Tüm sorularınız için: 0 850 441 66 66

Otopark sisteminde RFID nasıl kullanılır? 

Rfid teknolojisinin gelişmesi ile birlikte otopark işlemlerinde de kendisine kullanım alanı bulmaktadır. RFID teknolojisini oluşturan 3 temel bileşen vardır. Bunlar; okuyucu, anten ve etikettir. Otoparkların giriş ve çıkış alanlarına rfid okuyucu yerleştirilmektedir. Her kullanıcıya tesise girişlerini sağlayan benzersiz kimlik bilgisi ya da etiket verilmektedir. Rfid etiketleri genellikle doğrudan araçların ön camına yapıştırılmış çıkartmalar ya da bireylerin gün boyunca başka araç sürmesi gerektiğinde daha çok esneklik sunan portatif olan askılı etiketler, kart şeklindedir. Otopark geçiş sisteminde HGS etiketi, çok çeşitli mesafelerde UHF RFID okuyucu için uzak menzilde ve erişim hızlarında kendilerine atanan kimlik bilgisine dayalı olarak aracın giriş ve çıkışını kontrol etmesi için tasarlanmıştır. Ayrıca insan müdahalesi olmaksızın hızlı ve doğru erişim sağlamaktadır. 

RFID Otopark sistemi avantajları

Rfid okuyucuların etikette bulunan kimlik bilgisini taraması normalde sadece saniyeler içinde gerçekleşir. Otopark sistemlerinde HGS rfid etiketi giriş ve çıkış noktasındaki darboğazı en aza indirmektedir. Farklı araç geçmesi ile, askılı etiketler, rfid kartları ya da anahtarlık kolayca aktarılabilmektedir. Ayrıca birden fazla etikete gerek olmaksızın kullanıcı için daha az maliyet anlamına gelmektedir. Böylece benzersiz kod ile rfid sistemi, müşteri kaydının ve ilgili kullanımın korunmalarına yardımcı olmaktadır. Otopark operatörü daha sonra şüpheli faaliyetin olup olmadığını kolay ve hızlı bir biçimde izlemektedir. Rfid okuyucunun yüksek doğruluk ve hassasiyetiyle birlikte, kodları yanlış okuma olasılıkları ise oldukça düşüktür. İyi güvenlik düzeyi sunmasıyla yanlış kimlik bilgisinin kullanıcıya girişlerine izin verme olasılıkları en aza indirilmektedir. 

RFID otopark sisteminin dezavantajları

Rfid etiketinin aktarılabilirliği kullanım kolaylıkları sağlanırken, askılı etiket kart ya da anahtarlık kaybolması sonucu yanlış ellere geçmesi durumunda artan güvenlik riskine yol açabilmektedir. Ayrıca kullanıcılar sistemi kötüye kullanabilmektedir. Rfid etiketini bir başkası ile paylaşabilmektedir. Rfid etiketlerinin benzersiz kimlik bilgisini yasa dışı bir biçimde elde etmesi ve park yönetimi durumlarında, genellikle tesise yetkisiz olan birinin erişim elde etmesi ve kullanıcının özel bilgilerinin elde edilmesine yönelik rfid gözden geçirme tehlikesi de bulunmaktadır. Bütün rfid otopark sistemlerinin güvenlik kapılarında, rfid okuyucular, sıralama ekipmanı, kontrol istasyonları, park yazılımıyla konfigürasyon büyüklüğüne bağlı değişen büyük finansal yatırım gerektirmektedir. Her rfid etiketin fiyatı 0,50 ile 1,50 ABD Doları arasında değişiklik göstermektedir. Daha özelleştirilen tasarımların daha da pahalıya mal olmaktadır. Gerekli donanımların kurulması ile rifd etiketinin kullanıma sunulmaları, sistemin tam zamanlı olarak uygulanması zaman alabilmektedir. 

RFID otopark sistemlerine alternatif seçenekleri

Rfid otopark sistemleri çeşitli avantajlar ile birlikte gelmektedir. Fakat içerdiği yüksek maliyetler sebebiyle, henüz rfid otopark sistemine tam olarak bağlanma hazır olmayabilmektedir. Rfid teknolojisi hala devamlı olarak geliştirilmektedir. Böylelikle güvenlik sorunları çözülmesi ve yanlış kullanıma karşı güvenlik açıkları en aza indirilmesi ile doğru zamanlamaya olanak tanımaktadır. Rfid otopark sistemini güvenli bir biçimde yönetilmesine yardımcı olabilen alternatif çözümler şunlardır: 

Otopark yönetim yazılımı

Otopark sistemlerinde yazılımları mobil uygulama yada web uygulaması biçimde kullanması, kolay ve ekonomik park yönetimi seçeneklerinden biridir. Bu sistem yazılımları, taşınabilirlik, güvenlik ve doğruluk temassız ve hızlı erişim, izleme, daha düşük maliyet ile daha az güvenlik riskini en aza indirilmesi gibi avantajlara sahiptir. Böylelikle kullanıcıların cep telefonlarını kullanmasıyla dijital giriş ve çıkış yapmasına, bariyerin açılması ve kapatmasını sağlamaktadır. Otopark yöneticileri tarafından belirlenen tercihe göre alanları otomatik olarak tahsis etmesi için özel algoritma kullanılmaktadır. Ayrıca tuş takımları ile PIN’leri çoğunlukla hızlı bir biçimde paylaşılmaktadır. Radyo dalgaları vericisi sinyalleri alır ve tekrardan iletilebilmektedir. Rfid otopark sistemleri ile kontrollü erişim ortamlarında araçları tanımlamasının en güvenilir ve en etkili yöntemleridir. Böylece sonuç olarak, rfid otopark sisteminin çözümleri, giriş işlemi, izleme ve kullanım faturalandırma performansları, izinlerin tam zamanlı yönetimlerinin ve çok sayıda park uygulamaları ve erişim seviyeleri için genel güvenliği artırmaktadır.

Otopark sistemlerinde plaka tanıma kameraları

Plaka tanıma kameraları, kızılötesi sensörler ile donatılmıştır. Böylelikle plakayı bir veri tabanı ile eşleştirmesi için optik karakter vasıtasıyla tanıma teknolojisi kullanan yüksek çözünürlüklü olan kameralardır. Aracın camına yapıştırılmış olan HGS rfid etiketlerinde okunmasını ve aracın geçişi sırasında plaka tanıma kamera ile aracın durmadan geçiş işlemini sağlamaktadır.

Halka Açık Otopark Alanları için RFID

Halka açık otoparkların ve alanların yönetimlerinde rfid teknolojisini uygulaması içinde bir çözüm var. Örnek olarak, New Jersey’de, şehrin belirli yerlerde yaşayanların araçlarının, araç camlarına yapıştırılan UHF etiketi kullanılmaktadır. Etiketler, belirli araca verilmiş olan izin türü bilgisini içermektedir. Otopark uygulama görevlisi, son kullanma süresi ve ilgili konumları gibi aracın bilgisini saniyeler içinde yakalamakta olan bir el okuyucusu ile donatılmıştır. Bu teknoloji kullanmadan önce, orada yaşayan kişilere gösterge panosuna görünür bir biçimde yerleştirilen kart verilmişti. Fakat, güvenilir bir çözüm olmamıştır. Bunun nedeni bazen kart unutulabiliyordu ya da kart net bir biçimde görülemez haldeydi. Bu sebeple biletleme işlemi ya da yetkili olan aracın çekilmesine neden olmaktadır.

Kategoriler
Otopark Sisteminde Rfid

Rfid’nin Otopark Sistemlerinde Kullanımı

Rfid otopark sistemlerinde giriş ve çıkış noktasına rfid okuyucu yerleştirilmiştir. Her kullanıcıya tesise girişlerini sağlayan kimlik bilgisi ya da rfid etiket verilmiştir. Rfid etiketleri genellikle doğrudan araçların ön camına yapıştırılan çıkartmalar ya da bireylerin gün boyunca bir diğer aracı sürmesi gerektiğinde daha fazla esneklik ile portatif askılı etiket ya da kart şeklindedir. RFID teknolojisinin kullanılması ile…

Daha Fazla oKU
RFID Teknolojisi ve Uygulandığı Alanlar

RFID Teknolojisi

RFID Teknolojisi ve Uygulandığı Alanlar Uzun yıllardır kullanılan ve günümüzde kullanımına devam edilen bir teknolojidir. Rfid Teknolojisi sayesinde bir etiket içerisine bilgiler saklanarak, bunların okuyucular yardımı ile kullanılması sağlanır. Bu sayede birçok sektörde farklı farklı kullanımları görülebilmektedir. RFID nedir ve RFID Bileşenleri Nelerdir ? RFID , İngilizce “Radio Frequency Identification” tanımının kısaltmasıdır. Türkçe’ de “Radyo…

Daha Fazla oKU
rfid

RFID Nedir ?

https://youtu.be/kdKuno_GGlE rfid nedir? RFID nereleder kullanılır? RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) teknolojisi canlı veya cansız ayrıca nesneleri de radyo dalgaları ile tanımlamak için kullanılan teknolojiler olarak tanımlanır. Kablo yardımı olmadan veri girdisi ve çıktısı sağlayacak olan teknolojilerden biridir.3 temelden oluştuğunu söyleyebiliriz. 1-) Okuyucu2-) Anten3-) Etiket RFID teknolojisinin potansiyelinin yanında getirdiği bazı risk faktörleri de bulunmaktadır.…

Daha Fazla oKU