Tüm sorularınız için: 0 850 441 66 66

Forkliftlerde RFID Nasıl Kullanılır? Forklift takibinde RFID etiketler

RFID teknolojisi ile birlikte forkliftlerin, depolar ve depolama için, üretim sitelerinde, envanter yönetimlerinde otomatikleştirilmesine olanak sağlamıştır.

Forkliftlerde rfid teknolojisi kullanılması ile ürün, malzeme ve varlık hakkında güncel bilgiler sağlanmıştır. Böylelikle sistemdeki ürünlerin varlıkları ve bulunduğu yerleri otomatik olarak kaydedilmektedir. 

Ayrıca önündeki bıçaklarda ne taşıdığını bilmektedir. Bu sayede forklift operatörü ürünlerin işlenmesine olanak tanımaktadır. Üretim alanlarında hareket etmesi ile birlikte diğerlerinin hareketlerini kolayca izlenebilmektedir.

Güvenlik sistemleri ile depolarda çalışan personelin, yaklaşan forklifte karşı önceden uyarılmaktadır. Forklifte ses ve ışık yardımıyla onlara kendisini emniyete alması için uyarı vermektedir. Bütün yöneticiler gibi, personellerin iş kazasını önlemesi amacıyla güvenlik sistemini yerleştirmiştir.

Forkliftlerde RFID Nasıl Kullanılır
Forkliftlerde RFID Nasıl Kullanılır

Sensör tabanlı olan rfid sistemlerinde, operatörlerin manuel veri toplama yönteminin başlatmasına gerek kalmaksızın yerleştirme işlemi sırasında rfid etiketli olan paletin depolama konumlarını otomatik olarak kaydetmektedir.

Rfid sistemi, forkliftlere yüklenmesinin hemen ardından rfid palet etiketlerinin tanımlaması için geniş frekanslı anten, sensör ve kontrolör mantığı kullanılmaktadır.  Belirli olan paletin o konuma bırakıldığını ya da alındığını doğrulaması için lazer yükseklik sensörü, dar bir ışın anteni ve denetleyici mantığı kullanılması ile palet depolama konumları tanımlanmaktadır.

Mal depolama, sipariş toplama, mal alımı gibi forklift tabanlı olan süreçlerin güvenilir ve güvenli durumda veri işlemeyi gerektirmektedir. Forklift operatörleri için farklı çözümler sağlamaktadır. 

Forkliftlerde rfid ‘nin kullanılması ile amaçlanan hedefler şunları;

– İş ekipmanlarının kaza risklerini azaltmasını sağlamak,

– İş güvenliğinin artırılması,

– Forklift etkileşiminde kaza risklerini azaltması,

– Çevresinde güvenli koruma alanı oluşturmasını sağlamaktadır.

Başlıklar

Forkliftlerde rfid ‘nin avantajları

– Forklift operatörü risk alanı içerisinde yaya olan personel bulunması durumunda, görsel ve sesli uyarı verme özelliğine sahiptir.

– Kurulumu kolaydır,

– Daha büyük olan iş makinesi için farklı anten ile çok sayıda okuyucu desteğinin sağlanması,

– Üç kademli bilgilendirme avantajına da sahiptir. Bunlar uzakta-riskli-güvenli alan

– Personeller, risk alanlarına girmesiyle, titreşimli ve sesli uyarı vermektedir.

– Forktliftin kullanım alanına giren başka iş makineleri için de uyarı verebilmektedir.

Forkliftin Rfid ‘nin kullandığı alanlar

– Nakliye sektöründe,

– Depo yönetiminde,

– Lojistik endüstrisinde

Üretilen ya da üretilecek olan malların giriş ve çıkışında kullanılmaktadır.

Forkliftlerde RFID Nasıl Kullanılır
Forkliftlerde RFID Nasıl Kullanılır

Forklift RFID Sisteminde Varlık Kullanımı

Forklift rfid sistemlerinde, gerçek zamanlı olarak konumlarını takip edilme yeteneğiyle donatılmaktadır. Forkliftlerde mobil okuyucu uygulamalarında, belirli altyapılara göre daha fazla olmasıdır. Depolardaki öğelerin işlenmesinde bütün aşamada kullanılabilmektedir.

Ayrıca gerçek zamanlı olarak geri bildirim sağlanabilmektedir. Bu nedenle öğelerin herhangi bir konumundaki otomatik olarak kaydetmesi ve önemli varlığın kaybolmalarını önlemektedir.

Rfid teknolojisi ile forkliftlerin hızlı bir biçimde bulunmasına yardımcı olabilmektedir. Gerçek zamanlı konum tespiti ve sürekli olarak bölge değişikliği gibi önemli yerde öğeler alındığında, bırakıldığında ve tarandığında gerçekleşebilmektedir. 

UHF ambalajlı rfid etiketleri çok yakın bir mesafeden değiştirilebilmektedir. Aynı zamanda etiketlere seri numarası eklenmesine de olanak tanımaktadır. Bütün envanterlerin tespit edilebilmesi için sabit rfid okuyucular yerleştirilebilir.

Forkliftlerde RFID Nasıl Kullanılır
Forkliftlerde RFID Nasıl Kullanılır

Forkliftlerde RFID Etiketlerin Kullanılması ile Raf Yönetimi

Depolardaki en önemli sorunlarından biri rafa kaldırılmış bitmiş ürünün yerlerini bulmaktır. Özellikle oluşan bu sorunu, bütün rafları metal üzeri rfid etiketler ile etiketlenmesi sonucu çözülmektedir. 

Etiketler, boşaltma ve yükleme işleminde rfid teknolojisi ile donatılmış forkliftler tarafından okunabilmektedir. Ayrıca stok listeleri ve depoda ilgili konumunu güncelleyebilmektedir. 

Rfid özellikli olan forkliftler, takip işleminin yapılabilmesi için depolara rfid anten kurma ihtiyacını ortadan kaldırabilmektedir. Rfid anten ve rfid okuyucuyla yakından entegre edilen mobil tablete ya da bilgisayarlara sahiptir. 

Forklift rfid ‘nin paletleri ve varlık konumunu tam zamanlı olarak takip edilen standart bilgisayarlı olan rfid sistemlerinin bütün verimliliğini artırıcı uygulamalar sağlamaktadır. Kontrol ünitelerinde gelen verinin, paletteki rfid etiketinden alınmış olan veriler ile birleştirilmiştir.

Bu sayede taşıma süreciyle ilgili bilginin fiziksel olarak ürettiği yerde kontrol kararının verilmesine olanak sağlamaktadır. Lojistik sürecinde optimizasyon için gerçek zamanlı bir biçimde ölçülmesi gerekmektedir.

5/5 - (1 vote)