Tüm sorularınız için: 0 850 441 66 66

Kan Takibinde RFID Kullanımı

RFID teknolojisi, bilgi iletmesi için radyo frekansı kullanılan ve nesneleri benzersiz bir biçimde tanımlaması ve izlemesi için kullanılan kablosuz bir iletişim teknolojisidir. RFID kan izleme teknolojisinde, sağlık sektöründe kanların doğru izlenmesi ve takibini sağlaması için RFID teknolojisidir. Kan ürünleri, hastada yanlış uygulamalardan kaynaklanan sonuçların önlemesi için uygun izlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca dünya genelinde sağlık hizmetlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Üç ana tip RFID sistemi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi düşük frekanslı (LF), ikincisi yüksek frekanslı (HF), üçüncüsü ultra yüksek frekanslı (UHF) sistemlerdir. Ayrıca frekanslar ülkeye göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle RFID kan takibinde artan talebin önemli faktörü olan barkodlar ve manuel çabalar gibi geleneksel kan izleme yöntemine göre çeşitli avantaja sahiptir. Kan tedarik zinciri operasyonel koşulu ile eşleşmektedir.

Küresel RFID kan izleme sistemi pazarın büyümesini sağlayan önemli bir faktörlerdir. Böylelikle mikro teknolojiye dayanan ve büyük miktarlarda veri tutabilen RFID etiketinde özellik ile rfid sisteminde teknolojik gelişmedir. Kan takibinde küresel pazarların tahmin süreleri boyunca büyümelerini teşvik etmesi sağlamıştır. RFID kan izleme sistemlerinde kullanımıyla ilişkili yüksek maliyet, küresel pazarların büyümelerini engel olan önemli faktördür. Güvenlik sorunları, tahmin sürelerinde küresel rfid kan izleme pazarlarının büyümesini önemli sınırlamasıyla beklenen diğer faktördür. Kan tedarik zincirlerinde uygulanan rfid cihazın performansı ölçmesi için test protokolü tasarlaması ve performans verisini toplaması için kullanılmaktadır. 

Özellikle rfid teknolojisinin benimsenmesi ile birlikte bazı kritik süreç için uyarlanmıştır. Kan tedarik zincirleri sürecinde kullanılması ile, sabit ve el tipi rfid okuyucu performansını karşılaştırmaya çalışmaktadır. Kan tedarik zinciri sürecinde rfid cihazın performansının değerlendirilmelerini sağlamaktadır. Süreçlerin güvenilirliği açısından iyileştirmesi için kan tüpler ve torbaları ile ilgili günlük operasyonlarda yer alan hastane personeli ile ortak olarak tasarlanmıştır.

Sağlık sektöründe kan takibinin faydaları

Sağlık sektörü, giderek küreselleşen ve daha rekabetçi iş ortamlarından kaynaklanan pekçok zorlukla karşı karşıya kalınmıştır. Personel, hastalar ve malzeme yönetimleri için iş fonksiyon verimlilik ve etkinliklerinin artırması için sağlık tesisi aşamalı bir biçimde entegre edilmektedir.Hasta sağlığı için kan takibinde ciddi riskler oluşturabilecek olan ve sağlık sistemleri için büyük maliyetler taşıyan yanlış tanımlamalar halen önemli sorun olarak kabul edilmektedir. RFID teknolojisi, barkodların doğal bir entegrasyon olarak değerlendirilmektedir. Mevcut olan farklı sektörlerde de varlık izlenebilirliği için kullanılmaktadır.

Rfid okuyucular, etiket tiplerine bağlı olarak etiketlere elektromanyetik alan etiket üzerindeki veriyi sorgular ve depolayabilmektedir. Ayrıca elektromanyetik ile çalışmakta olan etiketler, radyo sinyallerini almakta ve kimliğindeki ek bilgileri iletmektedir. Kan takibinde etiketler entegre devre ve belirli frekansta çalışan anten içermektedir. Böylelikle uygulamaya bağlı olarak etiketler sınırlı veri depolama kapasitesiyle donatılabilmektedir. Rfid teknolojisinin faydaları arasında, işlem süresinin azalması ile sonuçlanan artan veri doğruluklarının artan satışlar ve küçülmenin azalması yer almaktadır. Sağlık sektöründe RFID teknolojisinin potansiyelleri değerlendiren birkaç çalışma bulunmaktadır.

Ayrıca hasta ve hasta güvenliği tıbbi ürünün lojistiği üzerinde olumlu etkiler göstermektedir.Kan takibinde sağlık tesisinde rakibe göre rekabet avantajlarının elde etmesine izin verme durumunda, sağlık hizmetleri ortamında özel ihtiyaca yanıt olarak tasarlanan ve test edilmeyen rfid teknolojisi yeni risk getirebileceği göstermektedir. Dolayısıyla rfid okuyucusu tarafından üretilen veri akışının, güvenirliliğini değerlendirmesi için test edilmelidir. Depolamaya tabi tutulmaksızın etkin bir biçimde temizlenmelidir. Bu nedenle, RFID teknolojinin tıbbi ortamda uygulanabilirliğini belirlemesi için performansını etkileyen teknik faktörün ölçülmesi gerekmektedir.

Malzemeler ve yöntemler

Kan test tüpü ve torbasına uygulanan rfid cihaz performanslarının test edilmesi için, el tipi ve sabit okuyucu, etiket ve antenlerin test edildiği iki kullanım durumlarını kapsamaktadır.Kan takibinde doğru veri toplama kabiliyetleri açısından rfid teknolojilerinin benimsenme sürecinin yürütme üzerindeki etkilerini en aza indirmek için sürecin yürütülmesine izin vermektedir.

Kategoriler
Otopark Sisteminde Rfid

Rfid’nin Otopark Sistemlerinde Kullanımı

Rfid otopark sistemlerinde giriş ve çıkış noktasına rfid okuyucu yerleştirilmiştir. Her kullanıcıya tesise girişlerini sağlayan kimlik bilgisi ya da rfid etiket verilmiştir. Rfid etiketleri genellikle doğrudan araçların ön camına yapıştırılan çıkartmalar ya da bireylerin gün boyunca bir diğer aracı sürmesi gerektiğinde daha fazla esneklik ile portatif askılı etiket ya da kart şeklindedir. RFID teknolojisinin kullanılması ile…

Daha Fazla oKU
RFID Teknolojisi ve Uygulandığı Alanlar

RFID Teknolojisi

RFID Teknolojisi ve Uygulandığı Alanlar Uzun yıllardır kullanılan ve günümüzde kullanımına devam edilen bir teknolojidir. Rfid Teknolojisi sayesinde bir etiket içerisine bilgiler saklanarak, bunların okuyucular yardımı ile kullanılması sağlanır. Bu sayede birçok sektörde farklı farklı kullanımları görülebilmektedir. RFID nedir ve RFID Bileşenleri Nelerdir ? RFID , İngilizce “Radio Frequency Identification” tanımının kısaltmasıdır. Türkçe’ de “Radyo…

Daha Fazla oKU
rfid

RFID Nedir ?

https://youtu.be/kdKuno_GGlE rfid nedir? RFID nereleder kullanılır? RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) teknolojisi canlı veya cansız ayrıca nesneleri de radyo dalgaları ile tanımlamak için kullanılan teknolojiler olarak tanımlanır. Kablo yardımı olmadan veri girdisi ve çıktısı sağlayacak olan teknolojilerden biridir.3 temelden oluştuğunu söyleyebiliriz. 1-) Okuyucu2-) Anten3-) Etiket RFID teknolojisinin potansiyelinin yanında getirdiği bazı risk faktörleri de bulunmaktadır.…

Daha Fazla oKU