Tüm sorularınız için: 0 850 441 66 66

Müzelerde Rfid: Tarihi Eserlerde RFID Nasıl Kullanılır?

Rfid teknolojisi, müzeler ve sanat evleri gibi tercih edilen teknoloji olarak gün geçtikçe daha popüler hale gelmektedir. Rfid teknolojisinin gelişmesi ile birlikte depo yönetimini kolaylaştırması ve yerinde ziyaretçi katılımlarını geliştirmesi için rfid kullanmanın farklı yolları bulunmaktadır. Müze güvenliği rfid teknolojisinin doğru uygulanması ile iyileştirme sağlayan çok sayıda bölüm bulunmaktadır. Müzeler ve galeriler, tarihi ve geleneğimizden çok önemli ve vazgeçilmez parçası olan pek çok sayıda yüksek değerli hazinelerdir. Ayrıca eserlerin bir kısmı geçici olarak sergilenmekte, bir kısmı ise başka müzelerden ödünç alınan ya da bağışlanmıştır. Bu nedenle ömürleri boyunca sergilenir, depolanır, satılır ya da onarılabilmektedir.

Müze güvenliği
Müzelerde Rfid: Tarihi Eserlerde RFID Nasıl Kullanılır? 4

Eserlerin doğru alanlarda saklanması ve dikkatli bakılması çok önemlidir. Müzelerde RFID, galerilerin ve müzelerin onları verimli bir biçimde yönetmesine yardımcı olması için erişim vb. gibi bütün bilgileri bu antikalara kaydetmektedir. Rfid teknolojisi ile müze deneyimini ziyaretçi için heyecan verici ve etkileşimli duruma getirmede önemli rol oynamaktadır. Ziyaretçiye müze içinde bulunan farklı stantların üzerinde gezinmesi için bir rfid kartı verilmektedir.

Başlıklar

Müzede RFID’nin Avantajları

Verimli yönetim

Ultra Yüksek Frekanslı rfid etiketleri sayesinde müzede hızlı envanterin sağlanması, izleme ve takibinin yapılması ve hırsızlığa karşı koruma vb. için oldukça faydalıdır.

Konumlandırma

Rfid etiketleri, doğru olan antikaları kolaylıkla bulan kabin konumu ile eşleşebilmektedir. Böylelikle alarm sistemleri herhangi bir hareket ile tetiklenmektedir.

Hareket kontrolleri

Müzede rfid’nin, esere gereksiz yere dokunmayı azaltmaktadır. Dolayısıyla oluşabilen hasar risklerini önlemektedir.

Ziyaretçiler ile bağlantı

Müzedeki ziyaretçiler, NFC cep telefonunu kullanarak NFC rfid etiketlerini okuması ile bu çalışmalar hakkında video, fotoğraf, arka plan vb. gibi ayrıntılı bilgileri öğrenebilmektedir.

Müzelerde Rfid
Müzelerde Rfid: Tarihi Eserlerde RFID Nasıl Kullanılır? 5

Müzelerde Rfid ile Eserlerin İzlenmesi

Resimlere, sanat eserine vb. rfid etiketin eklenmesi, tam zamanlı konumunun izlenmesini kolaylaştırmaktadır. Çalışanların müze genelinde her bir parçanın sergilenen yeri bilmesini sağlamaktadır. Ayrıca, sanat eserleri genellikle gezici sergiye gitmektedir. Ayrıca diğer müzelere de dağıtılabilmektedir. Dolayısı ile bu eşyalar sürekli olarak hareket, hırsızlık, hasar vb. duruma karşı da hassas hale gelmektedir. Müzelerin kullanmış olduğu rfid teknolojisi, bu eşyaların sorunsuz bir biçimde taşınmasını ve iadesini sağlamaktadır. Ayrıca, sanat eserleri ve resimler müzeler arasında gidip geliyor ise, rfid onları depolara ve müzelere girip çıkarken takip edilmesini sağlamaktadır.

Müzelerde Rfid Varlık Ve Envanter Yönetimleri

Rfid etiket ve okuyucuları, müzede envanter kontrol süreçlerini kolaylaştırmaya yardımcı olmaktadır. Rfid her yeni sanat eseri için fiyatları, depolama alanlarını, satıcı bilgisi vb. gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
Böylelikle bu işler için gereken zamanı azaltması ile çalışanların zamanı daha verimli işleri için kullanmasını sağlamaktadır.

Müzelerde Rfid
Müzelerde Rfid: Tarihi Eserlerde RFID Nasıl Kullanılır? 6

Müzelerde Rfid Güvenliğini Artırır

Müze güvenliği, müzeler için önemli endişe kaynağı olmaktadır. Çünkü içinde pek çok eser ve çok sayıda değerli tarihi sanat eseri bulunmaktadır. Rfid teknolojisi, müzeler için hırsızlığın gerçekleşmesini imkansız olarak yüksek güvenlikli sistem sağlamaktadır. Bütün eserler, müze içinde bulunan okuyucu tarafından okunabilen UHF rfid etiketi ile etiketlenmektedir. Genellikle bir yerden başka bir alana taşınmakta ya da temizlik için yerlerinden çıkarılmaktadır. Müzelerde bulunan rfid okuyucular vasıtasıyla en ufak hareketler bile kayıt altına alınmaktadır. Ziyaretçiler nesneye çok yaklaşır ise ya da dokunması halinde müzenin güvenlik personellerini uyaran bir alarm çalmaktadır. 

Bazı müzeler eserini başka müzeler ile paylaşmaktadır. Bu nedenle, eserleri genellikle müzeden diğerine götürmektedir. Dolayısıyla bütün yolculuk boyunca eser izlenmektedir. Eğer biri onu çalması durumunda müze yönetimlerine anında bilgi verilmektedir. Böylece suçluyu kolaylıkla takip edebilmektedir.

Rfid teknolojisi etkin güvenlik çözümleri, müzede oluşabilecek soygun ya da tehdidi ortadan kaldırmasını kolaylaştırmaktadır. Bu sayede, güvenlik konusunda endişelenmeye gerek olmaksızın, sanat eseri bakımına daha fazla odaklanabilmektedir. Dolayısı ile ziyaretçilerin deneyimini artırmaktadır. Rfid etiketinin, kopyalanması imkansız benzersiz bir numara içermektedir. Sanat eserini daha özgün ve kopyalanamaz hale getirmektedir.

Müzelerde Rfid Sensörü Birleştirmenin Avantajları

Rfid teknolojisini sensörler ile birleştirmesi, sanat eseri sergileme alanlarını çevreleyen koşulları izlemesini sağlamaktadır. Ayrıca, sanat eseri müzenin kapısından ya da penceresinden dışarı çıkar ise alarmları da tetikleyebilmektedir. Sensörler, sanat eserine iliştirilmiş etiketleri kurcaladığında bilgilendirmektedir.

Bu Yazıyı Oyla