydedilmesi ve iyileştirilmiş envanter yönetimleri,

– Hızlı etiketleme ve paketlemenin yapılması,

– Uzak merkezden mal taşınma yönetimleri,

– Gerçek ve tam zamanlı raporlama,

– Dağıtım ve depo merkezinin kayıt süreçleri daha da kısa sürede sağlanmaktadır.

Webp.net resizeimage 14
Lojistik sektöründe RFID Teknolojisinin Kullanımı 6


Bütün bu avantajların, en yüksek üretkenliği, lojistikte artan görünürlüğü ve iyileştirilmiş olan operasyonel kaliteyle sonuçlanmaktadır.

RFID teknolojisi, tüketicinin satışta daha iyi karar alınmasını sağlaması ve daha iyi alışveriş deneyimi sunabilmesi için gerekli bilginin alabilmesi için üretici ve tedarikçi arasındaki bağlantının sağlanmasına izin vermektedir.

RFID teknolojisini oluşturan bileşenlerden biri olan rfid etiketi, gömülü bir alıcı ve bir verici içermektedir. Etiketlerinin akıcı bir biçimde çalıştığı iki bileşenler ise, anten ve entegre devredir. Böylelikle entegre devreyle veri depolanması ve işleme mümkün olmaktadır. Anten yardımıyla sinyal iletimi ve alımı gerçekleştirilebilmektedir.  Bununla birlikte bir RFID etiketlerinde, bilgilerin algılaması ve iletmesi için kalıcı bellek deposu bulunmaktadır. Okuyucuların önemli bir bileşeni bulunmaktadır. Bunlar sorgulayıcılardır. Ayrıca RFID etiketleri etkinleştiren kodlanmış olan sinyallerin iletilmesi için kullanışlı olmaktadır.

Lojistik sektöründe ve tedarik zinciri yönetimlerinde sürecinde her nesneye RFID etiketi eklenmektedir. Deponun giriş ve çıkış noktalarında kurulan RFID okuyucular, etiketi kaydetmektedir. Ayrıca o deponun bilgisayar sistemlerinde depolanan verileri güncellemektedir. Toplanan veriler, öğenin hatasız bir biçimde izlenmesine yardımcı olmaktadır. Fakat, tüm öğelerin konumunu stratejik olarak düzenler. Ayrıca sistemi, daha sonraki dağıtım prosedürü için öğelerin seçilmesine yardımcı olmaktadır. Kurulan okuyucular, depodan taşınmaya hazır olan kalemi taramaktadır. Veri tabanı kayıtlarında gerçek zamanlı olarak güncellenmek üzere verileri toplamaktadır.

Lojistik sektöründe RFID uygulamasının 3 önemli rolü 

Perakende Sektörleri

Tüketici taleplerini karşılanması için çeşitli perakende şirketi RFID teknolojilerini kullanmaya başlamıştır. Ürünün perakende envanterlerinde daha iyi görünmesini sağlamaktadır. Özellikle hem tüketicilerin deneyimi iyileştirmekte hem de envanter üzerindeki kontrolü sağlamaktadır. Ayrıca müşterinin istedikleri ürünleri arayabileceği perakende mağazasında oldukça kullanışlıdır. RFID teknolojisinin bir diğer faydası da, her ürün için birbirinden farklı kimlik numarası kaydetmesini sağlar. Böylelikle ürünlerin kimliğini diğerleri ile benzememektedir. Ayrıca son olarak, müşterilerin herhangi ürün seçmeden önce sepette bulunan tüm ürünleri taramasını sağlamaktadır. Dinamik fiyatlandırmaları, çalışan takipleri ve oluşabilecek hırsızlık gibi durumları minimizasyon yapıp teknolojisi ile daha verimli bir biçimde oluşturmaktadır.

Depo Yönetimleri

Depoda, farklı türdeki ürünlerin depolanmasını ve daha sonra da müşterilere dağıtılmasını sağlar. Depoyu sorunsuz bir biçimde yönetmesi oldukça zor bir durumdur. Bu nedenle sistemi kullanarak, ürünlerin gönderilmesi ile ve alınması ile ilgili temel görevlerin otomatik olarak yapılmasını sağlar. Yeni öğenin belirlenmesi ve doğru biçimde doğrulanma sürecinde verimliliğini artırmaktadır. Bununla birlikte lojistik sektöründe, depodaki tüm geleneksel süreçte insanlar tarafından yönetilmesiyle daha iyi bir veri akışı elde edebilmektedir.

Envanter Yönetimleri

Lojistik sektöründe envanter yönetimlerinin rolü önemli olmuştur. İzleme işleminden yönetime, depolamanın kontrolüne ve ürünün satılmasına kadar tüm hususlar envanter yönetimine dahil edilmiştir. Çoğunlukla, envanter kayıtının ve satışa sunulan kalemin gerçek miktarlarına uyuşmadığı fark edilmektedir. Bu hataların envanterde yanlış yönetimine yol açmaktadır. RFID teknolojisi vasıtasıyla bu sorunla çözülebilmektedir. Etiketi bir ürünün okunmasını ve insan hatalarını en aza indirmektedir. Böylelikle envanterde herhangi veri yönetiminin yanlış olmasının ihtimali bulunmamaktadır. RFID okuyucu, envanter yönetimleri sürecinde kodu anında taramakta ve tüm süreçte daha hızlı hale getirmektedir.

Webp.net resizeimage 16
Lojistik sektöründe RFID Teknolojisinin Kullanımı 7

Lojistik sektöründe RFID ‘nin Zorlukları

Anlayışsızlık

RFID teknolojisini doğru bir biçimde anlamak, maksimum faydadan yararlanması için önemli olmuştur. Farklı frekans ve etiket hakkında ayrıntılı fikre sahip olunması gerekmektedir. Özellikle pekçok firmanın, kurum içi uzman eksikliğinin olması sebebiyle çalışana RFID konusunda uygun eğitimin sağlanamadığı fark edilmektedir.

Aşırı maliyetli oluşu

RFID teknolojisinin uygulaması maliyetli bir iş olabilmektedir. RFID teknolojisi için gerekli donanım ve yazılım çok daha maliyetlidir. 

Güvenlik endişesinin oluşması

RFID teknolojisi kablosuz bir ağa dayalı olduğundan dolayı, teknolojide güvenlik endişesi oluşmaktadır. Verilerin iletilmesini, toplanmasını ve veri tabanı kayıtlarının saklanması ve bütün süreçte tamamen güvence altına alınmaktadır. Ayrıca pekçok RFID teknolojisinde satıcısının sistemi kullanırken güvenlik sorunları ile karşılaşıldığında fark edilmektedir.

Teknik sorunlar

RFID teknolojisinin uygulanması ile ilgili bazı teknik sorunlar bulunmaktadır. RFID okuyucu veya etiketi radyo frekansları ile çarpışmaları esnasında sistem olarak doğru şekilde çalışmazlar. Özellikle RFID sistemleri, metal ve sıvı nesnelerle temas ettiğinde ise iyi çalışmamaktadır.

Webp.net resizeimage 15
Lojistik sektöründe RFID Teknolojisinin Kullanımı 8

Lojistik sektöründe RFID ‘nin Faydaları

Gerçek zamanlı güncellemeler sağlaması

RFID teknolojisi, kablosuz bir ağ sistemi ve gerçek zamanlı olarak envanter yönetim sistemiyle bütünleşmektedir. Ayrıca depoda kaç tane ürünün olduğu konusunda sürekli güncel kalmaktadır. Deponun kapında kurulan RFID tarayıcılar, çıkan ve gelen ürünün anlık bir şekilde güncellemesini sağlamaktadır.

Verileri hatasız ve şeffaf hale getirirler

Envanteri manuel olarak yönetmesi zaman ve maliyet açısından zor bir iştir. Bu teknolojiyle süreci hatasız, otomatik ve şeffaf bir hale getirmektedir. RFID tarayıcıların, envanterde bir kere tarayabilmektedir. Böylelikle bütün envanteri kolayca takip edilmektedir.

Çevre Koşullarında Aynı Kalması

RFID sistemi, iklimde oluşan sert değişiklikler, yüksek nem vb. gibi hava koşullarında güvenilir bir biçimde çalışmaktadır. Sistemin kullanması veya kimyasal gibi olumsuz koşula maruz kaldığında bile, işini düzgün bir biçimde yapabilmektedir.

Kayıp olasılığı ve hırsızlığı azaltılması

RFID teknolojisinde varlık izleme özelliğinin, depodaki her nesnenin görünürlüğünü artırmaktadır. Envanterlere kolay bir şekilde erişilebilmektedir. Lojistik sektöründe dağıtım, depolama ve ayrıca yeniden stoklanan ürünleri takip edebilmesi mümkündür. Görünürlük, herhangi bir nesnenin kaybolmuş olması veya yanlış yerleştirilmiş durumda güncellemelerin alınmasına yardımcı olmaktadır. 

Çalışanların verimliliğinin artırılması

RFID teknolojisi ile, lojistik sektöründe nesnelerin yerini belirlemesi için insan gücüne olan ihtiyacı azaltmaktadır. Çalışanın enerjisini her barkodun taramasında, envanter miktarının sayılmasında veya kayıp öğeleri araması gibi oldukça zaman alıcı işlemlere harcaması gerekmemektedir. Ayrıca diğer görevlere odaklanmasını ve daha hızlı tamamlanmasını sağlamaktadır.

5/5 - (1 vote)
Kategoriler