Tarımda IoT

Tarımda IoT uygulamaları

rfid-iot-tarim
rfid-iot-tarim

Dünyadaki toplam nüfusun 2050 yılına kadar 9.5 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor. Tarım ile uğraşan insanların değişen hava koşulları ve artan iklim bozuklukları zorlanmaktadır. Çevresel etmenler ile mücadelesinin yanında istenilen gıda taleplerine ayrıca cevap vermesi gereklidir. Bu sebeple tarım ile uğraşan insanların bir teknolojiye yönelmesi gereklidir. Rfid teknolojisi bu konuda bize yardımcı olmaktadır.

Teknolojisinin barındırmış olduğu akıllı tarımda uygulamaları, endüstrisinin gübre kullanımını dengeli bir konuma getirmesinden, çiftlikteki araçlarının oluşturulması, rotalarının oluşturulmasına kadar geniş bir yelpazede verimliliğinin artırmasını sağlayacaktır.

Temiz ve sürdürülebilir gıda yetiştirmeyi amaçlayan yüksek teknolojilere IoT’de “akıllı tarım“ olarak geçmektedir.

IoT’nin bir bölümü olan akıllı tarımda mahsul alanındaki sensörler (sıcaklık, toprak nemi vb.) yardımıyla tarımı tahsis edeceğimiz alanı izleme ve sulamalarının otomatikleştirilmesine yarayabilmektedir. Tarım insanları bu sensörlerin tarlalara yerleştirilmesi ile her nerde olurlarsa olsun tarım alanındaki değişiklik vardır. Bu nedenle mevcut durumlarından haberdar olabilmektedirler.

IoT uygulamaları sadece geleneksel olarak tarım işlemlerini hedeflemektedir. Ayrıca hayvancılık gibi farklı bölümlerinde de oldukça etkili çözümler ortaya çıkarabilmektedirler.

Tarım, temel olarak besin kaynağı olduğu için insan tarım alanında yenilikler yaparak genişletmiştir.  Pekçok alanda enerji sistemleri, lojistik, tarım, sanayi gibi alanlara bağlı olan IoT teknolojisi kullanılmaya başlandı. Sensörler vasıtasıyla birbirleri ile etkileşim halinde cihazlar kullanılarak bazı işlemlerde kolaylıklar sağlanır. Teknolojinin yenilikleriyle birlikte tarımda makineleşmeyi geliştiriyor. Gömülü sistemlere bağlı akıllı tarım sistemi ve Nesnelerin İnterneti (IoT), insanlar gıda ihtiyacını artırmak için insanlar arasında önem kazandı.Bunun yanı sıra çiftlik ve hayvancılık alanında da gömülü sistemlere, IoT‘ye ve kablosuz sensörlere dayalı tarım sistemleri geliştirmeyi amaç edinilmiştir. Tarımda oluşabilmesi mümkün olan hataları engellemek veya bunları en aza indirmek için otomasyon sistemleri uygulanmalıdır.

Nesnelerin İnterneti teknolojisinin tarımsal işlemleri kullanarak gereksinimini en aza indirmektedir. Akıllı Tarım Teknoloji, çiftçilerin mahsul yetiştirmesi ve hayvan yetiştirmesi sürecinde daha iyi kontrol sahibi olmaktadır.

Tarımda IoT Teknolojisinin Faydaları

Verimlilik: IoT teknolojisinin gelişmesiyle özellikli tarım ve çiftçilerin ürünleri ve koşulları gerçek zamanlı olarak takip etmesini sağlar. Bu nedenle sorunların ortaya çıkmasından önce tahmin eder .

Çeviklik: IoT‘yi tarımda kullanmanın faydalarından biri olan çeviklik gerçek zamanlı izlemeyle birlikte tahmin sistemleri sayesinde önemli değişikliklere hızla yanıt verebilirler. Ani olarak değişen hava şartlarında tarım uzmanlarının ekinleri kurtarmasına yardımcı olmaktadır.

Azaltılmış kaynaklar :   IoT çözümü, kaynakların kullanımını en iyi şekilde elde etmeye odaklanır. IoT kullanarak hassas tarım, sahadaki çeşitli sensörlerden toplanan verilere dayanır. Tesiste bulunan çiftçilerin yeterli kaynağı doğru bir şekilde tahsis etmesine yardımcı olur.

Süreçleri :  IoT tabanlı sistemler sadece üreticilerin su tasarrufu yapmakla kalmaz aynı zamanda enerjiyle tarımı daha yeşil hale getirir. Ancak gübre kullanımını önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu nedenle, geleneksel tarıma göre temiz ve daha organik bir ürün elde edilmesini sağlamaktadır.

İyileştirilmiş ürün kalitesi: Veriye dayalı tarım, hem daha fazla ürün hem de daha iyi ürünlerin yetiştirilmesine yardımcı olur.Kullanma toprak ve mahsul sensörleri ve çiftlik haritalaması, çiftçiler ayrıntılı olarak daha da anlaşılır olmaktadır.  Bağlı sistemleri kullanarak yeniden oluşturabilirler. Amacı daha iyi koşullarda ve ürünlerin besin değerini artırmaktır.