Tüm sorularınız için: 0 850 441 66 66

İnşaat sektöründe RFID teknolojisinin kullanımı

RFID teknolojisi, son yirmi yıl gibi bir sürede inşaat alanında yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Temel olarak RFID teknolojisi, inşaat sektöründe binanın yaşam döngülerinin farklı aşamada, tasarımlarından yerleşimlerine kadar çok çeşitli süreçte kontrollerini kolaylaştırmaktadır. İnşaat sektöründe RFID teknolojisi, inşaat projesinde varlıkların yönetilmesi, verimliliğin artırması ve hırsızlığın en aza indirilmesi için giderek daha yaygın kullanılmaktadır. RFID sistemleri, etiketlere sinyal yaymasını sağlayan iki yönlü radyo vericisi olan okuyucu oluşmaktadır. Etiketler ise, bilgilerin işlenmesi ve depolaması için mikroçip ve okuyuculara sinyal alıp ileten bir anten içermektedir. Pasif sistemde ise, okuyucu elektromanyetik dalgaların yayılmasında, verilerin okuyucuya geri ileten etikete güç verilmesinde kullanılmaktadır. İnşaat sektöründe kullanılmak üzere bir uygulama geliştirilmektedir. Bu nedenle RFID teknolojisiyle maliyeti düşmeye devam ederken, inşaatta daha yaygın kullanımını artmaya devam etmektedir. RFID teknolojisi ile inşaat malzemeleri yönetiminde, her bir projenin şantiyede izleme başarısına önemli bir katkıda bulunmaktadır. 

construction with construction
İnşaat sektöründe RFID teknolojisinin kullanımı 4

İnşaat sektöründe RFID teknolojisini kullanmadaki faydaları

Güvenliği artırılması

Çalışanların güvenliğinin sağlanması, bütün şantiyelerde her zaman en önemli durumdur. Kullanılan bu yöntem, okuyucuların açık asansör boşluğu gibi potansiyel tehlikelerin etrafına yerleştirilmektedir. Bu nedenle bir işçinin etiket takmasıyla potansiyel tehlikeye yaklaştığı sırada, okuyucu onların tehlike durumunda uyarması için alarmı etkinleştirmektedir. RFID okuyucunun, işçilerin yetkisiz alanlara girmesiyle proje yöneticisini uyararak bariyerler oluşturması için de kullanılabilmektedir. İnşaat sektöründe RFID teknolojisi kullanılarak düşmeye karşı koruma ekipmanı da bulunmaktadır. Ayrıca güvenlik personellerinin şantiyede kullandığı çeşitli düşme koruma sisteminin bakımını, incelemesini ve izlenmesine olanak tanımaktadır. Şirketlerin hedefine bağlı olarak, şantiyedeki işçinin ihtiyaçlarını karşılayıp RFID çözümü olma olasılığı bulunmaktadır.

Webp.net resizeimage 19
İnşaat sektöründe RFID teknolojisinin kullanımı 5

Envanter Yönetimleri

RFID teknolojisi ile, eksik nesneler sebebiyle fazla envanter elde edilmesi uygulamasını azaltmıştır. RFID tabanlı izleme sistemi, mevcut malzemelere erişim sağlamaktadır. Hangi ekipmanların çalışma ortamına fiilen teslim edildiğiyle ilgili olan yanlış anlamalarla ilgili hataları azaltmaktadır. İnşaat şirketleri yerinde tutulan kağıt kayıtlar yanlış olabilir yada kaybolabilmektedir. İnşaat sektöründe RFID teknolojisi, kullanılan varlıklar ile ilgili durum ve konum verisini elektronik olarak depolamaktadır. Özellikle inşaat yöneticisinin yada uzak konumlarda personel, inşaat yapılırken hangi nesnelerin depolandığını görebilmektedir.

Alet ve Ekipman Yönetimleri

Araç ve gereçler genellikle büyük şantiyede kaybolabilmektedir. RFID teknolojisi ise, şantiyelerde kullanılan yüksek değerli varlığın takip edilmesinde kullanılmaktadır. Özellikle şirketin varlığının nerede bulunduğunu günlük olarak bilmesini sağlamaktadır. Böylelikle bulunamayan ve kaybolan ekipmanların yerine yeni nesnelerin sipariş edilmesi ve kiralama ihtiyaçlarını azaltır. Varlıkların takip etmesi, ekibin envanter seviyesini fiziksel olarak kontrol etmeleri ve seri numarasını kağıda yazmasıyla yapılmaktadır. Genellikle manuel olarak gerçekleştirilmektedir.  RFID teknolojiyle hangi çalışanın kontrol ettiğini, hangi araçların kontrol edildiğini takip etmenin kolay yoludur.

İşgücü yönetimleri

RFID teknolojisi özellikli  şantiyede izleme ve çalışan kimliklerini ve sayılarını takip edebilmektedir. İnşaat proje denetçisi ve yöneticileri, sahaya giren yada çıkan her işçilerin kimliğini yakalayabilmektedir. Ayrıca kişiler ile ilgili verilerin, hangi sahada çalışanı, o ortamdaki işçi sayısı ve personelin orada bulunması gereken gerekli olan eğitime sahip olup olmadığı gibi detayları sağlamaktadır.

Webp.net resizeimage 17
İnşaat sektöründe RFID teknolojisinin kullanımı 6

İnşaat malzemelerini izlenmesi için RFID teknolojisi

İnşaat şirketinin karşılaştığı yaygın olan sorunun bazıları tedarik gecikmesi, hasarlar, israf, malzemeler için depolama alanlarının eksikliği ve fiyat dalgalanması gibi sorunlar bulunmaktadır. Malzemelerin yönetmesi için düzen olmadan, inşaat projelerini ve zamanlamasını tehlikeye atabilen pek çok hata yapılabilmektedir. Özellikle inşaat sektöründe RFID teknolojisini uygulanarak malzemenin izlenmesi ve yönetilmesi ile ilgili sorunların üstesinden gelmektedir. İnşaat malzemesinin izlenmesi için RFID teknolojisini kullanmak için çok sayıda bileşen bulunmaktadır. Bu sebeple bazı şirketler ise malzemeleri yönetmesi ve izlemesi için manuel yöntem kullanmaktadır. Ayrıca kağıda dayalı izlemelerde, sürecin otomatik halde ve yeni sistem öğrenmesinden çok fazla sorun vardır. 

Şantiyede İzleme

İzleme işleminde, şantiyedeki ilerlemenin doğru bir biçimde ölçülmesini sağlaması için belirleyici bir görev olmaktadır. Fakat bu kontrol sayesinde güvenlik, işgücü, ve ekipmanlarının yönetilmesine yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte, bir projenin yönetmesi için farklı yöntemin entegre edildiği çeşitli çalışmalar da bulunmaktadır. Örneğin, nakliye, depolama, sipariş, üretim işlemlerinde her unsurun kontrolünü önerilmektedir.

Binaların İşletme ve Bakımlarında

RFID teknolojisi, binadaki bakım görevini otomatikleştirip ve kolaylaştırmaya katkıda bulunmaktadır. İnşaat işleminde yapılan değerlendirme işlerinden bir diğeri ise drenaj sisteminin test edilmesidir. Ayrıca drenaj sisteminde RFID etiketleriyle donatılmış bir düzen aracılığı ile kontrolü, boru hatlarında çeşitli bölümün tam zamanlı olarak değerlendirilmesine olanak sağlar. İnsan gücünü ve çalışma süresini azaltmaktadır. Aynı zamanda elde edilen sonucun RFID etiketinde saklanarak oluşabilen insan hatalarını en aza indirmektedir.

Sona ermiş binanın veya yeniden inşa edilmiş olan binanın bakımları ile yakından bağlantılıdır. Belirli olan unsurların periyodik olarak muayenelerin onarılması yada tekrardan konumlandırılmasıyla ilgilidir. Bu nedenle bilgilerin yönetimi alanına RFID teknolojisinin eklenmesi ile büyük ölçüde iyileştirilmektedir. RFID etiketlerinde saklanan bileşenlerin durum bilgisi ve ekipmanları durumlarını gerçek ve tam zamanlı olarak izlemesi ve bakım aşamalarını yönetmesi için faydalı olabilmektedir. Böylelikle izlenen bileşenlerin tanımlanması otomatik bir biçimde gerçekleştirilerek çalışma süresi ve olan hataları azaltır.

İnşaat sektöründe RFID Avantajları

Malzeme yönetim sistemlerine erişim ve aranan öğelerin yazılması ve sisteme girildiği için tam konumları ortaya çıkmaktadır. Konuma özgü olarak, farklı konuma atanmış pek çok tarayıcıya sahip olmaktır. Sistemlerin envanter miktarları için kontrol edilmesinin, inşaat projesinin başlamasından önce ek olarak envanter ihtiyacı da ortaya çıkmaktadır. Projenin ortasında malzemelerin sipariş etmesi zorunda kalınarak zamanında başlanması ve durmadan sipariş edilebilmektedir. Ayrıca, proje planlaması katlanıp gelişebilmektedir ve bu da faydaları müşteriye aktarır. Müşteri deneyimi ile sonuçlanan sorunsuz süreçte, çok fazla kârlılığı olumlu etkilemektedir. İnşaat şirketlerinde RFID avantajları şunlardır;

– Müşteriler ile daha iyi iletişimin sağlanması,

– İşçilik maliyetlerinde azalması,

– Gerçek ve tam zamanlı olarak veri yakalanması,

– Verimliliği artırması için verileri kullanılması,

– Evrak azaltılması,

– Malzeme ile ilgili olaylarda azalmanın sağlanması,

– İyileştirilmiş güvenlik uygulamaları

İnşaat sektöründe RFID teknolojisinde malzemenin türüne göre tanımlaması, malzemenin nasıl izlendiği ve yönetilmesi konusunda da önemli bir fark yaratabilmektedir. RFID ile inşaat şirketleri, sipariş edilen fakat teslim alınamayan malzemenin kaydını tutabilmektedir. İnşaat işlemlerinde zamandan tasarruf sağlaması amacı ile binaları yükseltilmesi için prekast bileşenin daha fazla kullanılmasını sağlamaktadır. Gelen malzemelerin, lojistik ve üretim sürecinin incelemesi için prekast üretim yönetim sistemlerinin geliştirildiği gibi RFID teknolojisi vasıtasıyla yönetilir ve denetlenebilmektedir.

5/5 - (1 vote)
Kategoriler