Tüm sorularınız için: 0 850 441 66 66

RFID ile Palet Takibi Nasıl Yapılır?

RFID Palet Takibi Nedir?

Paletlerin verimli bir biçimde takip edilmesi için paletlere IoT sensörleri yada Rfid etiketi eklenmesi gerekmektedir. Paletlerin taşındığı ürünlerin, seri numaraları, konumu ve miktarı, lot numaraları dahil kullanılabilirliği hakkında bilgi sağlamaktadır. Depo palet takibini, tek bir tanımlama etiketleriyle öğelerin gruplandırılma kontrolü ve stok kullanımını göstermektedir. Böylelikle doğru ürünlerin üretim hatlarının doğru miktarda gönderilmesine olanak tanımaktadır. 

Kalite güvenceleri ile, paradan ve zamandan tasarruf edilmesinde en kapsamlı yollardan biridir. Rfid palet takibi, maliyet verimliliğini, yatırım getirisini ve üretkenliği artırılması için tekrardan kullanılabilen varlığı izlemesi için gereklidir. 

Rfid palet hareketi, depolama ve nakliye maliyetini önemli ölçülerde katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle ürünler tedarik zinciri boyunca palet üzerinde, hareketin takip edilmesi ve konumları, süreç akışlarını ve mevcut olan envanterleri hakkında bilgi toplaması zorunlu hale gelmektedir.

RFID ile Palet Takibi
RFID ile Palet Takibi

Başlıklar

RFID Palet Takibi Nasıl Çalışır?

Envanterleri ya da gönderileri takip edilmesi için paletlere RFID etiket teknolojisi ile çok daha verimlidir. Etiketlerin okunması zor olabilmektedir.

Ayrıca çok büyük miktarda veri saklamaz. Etiket bilgilerini kaydetmesi sınırlı olabileceğinden, paletlerin nerede yer aldığını bilinmediği için zaman kaybına neden olabilmektedir. RFID teknoloji ile, bu sınırları büyük ölçüde değiştirmektedir. Rfid etiketini paletlere eklenmesi ve gönderi ile ilgili bilginin veri tabanına yüklemeniz yeterlidir. 

Rfid etiketi pasif ya da aktif olarak iki çeşittir. Pasif rfid etiketleri, kendisine güç sağlaması için manyetik alan oluşturması için bu frekanslar kullanılarak üzerine yansıtılan radyo frekanslarına yanıt olarak etkinleşmektedir. Aktif etiket ise, her zaman kendi pille çalışan radyo sinyallerini üretecektir. Böylelikle paletler anında tanımlanabilir hale gelmektedir.

Palet kayıp olasılıklarını en aza indirerek, paletlerin hareketlerini, teslim alınmasını, malların denetimini ve tedarik zincirlerini herhangi yerinde gerçek zamanlı olarak takip edilmektedir. RFID etiketini paletlere yapıştırırken, kolaylıkla bulunabilen ve paletin olası kullanımlarından korunmasının bir yere yerleştirilmesi ile gerçekleşmektedir.

RFID palet takip etiketlerinin, tesis ve depolarının palet yönetimleri için en etkili çözümdür. Palet rfid takibi için, rfid etiketlerinin, üretim süreci boyunca otomatik depolamanın tanımlamasının bir yolu olarak palete yerleştirilmektedir.

Ayrıca palet tanımlaması için rfid etiketinin kullanılması ile, palet yönetiminde benzersiz bir kimlik numarasının yanı sıra, seyahat sırasında ürünler hakkında belirli bilginin alınması için rfid okuyucular kullanılmaktadır. Pekçok rfid sisteminde, rfid okuyucunun Wi-Fi yada doğrudan bağlantı yolu ile bilgisayara veri göndermektedir.

Ardından verilerin veri toplama yazılımları tarafından işlenmektedir. Ayrıca veri tabanında saklanmaktadır. Rfid okuyucuyu ve etiketleri kullanılarak paletlerin kapsamlı ve doğru bir biçimde veri tabanını sürdürmesi, önemli bilgileri kaybetme sorunu yaşanmamaktadır.

RFID ile Palet Takibi: Ürün Özellikleri

Çeşitli olan metal ürünler için akış ve çalışma için tanımlaması ve izlenmesi için başka malzemeler üzerinde çalışması üzerine farklı çeşitlerde RFID Palet etiketleri tasarlamıştır.Palet takibi için, izlenmesi gereken malzemeye göre özel olarak etiketlerin kullanılması ile paletlerin izlenmesi, okunması ve envanterlere alınmaların kolaylaştırmaktadır.

Ayrıca daha fazla okuma aralığı sağlamaktadır.

RFID Palet takip etiketleri güvenilir, sağlam, herhangi bir darbeye karşı dayanıklı ve vidalanması vb. bağlanma işlemi kolayca yapılmaktadır.Palet takibi için kullanılan rfid etiketler, her türlü metal ürünün yüzeyine kolaylık ile uygulanabilmesi için farklı şekillerde ve ebat mevcuttur. Ayrıca etiketlerin UHF ve HF gibi farklı frekans seçenekleri de mevcuttur.

Rfid etiketler, tedarik zinciri yönetimi, palet takipleri, depo yönetimi vb. alanda takiplerin sorunsuz bir çalışma ile, ürünlerin okunmasını sağlaması için RFID el terminali okuyucuları tarafından kolaylıkla okunabilmesi için tasarlanmıştır.

RFID Palet Seçimleri İçin Önemli Hususlar

Rfid paletleri, uygun biçimde uygulandığında lojistik sektörünü önemli ölçüde kolaylaştıran, palet takipleri için yüksek verimlidir. Rfid plastik paletler şeklindeki rfid, paletin tedarik zincirlerindeki konumunu net bir biçimde tanımlamasını sağlar. Ayrıca malların teslim alınmasını ve transferlerini hızlandırmanın bir yoludur. Gerçek zamanlı bilginin sağlaması için paletlere uygulanan Rfid etiketiyle paletlerin görünürlüğü artırmakta, sağlamlaştırılmış etiketiyle donatılmaktadır.

Aynı zamanda bilinmeyen paletler de etiketlerin okunmasıyla belirlenmektedir. Çeşitli sayıda RFID etiketleri ve tekrardan kullanılabilmektedir. Bu nedenle paletler uygun maliyetlidir. Hem plastik paletler hem de sarf malzemesi ve RFID etiket geri dönüştürülebilmekte ve tekrardan kullanılmaktadır. RFID etiketi zorlu ve dış ortamlarda kimyasal, suya ve sıcaklık gibi değişime dayanıklı biçimde tasarlanmıştır.

Palet takibinde rfid sisteminin avantajları çok geniş kapsamlıdır. Gelen her paletlerin sevkiyat geçmiş bilgilerine erişmesi ile herhangi zamanda üründen kimlerin sorumlu olduğu ile kayıt tutarak hasarlı ve kayıp olan paletleri telafi edebilmektedir. 

Müşteride palete sahip olduğu süre kadar ödeme yaptığı, kullanım maliyetinin hemen belirlenir ve müşteriye aktarmaktadır. Ayrıca yaygın olan hırsızlık sorununu, rfid ile büyük ölçüde azalmaktadır. Çalınan palet tesise girmesiyle, personeller etiketi okuyup paletin nereden ve ne zaman alındığını belirlemektedir. 

Kaybolan paletleri ücretlendirilen müşterilerin, paletin yerlerinin belirlendiğini ve iadeleri için hesabına yatırılmasıyla işlem sona ermektedir.

RFID ile Palet Takibi
RFID ile Palet Takibi

RFID Teknolojisi Kullanılarak Palet Takibinin Faydaları
 

– Palet hareketlerinin gerçek zamanlı kontrolü ve görünürlüğü ile artırılmış olan üretkenliğin sağlanması,

– Palet takipleri ile, verimli taşıma sistemine yardımcı olmaktadır.

– İnsan hatası azaltan ve varlık kayıplarını en aza indirmektedir.

– İş gücünü müdahalesini azaltılarak doğru ve hızlı izleme ile maliyet verimliliği sağlamaktadır.

Palet takibinde RFID

Avantajları: Palet takibinde RFID etiketlerinin en büyük avantajı, rfid okuyucuları tam olarak hizalamadan veriyi uzun mesafede okuyabilmektedir.

Dezavantajları: Palet takibinde Rfid teknolojisinin büyük dezavantajı, bir izlemenin sağlanmalarının tedarik zincirinde birden çok yerde RFID alıcı ekipmanlarına yatırım gerektirmektedir. Özellikle rfid ekipman alma maliyetleri yüksektir. Otomasyon sistemleri tarafından gerçek zamanlı olarak değiştirilen veri tabanı oluşturulması gerekmektedir. Bu nedenle eğitim ve geliştirmelerde ek maliyete neden olmaktadır.

Palet takibinde Barkod

Avantajları: Göndericilerin gerekli gördüğü bilgiye göre kodlanabilmektedir. Miktar, ürün tipleri ve seri numaraları barkod ile ilişkilendirilmektedir.

Dezavantajları: Barkodların fiziksel olarak taranması gerekmektedir. Otomatik sistemlerin onları bulabilmesi için önceden bilinen yere sabitlenmesi gerekmektedir. Barkodlar doğru yerleştirilmemiş ise, okuyucuya sahip kişinin yükünü ve paleti manuel bir biçimde taraması gerekmektedir. Bu nedenle yapılan işleme hızını azaltmaktadır.

5/5 - (1 vote)