Tüm sorularınız için: 0 850 441 66 66

Deri Sektöründe RFID Kullanımı

RFID teknolojisi, elektromanyetik olan alanların nesneye eklenen etiketlerin otomatik olarak izlediği ve tanımlandığı bir sistemdir. Depolanmış bilginin etiketlere bağlı oldukları nesneleri depolanan verinin erişmelerine izin verip radyo dalgalarına yanıt vermektedir. Bu sebeple pek çok ürün takip işleminde, otomobil sektöründe, sağlık sektörü, evcil hayvanların konumlarını izlenmesi için Rfid etiketleri kullanmaktadır. RFID teknolojisi pek çok sektörde kullanılmaktadır. RFID ‘nin gelişmesiyle deri sektöründe de kendine kullanım alanı bulmuştur. Günümüzde de sayılı deriden mamul üreten ülkeden biri olan Türkiye’ de, ham maddelerin tedarikinden üretimine, ayrıca sevkiyat ve depolama sonucunda toptancılara ve perakendeciye uzanan süreçte RFID teknolojisi ile izlemesi, sektörde yaşanan başka problemlerin önüne geçmesini kolaylaştırmaktadır. RFID deri sektöründe üretim aşamadan başlayıp, ürüne yapıştırılan etiketle, ürünün kimler tarafından diktiğinden, hangi üretim aşamasından geçtiği, paketleme işleminden sevkiyata ve depolamaya kadar geçen zamanda rahatlık ile takip edilebilmektedir.

RFID teknolojisi barkodlama sistemlerine kıyasla daha az insan gücüne ihtiyacın duyulduğu gibi, barkodlu olan, sistemlerde yaşanan, ürünün ayrı ayrı sayılması için ürünlerin okuyucu tarafından görülmesi gerektiği, okunması gereken etiketin temiz bir olacak biçimde olması önemlidir. Ayrıca yırtılmamış, kirlenmemiş olması gibi sorunlar RFID teknolojisinde yaşanmamaktadır. Üzerinde RFID etiketi taşıyan örnek olarak yüzlerce ayakkabı kutularının olduğu deponun sayımlarında, ürünler raftan indirilmesine gerek kalmadan, RFID el terminaliyle kısa bir sürede sayım işlemini gerçekleştirmektedir. Envanter takiplerinin yanı sıra etiketler, ürünlerin izinsiz olarak dükkan dışına çıkarılmasına karşı da çözümler getirmektedir.

RFID ile Güvenliğin Sağlanması

Günümüzde pek çok dükkan sahibi çalınma risklerine karşı, ayakkabı tekini teşhir etmektedir. Ayrıca doğru çiftlerin bulunmaması veya farklı olan numaraların birbiri ile karışmasına neden olmaktadır. Müşteriler pekçok sayıdaki ürünlerin tespit ettiği dükkanlarda, eline aldığı ürünleri çoğu zamanda yanlış adrese bırakmaktadır. Bu yüzden de satıcıya ürün arama esnasında sıkıntılar yaşatmasına neden olmaktadır. RFID teknolojisi ile, raflar sistemlerinde adres için, günlük sayım anında yanlış rafta yer alan ürünleri kendini belli ederek ve satıcılar tarafından doğru adrese yerleştirilmektedir. Satıcılar belirli olan bir ürünü, renk ya da ölçü aradığında ürünlerin kodunu el terminaline girmektedir. Özellikle depodaki kutular okunduğunda doğru ürünlere kısa sürede ulaşabilmektedir. Deri sektöründe RFID etiketi taşıyan ürünlerin, sevk edildiği kartondan çıkarılma işlemi gibi zaman kaybı bulunmadan okunabildiğinden, malların teslimatları hızlanmaktadır. Böylelikle gelen ürünün stok kayıt işlemleri oldukça kısa sürede yapılmaktadır.

RFID Deri Sektöründe İzlenebilirlik

RFID deri sektöründe de uygun bir çözüm olmuştur. Özellikle derinin malzeme olarak kullanması ve işlenmesiyle ilgili, RFID deri sektörün özel ihtiyaç için önemlidir. RFID deri sektöründe gelişmesiyle mezbahadaki hammaddenin tedarik etmesinden bitmiş olan bir ürün üretilirken kullanıma kadar geçen sürede zincir boyunca izlenebilirliklerini garanti etmesi için oldukça önem taşımaktadır. Endüstrinin öncelikle RFID deri sektöründe kimliğin doğrulanmasını sağlamaktadır. Ayrıca nihai olarak monte edilmiştir. Bitmiş ürün ile ilgili ihtiyacına cevap olarak çözümlerin bulunma görevini üstlenmiştir. Malzemelerin nihai performansı ile üzerinde önemli etkisi bulunmayan deri işlemlerinde bir adım olarak entegrasyonların, mümkün olan gizli biçimde gerçekleştirilmektedir. Özellikle deri sektöründe ham maddelerin izlenmesi için etiketleme sistemi kullanıldığında geçerlidir. 

Deri sektöründe, farklı ürünlerin ve endüstriyel süreçlerini kapsamaktadır. Deri sektöründe, hammaddelerin işlenmesini (ham derilerin veya derinin deriye dönüşmesi) ve pek çok çeşitli tüketici ürünün imalatlarında kullanılacak biçimde bitirilmesini kapsamaktadır. Mobilya, otomotiv endüstrisi, ayakkabı, hazır giyim, deri eşyalar vb. alanlarda deri işlemli ürünler kullanılmaktadır.

Deri Sektöründe RFID ‘inin kullanımı ile en önemli satış yerleri şunlardır:

Mobilya: %17

Otomotiv endüstrisi: %13

Giysiler: %8

Ayakkabı: %41

Deri eşyalar: %19

Diğer: %2

5/5 - (1 vote)
Kategoriler