Tüm sorularınız için: 0 850 441 66 66

Otopark Sistemlerinde RFid Nasıl Kullanılır? 

Başlıklar

Rfid Otopark Sistemi Nedir?

Rfid otopark sistemlerinde araç giriş çıkışları, güvenli takip ve bariyer hareketleri kontrol altında tutulabilmektedir. Bu sistem aracılığıyla ziyaretçiler, otoparklara insan eliyle manuel bir işlem beklemeden daha hızlı bir şekilde giriş ve çıkışlar sağlayabilirler. RFİD otopark sistemleri, radyo dalgaları üzerinden alınan frekans bilgileri dijital bir veri tanımlamasına dönüştürerek araçların takibini ve güvenliğini kolaylaştırır

Antenlerden alacağı frekanslarla çoklu haberleşme altyapısı, hızlı otomatik etiket okuma özelliği gibi kanıtlanmış çeşitli özelliklere de bakıldığında rfid teknolojisi, otopark geçiş sistemlerinde önemli bir yere sahiptir. RFİD otopark sistemlerinde özel üretilmiş etiketlerin verilen yetkilere dayalı olarak giriş ve çıkışlarına otomatik izin verilebilir veya reddedilebilir.

Etiketlere bağlı çeşitli seri numaraları için veriler hızlıca bilgisayar sistemiyle incelenir ve yetkiye sahipse geçiş izni verilir. Etiketler araç üzerinde bulunacağından veya cama yapıştırılacağından herhangi bir kayıp durumunun da önüne geçmek kolaylaşır

Rfid etiketleri genellikle doğrudan araçların ön camına yapıştırılmış çıkartmalar ya da bireylerin gün boyunca başka araç sürmesi gerektiğinde daha çok esneklik sunan portatif olan askılı etiketler, kart şeklindedir. Otopark geçiş sisteminde HGS etiketi, çok çeşitli mesafelerde UHF RFID okuyucu için uzak menzilde ve erişim hızlarında kendilerine atanan kimlik bilgisine dayalı olarak aracın giriş ve çıkışını kontrol etmesi için tasarlanmıştır. Ayrıca insan müdahalesi olmaksızın hızlı ve doğru erişim sağlamaktadır. 

entrance to car park with auto min
Otopark Sistemlerinde RFid Nasıl Kullanılır?  3

RFID Otopark sistemi avantajları

Rfid okuyucuların etikette bulunan kimlik bilgisini taraması normalde sadece saniyeler içinde gerçekleşir. Otopark sistemlerinde HGS rfid etiketi giriş ve çıkış noktasındaki darboğazı en aza indirmektedir. Farklı araç geçmesi ile, askılı etiketler, rfid kartları ya da anahtarlık kolayca aktarılabilmektedir. Ayrıca birden fazla etikete gerek olmaksızın kullanıcı için daha az maliyet anlamına gelmektedir. Böylece benzersiz kod ile rfid sistemi, müşteri kaydının ve ilgili kullanımın korunmalarına yardımcı olmaktadır. Otopark operatörü daha sonra şüpheli faaliyetin olup olmadığını kolay ve hızlı bir biçimde izlemektedir. Rfid okuyucunun yüksek doğruluk ve hassasiyetiyle birlikte, kodları yanlış okuma olasılıkları ise oldukça düşüktür. İyi güvenlik düzeyi sunmasıyla yanlış kimlik bilgisinin kullanıcıya girişlerine izin verme olasılıkları en aza indirilmektedir. 

RFID otopark sisteminin dezavantajları

Rfid etiketinin aktarılabilirliği kullanım kolaylıkları sağlanırken, askılı etiket kart ya da anahtarlık kaybolması sonucu yanlış ellere geçmesi durumunda artan güvenlik riskine yol açabilmektedir. Ayrıca kullanıcılar sistemi kötüye kullanabilmektedir. Rfid etiketini bir başkası ile paylaşabilmektedir. Rfid etiketlerinin benzersiz kimlik bilgisini yasa dışı bir biçimde elde etmesi ve park yönetimi durumlarında, genellikle tesise yetkisiz olan birinin erişim elde etmesi ve kullanıcının özel bilgilerinin elde edilmesine yönelik rfid gözden geçirme tehlikesi de bulunmaktadır. Bütün rfid otopark sistemlerinin güvenlik kapılarında, rfid okuyucular, sıralama ekipmanı, kontrol istasyonları, park yazılımıyla konfigürasyon büyüklüğüne bağlı değişen büyük finansal yatırım gerektirmektedir. Her rfid etiketin fiyatı 0,50 ile 1,50 ABD Doları arasında değişiklik göstermektedir. Daha özelleştirilen tasarımların daha da pahalıya mal olmaktadır. Gerekli donanımların kurulması ile rifd etiketinin kullanıma sunulmaları, sistemin tam zamanlı olarak uygulanması zaman alabilmektedir. 

Rfid Otopark Geçiş Sistemi Kullanım Alanları

Rfid otopark geçiş sisteminin kullanım alanları, en başta araç giriş ve çıkışının bulunduğu bölgeleri içermektedir. Örneğin bir fabrikanın işçilerine, rfid otopark geçiş sistemi etiketleri sayesinde çeşitli giriş çıkış yetkileri verilebilmektedir. Bu etiketler geçiş sistemi önünde hızlı bir biçimde taranarak verinin bilgisayarlar tarafından okunması sağlanacaktır. Böylece yetki türüne göre araç için geçiş işlemi sağlanacaktır.

RFİD otopark sistemleri kurumsal ve özel alanların yanı sıra siteler, konutlar, depolar için de kullanılabilmektedir. Konutların, apartmanların veya sitelerin araç trafiğinin takibi ve kontrolü açısından oldukça güven sağlayacak bir sistemdir. RFİD otopark geçiş sistemlerinin kullanım alanları ve örnek kullanım amaçları şu şekilde olabilmektedir;

Apartmanlarda ve Sitelerde Rfid Otopark Geçiş Sistemleri

Apartmanlara ve sitelere ait otoparkların kullanımında hem apartman sakinlerinin güvenliğini sağlamak, hem de dışarıdan gelecek ziyaretçilerin takibini yapmak için otopark sistemlerine ihtiyaç vardır. Bu sayede oluşacak herhangi bir güvenlik açığının önüne geçilecektir.

Apartmana ait otoparkların yada yüzlerce ev sakinini barındıran sitelerde güvenliği sağlamak oldukça önemlidir. Güvenlik için yetkili kişilerin yanı sıra RFİD otopark geçiş sistemlerinden destek alınması yararlı olacaktır.

Depolarda Rfid Otopark Geçiş Sistemleri

Kurumsal şirketlerin ürün stoklarını tuttuğu depoların güvenliğini sağlamak ve şirketlerde yaşanan hırsızlıkların önüne geçmek için önemlidir. Depolar gibi hanelerin başında bu alanda yetkinliği bulunan özel güvenlik rütbesindeki kişiler çalışır.

Araçların takibi, giriş çıkışların kontrolüne ihtiyaç vardır. Bu nedenle RFİD Otopark sistemleri gibi bilgisayara bağlı olarak hızlı çözümler üretebilen sistemler tercih sebebi olur. Özel güvenlik hizmeti veren kişilerin yanı sıra yetkilere dayalı otomatik çalışan sistemlerden destek alınması ise en iyi güvenliği sağlamak için bir tercihten daha çok zorunluluktur.

Kurumsal İş Yerleri ve Kamu Alanlarında RFİD Otopark Geçiş Sistemleri

Özellikle kamu binaları, kamu alanları, mal ve can güvenliğinin sağlanması açısından önemli bölgelerdendir. Aynı zamanda kurumsal iş yerlerinde hem can, hem mal güvenliğinin en yüksek düzeyde tutulması şarttır. Sadece özel güvenlik hizmetlerinden değil aynı zamanda sürekli ve stabil çalışan bilgisayar sistemlerinden destek alınmalıdır. Bundan ötürü kamu alanlarına giriş çıkışlarda rfid otopark geçiş sistemleri gibi teknolojiler de kullanılmaktadır.

Rfid Otopark Sistemlerine Alternatif Seçenekler

Rfid otopark sistemleri çeşitli avantajlar ile birlikte gelmektedir. Fakat içerdiği yüksek maliyetler sebebiyle, henüz rfid otopark sistemine tam olarak bağlanma hazır olmayabilmektedir. Rfid teknolojisi hala devamlı olarak geliştirilmektedir. Böylelikle güvenlik sorunları çözülmesi ve yanlış kullanıma karşı güvenlik açıkları en aza indirilmesi ile doğru zamanlamaya olanak tanımaktadır. Rfid otopark sistemini güvenli bir biçimde yönetilmesine yardımcı olabilen alternatif çözümler şunlardır: 

Otopark yönetim yazılımı

Otopark sistemlerinde yazılımları mobil uygulama yada web uygulaması biçimde kullanması, kolay ve ekonomik park yönetimi seçeneklerinden biridir. Bu sistem yazılımları, taşınabilirlik, güvenlik ve doğruluk temassız ve hızlı erişim, izleme, daha düşük maliyet ile daha az güvenlik riskini en aza indirilmesi gibi avantajlara sahiptir. Böylelikle kullanıcıların cep telefonlarını kullanmasıyla dijital giriş ve çıkış yapmasına, bariyerin açılması ve kapatmasını sağlamaktadır. Otopark yöneticileri tarafından belirlenen tercihe göre alanları otomatik olarak tahsis etmesi için özel algoritma kullanılmaktadır. Ayrıca tuş takımları ile PIN’leri çoğunlukla hızlı bir biçimde paylaşılmaktadır. Radyo dalgaları vericisi sinyalleri alır ve tekrardan iletilebilmektedir. Rfid otopark sistemleri ile kontrollü erişim ortamlarında araçları tanımlamasının en güvenilir ve en etkili yöntemleridir. Böylece sonuç olarak, rfid otopark sisteminin çözümleri, giriş işlemi, izleme ve kullanım faturalandırma performansları, izinlerin tam zamanlı yönetimlerinin ve çok sayıda park uygulamaları ve erişim seviyeleri için genel güvenliği artırmaktadır.

Otopark sistemlerinde plaka tanıma kameraları

Plaka tanıma kameraları, kızılötesi sensörler ile donatılmıştır. Böylelikle plakayı bir veri tabanı ile eşleştirmesi için optik karakter vasıtasıyla tanıma teknolojisi kullanan yüksek çözünürlüklü olan kameralardır. Aracın camına yapıştırılmış olan HGS rfid etiketlerinde okunmasını ve aracın geçişi sırasında plaka tanıma kamera ile aracın durmadan geçiş işlemini sağlamaktadır.

cars parked on street in europ min
Otopark Sistemlerinde RFid Nasıl Kullanılır?  4

Halka Açık Otopark Alanları için Rfid

Halka açık otoparkların ve alanların yönetimlerinde rfid teknolojisini uygulaması içinde bir çözüm var. Örnek olarak, New Jersey’de, şehrin belirli yerlerde yaşayanların araçlarının, araç camlarına yapıştırılan UHF etiketi kullanılmaktadır. Etiketler, belirli araca verilmiş olan izin türü bilgisini içermektedir. Otopark uygulama görevlisi, son kullanma süresi ve ilgili konumları gibi aracın bilgisini saniyeler içinde yakalamakta olan bir el okuyucusu ile donatılmıştır. Bu teknoloji kullanmadan önce, orada yaşayan kişilere gösterge panosuna görünür bir biçimde yerleştirilen kart verilmişti. Fakat, güvenilir bir çözüm olmamıştır. Bunun nedeni bazen kart unutulabiliyordu ya da kart net bir biçimde görülemez haldeydi. Bu sebeple biletleme işlemi ya da yetkili olan aracın çekilmesine neden olmaktadır.

Rfid Otopark Sistem Çözümleri Neden Tercih Edilmeli

Yönetim kolaylığı 

Rfid otopark sisteminde uzaktan kontrol edilen bir erişim sistem vasıtasıyla sisteme kullanıcı çıkarması, eklemesi ya da güncellemesi çok kolay olmalıdır.

Uygun maliyetli oluşu

Rfid otopark teknolojisinde uygun fiyatlıdır. Ayrıca karmaşık donanım ya da ekstra kurulum maliyetli olmaksızın çalışıyor olmalıdır. Bu teknolojisinin gelişmesi ile birlikte maliyeti oldukça uygundur.

Güvenilir ve Güvenli     

Otopark sisteminde rfid çözümleri güvenli ve güvenilirdir. Yalnızca yetkili aracın girmesine izin verilmesi gerekmesi ile donanımın kurcalamaya dayanıklı bir biçimde olması gerekmektedir. Bütün hava koşullarında ve sıcaklıklarda çalışabilmektedir.   

Kusursuz çalışması

Rfid teknolojisi donanımı yüksek kalitededir. Minimum bakım ile her yıl kusursuz çalışmaktadır. Dahili olarak yazılım ya da bellek güncellemesine gerek yoktur. Yüksek okuma hızı, uzun okuma aralığı, sağlam tasarım, manyetik ve elektrik alanı, mekanik titreşime karşı dayanıklılık özellikleri ile yüksek güvenirlik, güvenlik ve performans talebini karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Entegrasyon   

Ara yüz dönüştürücüsü ya da özel programlama olmaksızın mevcut erişim kontrol sistemiyle birlikte çalışmaktadır. UHF rfid okuyucusu, etiket bilgisini en yaygın kullanılan protokoller vasıtasıyla gönderebilmektedir. Otopark sisteminde rfid okuyucular ayrıca bir başka araç izleme ve yönetim uygulamasına da bağlanabilmektedir. UHF okuyucular mevcut bir erişim kontrol sistemiyle entegre edildiğinde, bütün araç etiketleri ve diğer normal, kısa menzilli okuyucu ve erişim kartı ile birlikte yönetilebilmektedir.

İstatistikler ve izleme

Her park alanı ya da garaj için istatistiklerin görmesi mümkün olmalıdır. Ayrıca araçların ne zaman giriş yapıp ne zaman çıkış yaptığını otomatik olarak takip edilmesini sağlamaktadır.

Park alanlarının bölünmesi 

Farklı park bölümünün oluşturulması için işlevselliğe ihtiyaç duyabilmektedir. Böylece misafirler ve konut sahibi olanlar sadece kendilerine tahsis edilen alana park edebilmelidir.

Kurulum ve yönetim kolaylığı

Rfid otopark okuyucuya ek yazılım gerek kalmaksızın kolayca erişilebilmektedir. Bir internet bağlantısı üzerinden kurulması ve bakımlarını yapması da mümkündür. Bütün araç kimlik bilgisi ve veriler daha sonra ana erişim sistemlerinde saklanmaktadır.

5/5 - (1 vote)
Kategoriler