Tüm sorularınız için: 0 850 441 66 66

Üretimde RFID: Üretim hattında RFID etiketler Nasıl Kullanılmalıdır?

Rfid teknolojisinin gelişmesi ile birlikte üretimin gerçekleştirildiği fabrika, sanayi ve endüstride son derece büyük öneme sahiptir. Üretimde çoğu zaman, nem, aşınma, aşırı sıcaklık, kimyasal ya da diğer sıvıların varlığı gibi zorlu olan çevre koşullarında süreçleri içermektedir. Aşırı çevre koşuluna dayanabilen rfid teknolojisi, operasyonların izlenmesi ve kontrol edilmesi için kullanışlı olabilmektedir. Böylelikle üretim süreçlerinin verimliliğini artırabilmektedir

Rfid etiketleri pek çok bilgiyi depolamaktadır. Bu bilgiler ise üretim sürecinin optimize edilmesi için kullanılabilmektedir. Otomotiv üretimleri gibi montaj hat üretimlerinde rfid teknolojisi, üretim süreçlerini daha esnek hale getirilmesine yardımcı olabilmektedir. Ayrıca buna ek olarak, makineleri, kamyonları konveyörleri ya da forkliftlerin etiketlenmesi ile tesis içindeki ekipmanların izlenmesi için rfid teknolojisinden yararlanılır. Üretim için gerekli olan hammaddelerin rfid kullanılması ile etiketlenmektedir. Hammaddenin tam zamanlı hareketini izlenmesini mümkün kılmaktadır. Böylece verimli üretim planlamasının önünü açmıştır.

üretimde-rfid
üretimde-rfid

RFID’nin Temel Bileşenleri

Verileri paylaşmak için iki cihaz arasında kısa mesafeli iletişim ile pek çok kişi NFC ve rfid teknolojisi kullanılmaktadır. NFC sistemleri daha çok mobil ödeme ve temassız kart kullanımı ile oldukça kullanışlı hale gelirken, rfid teknolojisi ise daha yaygın bir biçimde çeşitli cihazlar, projeler ve şirket için kullanılmaktadır.

Üretimde Rfid ‘nin Temel Alanları

Üretimde rfid için sayısız bir kullanım olduğundan dolayı, süreçleri boyunca uygulanan teknolojilerinin bazı temel alanlarını bulunmaktadır.

– Envanter Yönetimi

– Tesis Güvenliği

– Kalite Kontrol

–  Üretim Yürütme

– Ekipman Optimizasyonu

Lojistik ve Takip 

Tesis Güvenliği 

Üretimde RFID teknolojisi güvenlikte üretim için de kullanılmaktadır. Pek çok insanlar erişim kontrolü için düşünülmektedir. Örnek olarak, farklı personeli tanımlaması için şifreler yerine rfid kullanılmaktadır. Ayrıca herhangi bir hata oluşur ise sorunu kaynağına kadar takip edilebilmektedir. Böylece sorundan kimin sorumlu olduğunu öğrenilebilmektedir.

Envanter yönetimi 

Üretimde rfid, envanter yönetiminde de önemli yeri vardır. Envanterin hızlı ve doğru bir biçimde tarayabilmesi, sadece zamandan tasarruf sağlamak ile kalmaz. Aynı zamanda ek avantajlar da sağlayabilmektedir. Envanter yönetiminde, devam eden çalışmaların ve stokların daha kolay yönetilmesine yardımcı olmaktadır. Bu nedenle israfta azalmaya yol açmaktadır.

Üretimde RFID
Üretimde RFID

Kalite kontrol

Üretimde RFID teknolojisinin kullanılması, kalitenin zorlu ortamda korunmasını sağlamaktadır. Değişiklik ve meydana gelen herhangi bir hasarın izlenmesi için belirli etiketler kullanılabilmektedir. Verilerin, üretim süreci boyunca sisteme geri besler. Ayrıca herhangi bir kusur ya da değişikliği vurgulayabilmektedir.

Tam zamanlı ürün yürütme bilgisine erişim olanağına sahip olması ile bir fabrikanın sürecinin hızlandırılmasına ve arıza süresini sınırlamalarına olanak tanımaktadır. 

Ekipman Optimizasyonu 

Ekipmanın verimliliğini artırabilmesi, rfid teknolojisi üretimde çalışma yönteminden biridir. Ekipmanın ya da makinelerin ne zaman onarılmasının gerektiği konusunda yardımcı olmaktadır. Ayrıca ortalamanın altında bir seviyede çalıştığını bilmek ve takip edilip kontrol etmeye olanak tanımaktadır.

Rfid etiketlerin kullanılması ile makinelerin durumu hakkında veri toplayabilmektedir. Böylelikle arıza süresini azaltmaya yardımcı olmaktadır.

Lojistik ve Takip 

Üretim süreçlerinin sonunda, ürünün nakliyesi ve nihai satışları olduğu için, rfid teknolojisinin bu aşamada da eşit derecede önemlidir. Rfid etiketleri, varlıkların takip edilmesi ve üretim süreçlerinin lojistik yönleri hakkında ek olarak bilgi sağlaması için kullanılmaktadır.

Üretimde RFID
Üretimde RFID

Üretimde RFID’nin Faydaları Nelerdir?

Üreticilerin pek çoğu fayda sağlaması gereken geniş faydaları kapsamasını hedeflemektedir. Envanter ya da stok kontrollerinin yapılması geleneksel yöntemler ile zaman kaybı olabilmektedir. Ayrıca deponun tamamını ya da bir bölümünü otomatik ve verimli olarak taramalarının bir yolunun olması, önemli ölçülerde daha kolaydır. Böylece diğer görevlere zaman harcanmasını sağlamaktadır.

Tedarik Zinciri Görünürlüğü  

Bütün tedarik zincirinde artan görünürlük düzeylerine sahip olması, kaynak yönetimine yardımcı olması, nakliye hatasını azaltan ve planlamaya da yardımcı olan avantaja sahiptir. Rfid teknolojisi oluşabilecek sorunları hafifletmeye yardımcı olmaktadır. Varlığın içine ya da üzerine RFID etiketi yerleştirilmesi kolaylıkla ve hızlı bir biçimde izlenebilmektedir. Üretimde rfid etiketi ile gönderi hacmi hatasının, gönderilen varlığın tam miktarını bilinerek ortadan kaldırılabilmektedir. Üretimde rfid ‘nin eklenmesi ile sağlanan yeni bilginin, çok daha kontrollü ortam yaratmaktadır. Böylece yönetimleri çok daha basit hale getirilmektedir.

5/5 - (1 vote)