Tüm sorularınız için: 0 850 441 66 66

Sağlık Sektöründe RFID 865 Mhz teknolojisi’nin kullanımı ve Hataları Önleme Yöntemleri

Sağlık Sektöründe RFID, Önlenebilecek olmasına rağmen önlenemeyen medikal hatalar yüzünden hastanelerde birçok kişi ölmektedir. Günümüzde gelişmekte olan rfid teknolojisi ile sağlık sektöründe oluşabilen medikal hataları önler. RFID, nesnelere bağlı etiketler ile kablosuz bağ ile otomatik ve benzersiz tanımlama sağlayan bir teknolojidir. Rfid teknolojisi, bir okuyucu üzerinden etiketteki veriyi transfer eder.

Sağlık Sektöründe RFID
Sağlık Sektöründe RFID

Tıbbi Hatalar:

Sağlık Sektöründe RFID Tıbbi uygulama hataları ve hizmetlerinin sunulması
sırasında, sağlık personelinin kusurlu hareket etmesi
sonucu ortaya çıkar.

Sağlık Sektöründe RFID , kötü durumda olan kişileri izlemekte kullanılmaktadır. RFID yardımıyla, veri gerçek zamanda toplanabilmektedir. Acil servis çalışanların erişimine uygun olur. Acil servis çalışanları ve hastaneler bir veri tabanı üzerinden veriye erişim sağlayabilirler. Günümüzde, Rfid Sağlık Sektöründe RFID hizmetinde kullanılmaktadır.

Sağlık Sektöründe RFID

Sağlık Sektöründe RFID teknolojisinin gelişmesi ile medikal cihazların daha etkin çalışmasında yardımcı olmaktadır. Tıbbi hataları en aza indirmek ve önlemek yalnızca Sağlık Sektöründe RFID teknolojisini kullanarak önlenir. Hasta verileri ve hastane içindeki lokasyonları sayesinde toplanır. Bu nedenle gelişen yazılım teknolojisi sayesinde hastanelerdeki hatalar, gerçekleşmeden yakalanır. Bu sayede düzeltilebilmektedir. İlaçların taşınması ve hemşire lokasyon takibinde kullanılmaktadır.

Sağlık Sektöründe RFID teknolojisi, hastaneler için aşağıdakileri avantajları sağlar;

  • Hasta güvenliğini sağlamak,
  • Zamandan tasarruf,
  • Maliyeti düşürmek.
Sağlık Sektöründe RFID
Sağlık Sektöründe RFID

Sağlık Sektöründe RFID teknolojisinin gelişmesiyle tıbbi hataları önlemede veya en aza indirmede etkili olup olmadığını incelenmiştir. Sağlık personeli, hasta kimliği, ilaç ve kan örnekleme gibi verileri doğrulanıp ve tıbbi hataların önlemesi noktasında etkili olduğu belirtilmiştir. Rfid teknolojisi ile hasta takibi ve izlenmesiyle birlikte güvenliğini arttırır. Yapılan çalışmalar sonucunda hastaneden kaçma riski bulunan Alzheimer hastalığı bulunan hastalara kullanılmıştır. Anında bildirim veren ve doğruluk seviyesinin yüksek olmasıyla birlikte hasta takibi yapılmıştır.

RFID Teknolojisi birde yeni doğan bebeklerin takip edilmesinde de kullanılmaya başlanmıştır. RFID teknolojisi, el hijyeni izleme uygulamalarında da hastane kaynaklı oluşabilen enfeksiyonları potansiyel olarak önlenmektedir. Bu sebeple Sağlık Sektöründe RFID sisteminde ilaç güvenliğinde Sağlık Sektöründe RFID teknolojisi kullanılmıştır. Türkiye’de Rfid sistemine benzer olarak bir başka uygulama ise İlaç Takip Sistemi (İTS) kullanılmaktadır. Bu sistemin kullanılmasıyla birlikte ilaçların kaliteli ve daha güvenli bir şekilde üretimi, depolanması ,dağıtılması ve hastalara ulaşımını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Sağlık Sektöründe RFID Teknolojisi ile Oluşabilen Riskler

RFID teknolojisi Sağlık Sektöründe RFID sektöründe kullanılmaya başlamasıyla teknik ,ekonomik, yasal olarak zorlukları içeren bu teknolojinin uygulanmasını engellemekte olan çeşitli nedenler vardır. Daha verimli , maliyet açısından kısıtlama , doğru veri aktarımı elde etmek, hasta güvenliği gibi bazı aksaklıkların yaşanması ile bazı olası riskler arasındadır.

Bu nedenle Rfid sistemi etiketler, okuyucular, altyapı, ara katman yazılımı, yazıcılar gerektirmesi ile birlikte maliyeti oldukça yüksek olur. Etiketlerinin  hafif ve küçük üretilmesi yada tek kullanımlık olup olmaması gibi durumlarına göre maliyet konusunda değişiklik göstermektedir. Sağlık Sektöründe RFID sisteminin kullanılabilirliği konusunda olası teknik riskler bulunmaktadır. Sağlık Sektöründe RFID etiketlerin bozulması, çok sayıda etiket ve okuyucunun kullanılması teknik sınırlılıklar arasında yer almıştır. Fakat sağlık bilgi teknolojisinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan pek çok kablosuz tıbbi ekipmanlar ile Sağlık Sektöründe RFID teknolojisinin birlikte çalışabilmesi konusunda endişeler bulunmaktadır.

Sağlık Sektöründe RFID okuyucularının metal nesneler ile temasıyla okuma hızları etkilemektedir ve yanlış okumalar oluşur. Sağlık hizmetlerinde Sağlık Sektöründe RFID uygulamalarının kullanılmasıyla olabilen engellerden diğeri ise hastalara veya sağlık çalışanlarına ait özel bilgilerin ve güvenliğinin sağlanamayacağı düşünmesidir. Bu nedenle hastalara ve sağlık personellerine ait bilgilerin kasıtlı veya yanlışlıkla yetkisiz kişilere ulaşması durumunda kötüye kullanımının yaşanabileceğini belirtilmektedir.

5/5 - (1 vote)