Tüm sorularınız için: 0 850 441 66 66

Ambalaj ve Nakliye Endüstrisinde RFID

Rfid ambalaj teknolojisi ambalaj endüstrisinde de yer alması ile birlikte, ambalajlarda rfid takip etiketleri bulunmaktadır. Ambalajlama işlemi, işlenen ve taze gıdanın kalitelerini, depolanmasını, taşınmasını ve aynı zamanda tüketimlerine kadar geçen zaman içerisinde korunmalarını sağlayan en önemli olan muhafaza edilme işlemidir.

Bu nedenle her ürünün kendi özelliğine uygun olarak ambalajlama materyallerinin tasarlanması, seçilmesi ve sevkiyatlarının kolaylaştırılması, kalitelerinin korunması için önemli olan uygulamadır.

Gıda endüstrisinde ambalaj, çoğunlukla gıda izlenebilirliğinde, tedarik zincirleri yönetiminde ve ayrıca gıda güvenliklerinin arttırılması gibi alanlarda kullanılmaktadır.

Ambalajlama ve nakliye endüstrinde rfid, sahtekarlık ve hırsızlığa karşı koruma özelliklerinde sahiptir. Ambalaj endüstrisinde hata, kayıp, hasar, son kullanma tarihi ve daha fazlasının takip edilmesine yardımcı olmaktadır.

RFID şirketleri nakliye işlemlerinde konteynırın tedarik zincirinin her bir durumun takip edilmesine olanak tanımaktadır. Aktif rfid etiketleri, konteyner alanlarında gerçek zamanlı olarak izlemesi için kullanılabilmektedir. 

Pasif rfid etiketler, nesnelerin RFID okuyuculardan geçtiklerinde insan müdahalesi olmaksızın otomatik olarak okunması anlamına gelmektedir. Ultra yüksek frekanslı rfid ise, uzun tanımlama mesafelerine sahiptir.

Ambalaj ve Nakliye Endüstrisinde RFID
Ambalaj ve Nakliye Endüstrisinde RFID

Bazı şirketler ambalaj takiplerinin zorlu ve karışık olduğunu belirtirken takip etiketinin tedarik zincirinde görünürlüğü kazanması için uygun bir çözüm olmaktadır.

Uzun bir zaman önce, IoT cihazı gerçek zamanlı olarak uyarıyı mümkün kılmaktadır. Hemen ardından analitik yazılımlar tasarlandı. Böylelikle gerçek zamanlı iç görüleri mümkün olmaktadır. Bu sayede eşyaların durumunu bilmek ve nerede olduklarını bilmek ve gerçek rekabet avantajları haline gelmektedir.

Başlıklar

Ambalaj ve nakliye endüstrisinde RFID ‘nin Faydaları

– Gerçek zamanlı olarak takip ve konum görünürlüğünü artırmaktadır.

– Teslimat hızını artırmaya olanak sağlamaktadır.

– Hızlı ve doğru sayımları artırmaktadır.

– Zaman ve maliyet gibi sorunları en aza indirmektedir.

Ambalajlama da ürünleri pazar erişimlerine ulaşmasına olanak sağlayabilmektedir. Ayrıca ambalaj ve nakliye endüstrisinde hırsızlık olasılığını azaltabilmektedir. Böylelikle ürün envanter takiplerinin iyileştirebilmektedir. Bu nedenle geri çağırmadan kaçınması ile sorunlu ürünü hızla tekrardan alabilmekte ya da dağıtımını engelleyebilmektedir.

Ambalaj ve Nakliye Endüstrisinde RFID
Ambalaj ve Nakliye Endüstrisinde RFID

Ambalaj ve Nakliye Endüstrisinde RFID etiketin kullanımı

Envanter izleme

RFID etiketleri kullanılarak bu sıkıntı kolayca giderilebilir. RFID etiketleri, bir depodaki ambalajların konumlarının izlenmesini olanak tanımaktadır. Her deponun rfid okuyucularına ve her ambalajın rfid etiketlerine sahip olmalıdır. 

Depoya girip çıkması sonucunda rfid okuyucuları, ambalaj etiketlerini otomatik olarak taramaktadır. Ambalajları tek tek taramaya gerek olmadan rfid el terminalleri ile sayım yapılabilmektedir. Rfid okuyucular, radyo frekanslarının izlenme işlevlerini kullanarak depoya girdiğini ya da depodan çıktığını bilmemizi sağlamaktadır. 

Konumlarının izlenmesi

Ambalajın bulunduğu yer ya da tahmin edilen teslim tarihleri hakkında uyarı göndermektedir. Ayrıca siparişin çevrimiçi ya da siparişin çevrimiçi takip numaraları olarak takibinin ihtiyaçlarını ortadan kaldırması ile konumlarının izlemesi için oldukça kullanışlıdır. 

Konum takipleri yalnızca tüketicinin ambalajın konumlarını takip etmesi için ve aynı zamanda teslimat işleminde nakliye sırasındaki konumlarının izlemesine de yardımcı olmaktadır.Depo yönetim sisteminde depoya giren ve çıkan ambalajların izlenmesi için rfid okuma cihazları olduğu gibi, teslimattaki kamyon da aynı işleve sahiptir. 

Ambalaj ve Nakliye Endüstrisinde RFID
Ambalaj ve Nakliye Endüstrisinde RFID

Ambalaj endüstrisinde kullanılan bu etiketlerin, çalışma prensiplerine göre şunlardır;

– Tazelik indikatörleri,

– Zaman ve sıcaklık indikatörleri,

– Patojen indikatörler

Ambalajların temel fonksiyonları

– Bilgilendirme,

– Kullanım kolaylığı getirme,

– Bütünlük sağlama,

– Koruma gibi fonksiyonlara sahiptir.

Ambalaj, paketlenen ürünleri, fiziksel hasarlara, dışarıdan nem alma ve biyolojik bozulmalar gibi zararlı olan etkilere karşı korumaktadır.

Etiketlenmiş ve ambalajlanmış olan gıdaların üretimlerinden tüketimlerine kadar geçen süre boyunca depolama ve dağıtım sürecinde maruz kalan bütünlük, sıcaklığın değişimi, mikrobiyal bozulma gibi özellik hakkında ürünlerin tazeliğini ve kalitesinin izlenmesini sağlamaktadır. Depo çalışanları ve kullanıcıları için pek çok fayda sağlamıştır.

warehouse workers consult deli
Ambalaj ve Nakliye Endüstrisinde RFID 5

Gıda endüstrisinde ambalaj, çoğunlukla gıda izlenebilirliğinde, tedarik zincirleri yönetiminde ve ayrıca gıda güvenliklerinin arttırılması gibi alanlarda kullanılmaktadır.

Kullanılmakta olan bu sistemde, depoya gelen ambalajlı paletin üzerinde, rfid etiket yer almaktadır. Böylelikle ürünün yeterli miktarda bulunması sağlandığı gibi, yerleştirme, sevkiyat gibi işlemleri de gerçek zamanda gerçekleşmesini sağlamaktadır. Rfid, gıda güvenliğinin ve izlenebilirliği arttırabilmesi yönünde avantajlar sağlamakta ve bu teknolojinin gelecekte de daha yaygın olarak uygulama alanları bulması mümkündür.

5/5 - (1 vote)