Tüm sorularınız için: 0 850 441 66 66

Madencilik sektöründe RFID kullanımı, 2024 rfıd maden etiketi

RFID teknolojisinin gelişmesiyle birlikte madencilik sektöründe de kendisine kullanım alanı bulmaktadır. RFID etiketleri, ekipmanı ve nesneleri tanımlaması ve izlemesi için kullanılan elektromanyetik alan vasıtası ile enerjilendirilir. Ayrıca iş akış sürecinde denetim ve bakımlara yardımcı olmaktadır. Tüm düzenleyici gereksinimler ile uyumluluk raporlamasına olanak tanımaktadır.

Rfid Etiketlerde yer alan mikroçipler bantlar, kablo bağları dahil olmak üzere farklı tiplerde gömülebilmektedir. Bu nedenle gerekli uygulamaya yapıştırılabilir, bağlanabilir veya kaynaklama işlemi yapılmaktadır.

Madencilik sektöründe sonraki devrim olarak ortaya çıkan rfid teknolojisi oldukça büyük öneme sahiptir. Maden ocağında rfid, Kişisel Koruyucu Ekipman kontrolleri, maden alanına erişmesi için personelin kontrollerini izlemesinde kullanılmaktadır.

Madencilik sektöründe RFID
Madencilik sektöründe RFID

Başlıklar

Madencilik Sektörünün Faydaları

Madencilik sektöründe endüstrisinde operasyonu genellikle zorlu ortamda ve uzak konumda geniş bir alana yayılmıştır. Madencilik sektöründe cevher çıkarma işlemi, en yüksek operasyon verimlilikleri ile kesintisiz iş akışları ve teslimat döngüsü gerektiren yüksek maliyetlidir.

Ayrıca giderek daha yüksek teknolojiye sahip bir girişim olmuştur. Montaj kaybına ve artan maliyetlere neden olduğu ve böylelikle kötüye kullanıma, hırsızlığı en aza indirmektedir. Makine, araçların durumu ve konumu konusunda görünürlülük olmaması sebebiyle işlemlerden etkilenmektedir.

Bu nedenle cevheri taşıyan hareketli varlığın gerçek zamanlı olarak konumlarının izlenmesi ve takibi madencilik sektörleri için kritik öneme sahiptir. Aynı zamanda madencilik sektörlerinde çeşitli dağıtımlarda önemli fayda sağlamaktadır.

Madencilik sektöründe maden ocağından rfid limana cevher taşımakta olan araçların izlenmesi, maden de yükleme kaynaklarından boşaltma noktasına kadar cevher miktarını ve araçların takip edilmesi gibi otomatik çözümler sunmaktadır. Etiketler araçlara, kantarlara ve kapılara yerleştirilen rfid okuyucular ve antenler tarafından otomatik olarak takip edilebilmektedir. 

Kantarlarda, yüklü ağırlığın ve araç dara ağırlığı hesaplanmasını otomatikleştirmektedir. Uzak sunucuda veri tabanı güncellenmektedir. Ayrıca yapılan ve teslim edilen cevher miktarları doğrulanması için verileri hedef kantara iletmektedir. Wi-Fi tabanlı olan rfid teknolojisi uzun mesafeye yayılmış farklı konumu sorunsuz bir biçimde entegre etmesi ile gerçek zamanlı olarak izleme işlemi ve veri kullanılabilirliğini sağlamaktadır.

Madencilik sektöründe çeşitli konumda tesislerin, vagonlara kadar her gün yüklerin alımları ve teslimatın takip etmesi oldukça zorlu bir işlemdir. 

Maden ocağında rfid dağıtımları, kantar sorunlarını ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca araç geri dönüş sürelerini ise iyileştirerek cevher dağıtım döngüsünü daha hızlı tamamlanmasını sağlamaktadır. Varış noktalarında ve kaynak alanlarında cevher ölçümünde nakliye sırasında cevher hırsızlıklarını önleme konusunda yardımcı olmaktadır.

Özellikle oluşabilecek yasadışı cevher ticaretlerini de engellemektedir. Böylelikle operasyonlarda daha da şeffaflık ve çeşitli düzenleyiciler için verilerin izlenmesi sağlanmaktadır. Cevher taşıyan bütün kamyonlar için ise rfid vasıtasıyla otomatik yolculuk doğrulamasını sağlamaktadır. Bununla birlikte yolculukların başlaması ve tamamlanmalarını da sağlar.

Madencilik Sektöründe İzleme

Madencilik endüstrisinde kamyonların uydu tabanlı canlı izlenmesi ve hareket halinde olan araçların haritalanmalarını sağlaması için GPS gibi tamamlayıcı olan teknolojiler ile de kolayca entegre edilmektedir.

Böylelikle kamyona yerleştirilmiş olan sensör teknolojileri ile radyo frekansları entegrasyonu yolu ile hatasız sürücü doğrulanması gibi gerçek zamanlı araç izlenmelerinin başka alanlarını da açmaktadır. Güvenlik işleminde kısıtlı olan alanlarda yetkisiz erişimi ve ekipmanların yetkisiz personeller tarafından kullanımını önlemesi için de kullanılmaktadır.

RFID tabanlı otomatik çözümler ayrıca daha iyi varlık bakım ve onarım planlamasına, yük optimizasyonuna, stok yönetimine, çarpışma önleme sistemlerinin devreye alınmasına yardımcı olur. Acil durum ekipmanının hızlı bir şekilde konumlandırılmasına olanak tanır. 

Madencilik sektöründe verimliliğin artırması ve varlıkların gerçek zamanlı olarak görünürlüğünü sağlanması için önemli dağıtım olmaktadır. 

Böylelikle iş akışlarını yönetimlerini geliştiren, varlık kullanımlarını iyileştiren, nakliye lojistiğini optimize edilmesi ve iyi operasyonel sürecin, yüksek küresel rekabet gücü ve uygun maliyetli etkin teknoloji olarak benimsenmiştir.

Madencilik Sektöründe RFID ’nin Sağladığı Çözümler

Ortam İzleme Entegrasyonu

Madencilik sektöründe saha içerisinde bulunan mevcut ölçüm sistemleri (sıcaklık, nem, gaz vb.) kullanılması gibi radyo frekans özellikli sensör ilave edilerek de bir çözüm sağlanmaktadır.

Yeraltındaki Personel İş Güvenliği

Madencilikte yer altında çalışan personelin gerçek zamanlı durumunu konumunu ve ayrıca acil yardım isteğini de yönetmektedir.

Kapı Kontrolleri

Ekipman ve araçların hassas konum takiplerinin yapılmasında, sistem içerisinde özel alanlarda kapılar oluşturulması ile gerçekleşen ekipman ve araç trafiğinin yönetilmesi sağlanmaktadır.

Açıktaki Maden Personelinin İş Güvenliği

Madencilik yer üstünde açık olan madenlerde personelin yeraltındaki iş güvenliği gibi gerçek zamanlı olarak konumunu, durumunu ve herhangi bir acil yardımda isteğini yönetmektedir.

Ekipman ve Araç Takibi

Madencilik sektöründe çok sayıda araç ve ekipmanın konum hassasiyetlerinin takip edilmesi sağlanır. Bununla birlikte mesafe ve hız bilgisini de göstermektedir.

Madencilik Sektöründe Güvenlik

Her sektör gibi madencilik sektöründede güvenlik, bütün madencilik şirketinin en büyük önceliği olarak kabul edilmektedir. Ayrıca çalışma alanında personellerin takip etmesi, kuruluşun iş faaliyetinden dikkati başka yöne doğru çevirmektedir.

Özellikle zaman alıcı ve pahalı olan bir girişim olmaktadır. Madencilik sektöründe RFID, dünya genelindeki maden sahası için daha ucuz, daha güvenli ve daha az personelin yoğun güvenlik sistemleri oluşturmaktadır.

RFID okuyucunun, dayanıklı, uygun maliyetlerde ve hafif etiket ile bütün personelin hareketini izlemektedir. Rfid teknolojisi ile, kontrollü patlama programı ve hava kalite sensörleri ile bağlanmaktadır. Madencilik sektöründe güvenlik ekipmanları da etiketlenebilmektedir.

Ayrıca herhangi bir kaza durumunda ise madencileri sığınma odalarına ve kaçış için güvenli alana yönlendirme ve hayat kurtaran gaz maskelerini sağlamaktadır.

5/5 - (5 votes)
Kategoriler