Tüm sorularınız için: 0 850 441 66 66

RFID nedir?

RFID teknolojisi, canlı ve cansız her türlü nesneleri dokunmadan belirli bir mesafeden izlenmesinde ve tanınmasında kullanılmaktadır.  RFID teknolojisi, üç bileşenden oluşan bir kablosuz sistemleri ifade etmektedir. Bunlar anten, etiket ve okuyuculardır. Okuyucu, radyo frekansları yayan ve etiketten sinyali geri almakta olan bir ya da birden fazla antene sahip cihazlardır. Kimlik ve diğer bilgiyi yakında olan rfid okuyucu iletmesi için radyo frekanslarını kullanan etiket, aktif ya da pasif olabilmektedir. Pasif okuyucu tarafından çalıştırılmaktadır ve kendine ait pili bulunmamaktadır. Aktif etiket piller ile çalışmaktadır. RFID etiketi, bir seri numarasından veriye kadar bir dizi bilgileri saklayabilmektedir. 

RFID teknolojisi, veriyi aktarması için birden farklı frekansta radyo frekansları kullanmaktadır. Hastane ve sağlık gibi ortamlarında uygulamalarını içerdiği durumlar şunlardır:

– Personel takibinin sağlanması,

– Ekipman takibinin yapılmasında,

– Tıbbi cihazın ve sahte ilaç dağıtımlarının önlenmesinde,

– Hastaları izlenmesinde,

– Stok kontrollerinin yapılması,

– Hastaların doğru ilaç ve tıbbi cihaz alınmasının sağlanması,

– Elektronik tıbbi kayıt sistemi için verilerin sağlanmasında kullanılmaktadır.

Rfid gibi radyo dalgaları vericinin elektronik tıbbi cihaza yönelik olan potansiyel elektromanyetik parazitin tehlikeleri konusunda endişeler yer almaktadır. Elektromanyetik parazitin, bozulmanın neden olduğu ekipman ya da tıbbi cihazların performanslarının düşmesidir.

RFID sistemlerinde izleme süreci oldukça basittir. Genellikle izleme süreci aşağıdaki dört adımdan oluşmaktadır;

  1. Rfid etiketleri veriyi saklamaktadır.
  2. Antenler daha sonra yakındaki rfid etiketlerinin sinyalini tanımaktadır.
  3. Antenlere kablosuz olarak bağlanan rfid okuyucular, etiketinde depolanmış olan verileri almaktadır.
  4. Okuyucular daha sonra verileri depolayan bir izleme veri tabanına göndermektedir.‍

RFID Okuyucu Nedir?

Rfid okuyucu tek tek nesneyi izlemesi için rfid etiketlerinden bilgi toplaması için kullanılan bir cihazlardır. Rfid okuyucu radyo alıcısı ve vericisi içermektedir. Güç verildiğinde, okuyucular sürekli olarak radyo frekansı sinyalini iletmektedir. Okuyucunun menzilinde etiketi olduğunda, etikete enerji vermektedir. Böylelikle bilgileri toplamaktadır. Okuyucular bu bilgileri nesneleri tanımlaması için kullanır. Okuyucu genellikle mobil ya da sabit olarak sınıflandırılmaktadır.

Rfid Okuyucu Türleri

Mobil Okuyucular

 Mobil okuyucular çoğunluk ile elde taşınmaktadır. Tek tek öğeleri taraması için kullanılabilmektedir. Okuyucular çok fazla esneklik sunarak perakende sektörlerinde yaygın olarak kullanılabilmektedir. Örnek olarak, perakende personelleri, el tipi mobil rfid okuyucu kullanılarak envanteri gerçek zamanlı bir biçimde sayabilmektedir.

Sabit Okuyucular

 Sabit okuyucular belirli bir yerlere monte edilmektedir. Ayrıca öğeleri bir yerden başka bir yere hareket ederken izlemesi için kullanılır. Sabit okuyucu, yükleme ortamında olduğu gibi insan müdahalesi olmaksızın etiket hareketini otomatik olarak izlemesi ile tutarlılık ve rahatlık sağlamaktadır. Böylelikle envanter ya da varlık yönetimleri için kullanılmaktadır. Sabit RFID okuyucular antenler ile çalışmaktadır. Antenler, iletişimlerin gerçekleşmesine izin vermesi ile, kuruluşların kritik bilgisini ticari faaliyetler her noktasından taşımasına, almasına ve yönetmesine olanak tanımaktadır. 

Rfid Etiketler Nedir?

Rfid etiketi, herhangi bir izlenebilirliği sistemlerin önemli bir bileşenidir. Etiket, verileri alması, depolaması ve yakındaki okuyucuya göndermesi için radyo dalgasını kullanan çip ve anten içeren küçük cihazlardır. Bu nedenle etiketin seri numaraları ve bilgi sayfası gibi çeşitli verileri depolayabilen etiketlerdir.

Etiket Türleri

Rfid etiketlerinin üç ana sınıflandırması bulunmaktadır.

– Pasif etiketler,

– Aktif etiketler,

– Yarı pasif etiketler

Pasif Etiketler

 Pasif etiketler, okuyuculardan radyo sinyali alana kadar harekete geçmezler. Etiketler daha sonra okuyucudan gelen radyo sinyallerini açması ve enerjiyi okuyuculara geri yansıtması için kullanılmaktadır. Okuma aralıkları, aktif etiketlere göre daha kısadır. Ayrıca tipik olarak 10 m’den azdır. Etiketler bir verici ya da güç kaynağına ihtiyaç duymadıklarından yalnızca anten ve etiket çiplerine ihtiyaç duyduğundan, aktif olan etiketlere göre daha ucuz, daha esnek, daha küçük ve üretimi daha kolaydır. Pasif etiketin en yaygın olan uygulama alanları, ilaç ve tüketim mallarının ürün düzeyinde izlenmesidir.

Aktif Etiketler

Aktif etiketler, bir verici ve bir güç kaynağından oluşmaktadır. Ayrıca sürekli olarak sinyal gönderirler. Etiketler genellikle nesneler için titreşim, ışık, nem ve sıcaklık verilerini ölçen ve ileten sensörler ile donatılmıştır. Böylelikle bu etiketler 100m’ye kadar uzayan ve en geniş okuma aralığına sahiptir. Aktif etiketler, pasif etiketlerden daha pahalı ve daha büyüktür. Genellikle kargo konteynerleri gibi önemli ölçüde varlıkların izlenmesi için kullanılırlar. 

Yarı pasif rfid etiketleri

Yarı pasif rfid etiketleri, pasif bir etiket konfigürasyonunda güç kaynağından, genellikle bir pilden oluşmaktadır. Sonuç olarak, okuma aralığı pasif etiketlerden daha yüksektir. Ayrıca pasif etiketlere kıyasla daha pahalıdır. Daha sınırlı bir ömre sahiptir. Etiketler, ortam izlemesi gibi ekstra özellikleri etiketli öğelerin okuyucuların menzili içinde olduğu uygulamalar için uygundur.

Rfid Uygulamaları

Rfid teknolojisi, veri depolama ve toplama için verimli, uygun maliyetli ve güvenilir bir yöntem ile mevcut kullanımları için sayısız olasılık sunmaktadır. Bunlar;

Varlık Takibi

 İşletmenin ekipman ve varlıklarına kadar takip etmesini ve izlemesini sağlamaktadır. Varlık takiplerinin bu biçimde otomatikleştirilmesi, insan hatası ile ilgili sorunları önlemektedir.

Perakende Sektörü

Rfid teknolojisi, stok sayımlarında insan hatasının azaltılmasına, kaybedilen ya da çalınan ürün sayılarının azaltılmasına ve böylelikle manuel olarak envanter sayımları için harcanan zaman ve maliyetin azaltılmasına da yardımcı olmaktadır.

Tedarik Zinciri Yönetimi

 Tedarik zinciri yönetimleri, malların hareketleri hakkında gerçek zamanlı bilgiye erişerek üreticiden tüketiciye kadar güvenli geçiş sağlamaktadır.

Envanter Yönetimi

 İşletme envanterleri hakkında anında bilgi edinebilmektedir. Ayrıca son derece güvenilir ve doğru envanter kayıtlarını sağlayarak insan girdisi ihtiyaçlarını azaltmaktadır.


Hayvan İzlenebilirliği

 Rfid etiketleri, hayvan hareketinin izlenmesine yardımcı olabilmektedir. Özellikle kayıp olan evcil hayvanların bulunması için faydalıdır.

Depo Yönetimi

İşletme deposundaki ürünleri anında tanımlayabilmektedir. Ayrıca, ürün girişleri ve teslimat kayıtlarını otomatikleştirilmesine yardımcı olabilmektedir.

Taklit önleme

 Sahte ürünün tüketimlerini önlemeye yardımcı olmaktadır. Küçük etiketler gerçek ile sahteyi ayırt etmesi için ürünlere eklenebilmektedir.

Erişim Kontrolü

 Rfid erişim kontrol etiketi, erişimi sadece önceden onaylanmış kişiler ile sınırlaması ile güvenliği sağlamaktadır.

Ücretli Yol Ödemeleri

Pek çok otoyol geçiş ücreti sistemlerinde, rfid teknolojisini kullanılarak geçen arabadan geçiş ücreti toplamaktadır. Geçiş ücreti, araç geçtiğinde ön ödemeli kartlardan otomatik olarak düşülmektedir.

Kütüphane Sistemleri

 Kütüphanede de envanter takibi yapılabilmektedir. Ürün bilgisini depolayabilmektedir. Ayrıca hırsızlığa karşı da güvenlik sağlayabilmektedir. Bu nedenle kitap giriş ve çıkışları hızlı, doğru ve verimli bir biçimde gerçekleştirilebilmektedir.

Sağlık Profesyonelleri için Rfid Teknolojisi

Rfid teknolojisi gelişmesi sonucu daha yaygın olarak kullanılması ile birlikte, kalp pilleri, implante edilebilen kardiyoverter defibrilatörler ve diğer elektronik tıbbi cihazlar ile etkileşim potansiyelleri akılda tutulması önemlidir. Hekimler bu teknolojinin kullanımı hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Örneğin hasta cihaz ile ilgili bir sorun yaşaması durumunda, hastanın o sırada ne yaptığı, olayın nerede ve ne zaman meydana geldiğini bu teknoloji ile takip edilebilmektedir.

Rfid akıllı etiketler

Rfid etiketleri ve akıllı etiketin yanı sıra rfid etiketleme teknikleri, okuyucular ile iletişim kurduğu uzak aygıt düğümünü sağlamaktadır. Etiketler ve akıllı etiketler, bir nesneyi eklenen düşük maliyetli öğedir. Genellikle tek kullanımlık olabilmektedir. Bu teknolojinin en büyük avantajlarından biri, etiketlerin genellikle çok düşük maliyetli ürünler olmasıdır. Etiket tamamen pasif olabilmekte ya da bazıları da aktif olabilmektedir. Bazı durumda da, akıllı etiketler ile yapılan işlemlerin daha fazla işlevsellik sağlaması için üzerindeki bilgiyi saklanmasına gerektirebilmesi için depolama içerebilmektedir. Böylelikle akıllı etiketler, yapışkan kağıt etikete yerleştirilmiş olan basit rfid etiketleridir.

Akıllı kart etiketleri, akıllı etiketlerden farklıdır. Gelişmiş akıllı kart etiketleri, pek çok uygulamalar için örnek olarak finans içeren işlemler için güvenli iletişimlerin gerekli olduğu yerlerde kullanılmaktadır.
Akıllı etikette, yüksek değerli olan eşyaların çalınmasını azaltması için kullanılan ucuz ve tek kullanımlık ürünlerdir. Ayrıca akıllı etiketler, karmaşık varlık takipleri ve üretim yönetimi vb. çok daha yüksek düzeyde etkileşimler sağlayabilmektedir. Bazı akıllı etiketin maliyeti en ucuz etiketlere kıyasla daha yüksek düzeyde işlevsellik sağlayabilmektedir.

Rfid etiketi öğeleri temel olarak iki ana unsurdan oluşurlar:

Elektronik devre

Rfid etiketi içinde elektronikler, maliyetlerin en aza indirilmesini ve güç seviyesinin mümkün olduğunca düşük tutulmalarını sağlaması için minimumda tutulmaktadır.

Anten

Rfid etiketi içerisinde yer alan antenler en fazla yer kaplayan bileşendir. Çalışma frekansında tatmin edici bir biçimde çalışabilmektedir. Daha yüksek frekanslarda örneğin UHF ve mikrodalga boylarının daha küçük olması, frekanslar için antenleri çok daha verimli hale getirmektedir.

Rfid Yazıcılar

Rfid teknolojisinde yazıcılar, genellikle dağıtım ya da üretim tedarik zinciri içinde mevcut baskı noktasını kullanmaktadır. Mevcut otomatik kimlik sisteminin çoğu barkodlama kullandığından, rfid teknolojisi dönüşüm aşamalı değişiklik olacaktır
Etiket içinde bir EPC etiketlerinin kullanımını belirtmesi için EPC logosu gibi etiketin arkalarına gömülü rfid etiketi için gerekli tüm ek bilginin yanı sıra mevcut tüm basılı bilgiyi gösterecek kadar büyük olmalıdır. Bu nedenle boyutları, etiketlerin uygulanacağı kutuya uygun olmalıdır. Ayrıca etiket yapıştırıcısı kutular ile yapıştırma yöntemini, etiketlenmiş olan varlığın taşınacağı ortamı ve etiket uygulayıcılarının gerekliliklerini de göz önünde bulunmaktadır. Etikete gömülü olan rfid etiketi, önceden bulunan müşteri gereksinimini karşılamalıdır.
Etikete yerleştirilen rfid etiketi, kutu içlerindeki ürünlere uygun olmalıdır. Metal, su gibi okunması zor olan malzemeleri ve ayrıca yüksek karbonlu ya da tuz içeriğine sahip ürünleri etiketlemesi için özel etiketler gerekebilmektedir. 

Arduino Rfid Kart Uygulaması

RFID teknolojisi giderek artan dünya genelinde ve ülkemizde yaygınlaşan teknolojidir. Tarım, otomotiv, finans, güvenlik, turizm, akaryakıt, tekstil, lojistik, perakendecilik, sağlık, ilaç, bankacılık, enerji, kamu, üretim gibi pek çok sektörde geniş uygulama alanında aktif ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca RC522 RFID kartı, NFC frekansı olan 13,56 MHz frekanslarında çalışan etiketler üzerinde yazma ve okuma işlemini yapabilen, ufak boyutlu, düşük güç tüketimli bir karttır.

Kategoriler
Otopark Sisteminde Rfid

Rfid’nin Otopark Sistemlerinde Kullanımı

Rfid otopark sistemlerinde giriş ve çıkış noktasına rfid okuyucu yerleştirilmiştir. Her kullanıcıya tesise girişlerini sağlayan kimlik bilgisi ya da rfid etiket verilmiştir. Rfid etiketleri genellikle doğrudan araçların ön camına yapıştırılan çıkartmalar ya da bireylerin gün boyunca bir diğer aracı sürmesi gerektiğinde daha fazla esneklik ile portatif askılı etiket ya da kart şeklindedir. RFID teknolojisinin kullanılması ile…

Daha Fazla oKU
RFID Teknolojisi ve Uygulandığı Alanlar

RFID Teknolojisi

RFID Teknolojisi ve Uygulandığı Alanlar Uzun yıllardır kullanılan ve günümüzde kullanımına devam edilen bir teknolojidir. Rfid Teknolojisi sayesinde bir etiket içerisine bilgiler saklanarak, bunların okuyucular yardımı ile kullanılması sağlanır. Bu sayede birçok sektörde farklı farklı kullanımları görülebilmektedir. RFID nedir ve RFID Bileşenleri Nelerdir ? RFID , İngilizce “Radio Frequency Identification” tanımının kısaltmasıdır. Türkçe’ de “Radyo…

Daha Fazla oKU
rfid

RFID Nedir ?

https://youtu.be/kdKuno_GGlE rfid nedir? RFID nereleder kullanılır? RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) teknolojisi canlı veya cansız ayrıca nesneleri de radyo dalgaları ile tanımlamak için kullanılan teknolojiler olarak tanımlanır. Kablo yardımı olmadan veri girdisi ve çıktısı sağlayacak olan teknolojilerden biridir.3 temelden oluştuğunu söyleyebiliriz. 1-) Okuyucu2-) Anten3-) Etiket RFID teknolojisinin potansiyelinin yanında getirdiği bazı risk faktörleri de bulunmaktadır.…

Daha Fazla oKU